Wtorek, 28 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5510
Wtorek, 28 marca 2023

Forum sędziów

Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia

johan
30.01.2008 14:37:05

J/W dotyczy przyznania kosztów za opublikowanie ogłoszenia w czasopiśmie w zw. z art. 672 kpc. Jaką podstawe prawną przyjąc do udzielenia takiego wynagrodzenia na rzecz wydawcy gazety? z góry dziekuję

[ Dodano: Sro Sty 30, 2008 2:44 pm ]
na podstawie art. 672 kpc w zw. z art. 83 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych??jak myślicie?

ubilexibi
30.01.2008 22:15:28

Nie bardzo wiem, o jaką podstawę pytasz. Art. 5 ust. 1 pkt 7 uksc stanowi, że koszty ogłoszeń należą do wydatków. Zatem stanowią składnik kosztów sądowych. No i na podstawie art 83 ust. 1 SP wykłada te koszty, chyba że strony same zamieszczą ogłoszenie.
Potem się to rozlicza w ramach kosztów postępowania.

beatah
01.02.2008 09:26:47

Wydaje się, że w tym wypadku nie wydajem żadnego orzeczenia. Sąd pokrywa jeden z bieżących wydatków na rzecz osoby trzeciej, która nie jest uczestnikiem postępowania sądowego jaki takze jest biegły lub świadek wezwany do sądu. Wobec tego raczej zwykłe "Z" do kasy sądu, aby wypłacic ze SP lub zaliczki.

art_60
01.02.2008 10:59:10

Z tego co wiem, to jest różna praktyka w tym zakresie. Wielu robi tak jak beatah, ale ja wydaję postanowienie i jako podstawę prawną powołuję art 130 ze zn. 4, par 4.

ubilexibi
01.02.2008 11:41:45

Postanowienie w tej kwestii jest zbędne. Wystarczy zwykłe zarządzenie. Poza tym, co to znaczy ,,podaję podstawę prawną"? To do tego postanowienia piszecie uzasadnienie?

P
02.02.2008 14:41:45

Przepisu wprost ustanawiającego obowiązek wydania postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia rzeczywiście nie ma. Ze względów funkcjonalnych, na zasadzie analogii zawsze stosowałem przepisy o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu. Z tym, że i w tym przypadku obowiązek wydania postanowienia nie wynika z przepisów (nawet pośrednio z art. 394 § 1 pkt 9 kpc, który równie dobrze może się odnosić do postanowień, jak i zarządzeń). Tym niemniej, moim zdaniem, skoro (1) podejmuje się decyzję o pieniądzach stron wpłaconych w celu prowadzenia postępowania, (2) wynagrodzenia przyznaje Sąd (o ile, oczywiście, uznać, że jest to Sąd w znaczeniu procesowym, a nie instytucjonalnym), który zarządzeń nie wydaje - to jednak właściwe jest wydanie postanowienia.

A praktyka i tak jest w kratkę. Obowiązuje prawo miejscowe.

Powołanie podstawy prawnej to chyba nieporozumienie? Takie postanowienie nie podlega uzasadnieniu. Tak stwierdził sam Sąd Najwyższy, który ma inne Sądy pod sobą. I tutaj praktyka jest chyba jednolita - tzn ci, którzy wydają postanowienia, nie uzasadniają ich.

art_60
04.02.2008 10:54:34

Do moich wielce szanownych poprzedników w postach: ubilexibi i P.
Zgodnie z treścią art. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie pobiera się opłat od zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości wydatków.
To by wskazywało, że trzeba w kwestii opłaty za ogłoszenie w prasie wydać postanowienie i jeszcze napisać uzasadnienie, gdy zostało ono wydane na posiedzeniu niejawnym.

beatah
04.02.2008 11:38:13

Postanowienia dotyczące wydatków, do których może mieć zastosowanie art. 95 ust. 2 pkt 2, to postanowienia wydane na podstawie przepisów zawartych w Tytule III. ustawy. Postanowienie zaskarżalne wydane w przedmiocie wydatków, to wobec tego postanowienia dotyczące świadków, biegłych, tłumaczy i stron. Jeżeli postanowienie nie miałoby dotyczyć wymienionych uczestników postępowania, to oznacza, że postanowienie takie nie powinno być wydane, a sąd przekazując czasopismu wynagrodzenie uiszcza należność za ogłoszenie dokonane na zlecenie sądu. Wydaje się więc, że postanowienie nie jest konieczne, a nawet niewskazane, bo sąd wydaję orzeczenia w stosunku do uczestników postępowania sądowego; dlatego też pomimo zapłaty na rzecz poczty wynagrodzenia przesyłki sądowe nie wydaje postanowienia ustalajacego wynagrodzenie na rzecz urzędu pocztowego. W tym wypadku różnica polega tylko na incydentalności świadczenia osoby trzeciej i ustaleniu dokładnie określonego wynagrodzenia za usługę wykonaną na zlecenie sądu.

