Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Warunki wpisania dłużnika do KRD BIG SA

Tomasz Zawiślak
06.09.2011 22:53:09

Mam problem związany z wpisaniem dłużnika (nie konsumenta) do Krajowego Rejestru Dłużników BIG SA
Instytucja ta działa w oparciu o ustawe z dnia dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zgodnie z art. 15 ust 1 tej ustawy wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W związku z powyższym mam trzy pytania:
1. Czy można do KRD przekazać informacje o dłużniku, wobec którego roszczenie uległo przedawnieniu?
2. Czy dłużnik może w procesie skutecznie żądać nakazania wierzycielowi usunięcia z KRD informacji o dłużniku wobec którego roszczenie uległo już przedawnieniu, ewentualnie zaktualizowania informacji przez wskazanie, że roszczenie jest już przedawnione?
3. Czy sprawa, której przedmiotem jest roszczenie wsskazane w punkcie 2 ma charakter majątkowy czy tez jest to sprawa o ochronę dóbr osobistych?

Johnson
07.09.2011 07:35:07

Tak z głowy i bez większych przemyśleń: przez wymagalność nie należy rozumieć tego czy świadczenia można dochodzić przed sądem czy nie, lecz to czy termin spełnienia świadczenia minął czy nie. Czyli przedawnienie nie ma znaczenia. Ale pomyślę o tym jeszcze bo to ciekawe.

Sandman
07.09.2011 15:04:14

Jestem zdania, że chodzi w tym przepisie o wymagalność w znaczeniu czy termin spełnienia upłynął....
Nikły to argument, ale nie ma w cytowanym przepisie zastrzeżenia takiego jak w 498 k.c. czy 32 ust. 4 konwencji CMR
A nadto ze zrobionego researchu wynika, iż BIGi wpisują przedawnione zobowiązania.
Wierzyciel nie ma obowiązku w zgłoszeniu wpisu podawać, że zobowiązanie jest przedawnione, BIGi nie mają instrumentu, żeby to sprawdzić.
Co do punktu 2 i 3 zastanawiam się...
Być może ustawodawcy chodziło o bezwględne "iętnowanie" zachowania polegającego na nie regulowaniu zadłużenia...zobowiązanie przedawnione to dalej zobowiązanie nieuregulowane....a zatem niech potencjalni wierzyciele wiedzą, że pan X nie płaci....ale z drugiej strony musi też być jakaś granica....dłużnicy z 15-20 letnimi długami w BIGach...

Johnson
07.09.2011 20:31:59

"Tomasz Zawiślak" napisał:


1. Czy można do KRD przekazać informacje o dłużniku, wobec którego roszczenie uległo przedawnieniu?


Może. O tym że pojęcie wymagalności dotyczy terminu płatności świadczy moim zdaniem końcówka art. 15 ust 1 pkt 2

"Tomasz Zawiślak" napisał:


2. Czy dłużnik może w procesie skutecznie żądać nakazania wierzycielowi usunięcia z KRD informacji o dłużniku wobec którego roszczenie uległo już przedawnieniu, ewentualnie zaktualizowania informacji przez wskazanie, że roszczenie jest już przedawnione?


Nie może. Przyczyny oraz sposoby usuwania tych informacji czy ich aktualizacji z tego rejestru są uregulowane w tej ustawie i uznałbym to uregulowanie za wyczerpujące.

"Tomasz Zawiślak" napisał:


3. Czy sprawa, której przedmiotem jest roszczenie wsskazane w punkcie 2 ma charakter majątkowy czy tez jest to sprawa o ochronę dóbr osobistych?A powód jakie podstawy prawne swojego roszczenia podaje, jak je formułuje? To pewnie zależy od tego co powód chce.

Tomasz Zawiślak
07.09.2011 20:58:13

"Johnson" napisał:


A powód jakie podstawy prawne swojego roszczenia podaje, jak je formułuje? To pewnie zależy od tego co powód chce.


Powód chce:
1. ustalenia przez sąd, że roszczenie strony pozwanej, o którym informacja trafiła do KRD, przedawniło się (wskazuje art 189 kpc)

2. nakazania stronie pozwanej "wyrejestrowania pozwanego" z KRD własnie dlatego, że roszczenie się przedawniło

bruno
07.09.2011 21:00:14

na pewno okoliczność , ze przedawnione nie ma znaczenia dla możliowsci umieszcenia w BIG - byle było wymagalne - co w pzrypadku zobowiazan terminowych oznacza nadejście daty - terminu wynikającego z czynnosci .

Johnson
07.09.2011 21:04:16

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Powód chce:
1. ustalenia przez sąd, że roszczenie strony pozwanej, o którym informacja trafiła do KRD, przedawniło się (wskazuje art 189 kpc)


A interes prawny jaki wskazuje ?

"Tomasz Zawiślak" napisał:


2. nakazania stronie pozwanej "wyrejestrowania pozwanego" z KRD właśnie dlatego, że roszczenie się przedawniło


Jak nic nie pisze o dobrach osobistych to wezwałbym go do wskazania wps - czyli uznałbym że to roszczenie majątkowe. W końcu istnienie bądź nie w tym rejestrze jakiś wymiar majątkowy ma.

Sandman
08.09.2011 09:43:19

Doczytałem 31 pkt 8 ustawy: najpoźniej po 10 latach od przekazania informacji przez wierzyciela biuro usuwa ją....

kzawislak
08.09.2011 09:50:05

"Sandman" napisał:

Doczytałem 31 pkt 8 ustawy: najpoźniej po 10 latach od przekazania informacji przez wierzyciela biuro usuwa ją....


ale chyba nie ma formalnych przeszkód, aby jeszcze raz ją umieścić

w sumie ... z reklamacjami do ustawodawcy

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.