Piątek 07 października 2022 Wydanie nr 5338

Cywilne materialne

Warunki wpisania dłużnika do KRD BIG SA

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 06.09.2011 o godzinie 22:53:09 :

Mam problem związany z wpisaniem dłużnika (nie konsumenta) do Krajowego Rejestru Dłużników BIG SA
Instytucja ta działa w oparciu o ustawe z dnia dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zgodnie z art. 15 ust 1 tej ustawy wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W związku z powyższym mam trzy pytania:
1. Czy można do KRD przekazać informacje o dłużniku, wobec którego roszczenie uległo przedawnieniu?
2. Czy dłużnik może w procesie skutecznie żądać nakazania wierzycielowi usunięcia z KRD informacji o dłużniku wobec którego roszczenie uległo już przedawnieniu, ewentualnie zaktualizowania informacji przez wskazanie, że roszczenie jest już przedawnione?
3. Czy sprawa, której przedmiotem jest roszczenie wsskazane w punkcie 2 ma charakter majątkowy czy tez jest to sprawa o ochronę dóbr osobistych?

Johnson napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 07:35:07 :

Tak z głowy i bez większych przemyśleń: przez wymagalność nie należy rozumieć tego czy świadczenia można dochodzić przed sądem czy nie, lecz to czy termin spełnienia świadczenia minął czy nie. Czyli przedawnienie nie ma znaczenia. Ale pomyślę o tym jeszcze bo to ciekawe.

Sandman napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 15:04:14 :

Jestem zdania, że chodzi w tym przepisie o wymagalność w znaczeniu czy termin spełnienia upłynął....
Nikły to argument, ale nie ma w cytowanym przepisie zastrzeżenia takiego jak w 498 k.c. czy 32 ust. 4 konwencji CMR
A nadto ze zrobionego researchu wynika, iż BIGi wpisują przedawnione zobowiązania.
Wierzyciel nie ma obowiązku w zgłoszeniu wpisu podawać, że zobowiązanie jest przedawnione, BIGi nie mają instrumentu, żeby to sprawdzić.
Co do punktu 2 i 3 zastanawiam się...
Być może ustawodawcy chodziło o bezwględne "iętnowanie" zachowania polegającego na nie regulowaniu zadłużenia...zobowiązanie przedawnione to dalej zobowiązanie nieuregulowane....a zatem niech potencjalni wierzyciele wiedzą, że pan X nie płaci....ale z drugiej strony musi też być jakaś granica....dłużnicy z 15-20 letnimi długami w BIGach...

Johnson napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 20:31:59 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:


1. Czy można do KRD przekazać informacje o dłużniku, wobec którego roszczenie uległo przedawnieniu?


Może. O tym że pojęcie wymagalności dotyczy terminu płatności świadczy moim zdaniem końcówka art. 15 ust 1 pkt 2

"Tomasz Zawiślak" napisał:


2. Czy dłużnik może w procesie skutecznie żądać nakazania wierzycielowi usunięcia z KRD informacji o dłużniku wobec którego roszczenie uległo już przedawnieniu, ewentualnie zaktualizowania informacji przez wskazanie, że roszczenie jest już przedawnione?


Nie może. Przyczyny oraz sposoby usuwania tych informacji czy ich aktualizacji z tego rejestru są uregulowane w tej ustawie i uznałbym to uregulowanie za wyczerpujące.

"Tomasz Zawiślak" napisał:


3. Czy sprawa, której przedmiotem jest roszczenie wsskazane w punkcie 2 ma charakter majątkowy czy tez jest to sprawa o ochronę dóbr osobistych?A powód jakie podstawy prawne swojego roszczenia podaje, jak je formułuje? To pewnie zależy od tego co powód chce.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 20:58:13 :

"Johnson" napisał:


A powód jakie podstawy prawne swojego roszczenia podaje, jak je formułuje? To pewnie zależy od tego co powód chce.


Powód chce:
1. ustalenia przez sąd, że roszczenie strony pozwanej, o którym informacja trafiła do KRD, przedawniło się (wskazuje art 189 kpc)

2. nakazania stronie pozwanej "wyrejestrowania pozwanego" z KRD własnie dlatego, że roszczenie się przedawniło

bruno napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 21:00:14 :

na pewno okoliczność , ze przedawnione nie ma znaczenia dla możliowsci umieszcenia w BIG - byle było wymagalne - co w pzrypadku zobowiazan terminowych oznacza nadejście daty - terminu wynikającego z czynnosci .

Johnson napisał w dniu 07.09.2011 o godzinie 21:04:16 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Powód chce:
1. ustalenia przez sąd, że roszczenie strony pozwanej, o którym informacja trafiła do KRD, przedawniło się (wskazuje art 189 kpc)


A interes prawny jaki wskazuje ?

"Tomasz Zawiślak" napisał:


2. nakazania stronie pozwanej "wyrejestrowania pozwanego" z KRD właśnie dlatego, że roszczenie się przedawniło


Jak nic nie pisze o dobrach osobistych to wezwałbym go do wskazania wps - czyli uznałbym że to roszczenie majątkowe. W końcu istnienie bądź nie w tym rejestrze jakiś wymiar majątkowy ma.

Sandman napisał w dniu 08.09.2011 o godzinie 09:43:19 :

Doczytałem 31 pkt 8 ustawy: najpoźniej po 10 latach od przekazania informacji przez wierzyciela biuro usuwa ją....

kzawislak napisał w dniu 08.09.2011 o godzinie 09:50:05 :

"Sandman" napisał:

Doczytałem 31 pkt 8 ustawy: najpoźniej po 10 latach od przekazania informacji przez wierzyciela biuro usuwa ją....


ale chyba nie ma formalnych przeszkód, aby jeszcze raz ją umieścić

w sumie ... z reklamacjami do ustawodawcy

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.