ubilexibi
04.02.2008 16:37:15

Problem polega na tym, że art. 394 pkt 9 k.p.c. nie przewiduje zażalenia na takie postanowienie. Wydaje się, że jest to podobna wpadka jak w art. 22 pkt 1 u.k.s.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 marca 2007 r., gdzie przewidziano pobieranie opłat od zażaleń na postanowienie o wyłączenie biegłego lub tłumacza. Chociaż takie zażalenia są niedopuszczalne.

Idąc dalej - art. 95 ust. 2 pkt 2 uksc przewiduje również zażalenie na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty. Czy z tego wynika, że sąd wydaje postanowienie zawsze ilekroć ustala wysokość opłaty? A co z opłatą od pozwu (wniosku)? Wtedy też postanowienie? Zaskarżalne?

Nie jest jasne co ustawodawca miał na myśli (jeżeli coś w ogóle miał), pisząc w art. 95 ust. 2 u.k.s.c. o wysokości wydatków. No bo np. postanowienie o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia określa przecież wysokość wydatków. Czy jest wolne od opłaty? Nie, bo art. 22 pkt 4 u.k.s.c. wprost stanowi, że kasujemy w takim wypadku 40 zł. Podobnie jest z należnościami świadka.

Podsumowując z art. 95 ust. 2 pkt 2 k.p.c. nie wyciągałbym wniosku, że koszty ogłoszeń należy przyznawać postanowieniem. Argumentacja beath jest trafna.

Przyznam jednak szczerze, że nie przychodzi mi do głowy żadna sytuacja, w której sąd wydawałby postanowienie określające - nawet pośrednio - wysokość wydatków i na to postanowienie przysługiwałoby zażalenie, które byłoby na mocy art. 95 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c. wolne od opłaty.

Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie się dowiem. Może w jakimś szczególnym postępowaniu? Np. w sprawach nieletnich?

beatah
05.02.2008 16:15:44

Niestety przepisy nie zbyt spójne. Wynika z nich, że w wypadku, gdy strona zaskarża postanowienie o wynagrodzeniu biegłego, to uiszcza opłatę od zażalenia. A potem, gdy skarży postanowienie o wszystkich wydatkach, to nie. Chyba nie zostało to najlepiej pomyślane.

ubilexibi
05.02.2008 16:47:17

Hmm... a co to za ,,postanowienie o wszystkich wydatkach" wydawane później, po przyznaniu biegłemu wynagrodzenia?

art_60
10.02.2008 21:18:52

"beatah" napisał:

Postanowienia dotyczące wydatków, do których może mieć zastosowanie art. 95 ust. 2 pkt 2, to postanowienia wydane na podstawie przepisów zawartych w Tytule III. ustawy. Postanowienie zaskarżalne wydane w przedmiocie wydatków, to wobec tego postanowienia dotyczące świadków, biegłych, tłumaczy i stron. Jeżeli postanowienie nie miałoby dotyczyć wymienionych uczestników postępowania, to oznacza, że postanowienie takie nie powinno być wydane, a sąd przekazując czasopismu wynagrodzenie uiszcza należność za ogłoszenie dokonane na zlecenie sądu. Wydaje się więc, że postanowienie nie jest konieczne, a nawet niewskazane, bo sąd wydaję orzeczenia w stosunku do uczestników postępowania sądowego; dlatego też pomimo zapłaty na rzecz poczty wynagrodzenia przesyłki sądowe nie wydaje postanowienia ustalajacego wynagrodzenie na rzecz urzędu pocztowego. W tym wypadku różnica polega tylko na incydentalności świadczenia osoby trzeciej i ustaleniu dokładnie określonego wynagrodzenia za usługę wykonaną na zlecenie sądu.
Rozumowanie beatah jest przekonujące. Zmieniam praktykę, wykasowuję szablon postanowienia z kompa i przechodzę na zwykłe ,,Z". Człek całe życie się uczy. Podziękowania dla dyskutantów.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.