Środa 08 grudnia 2021 Wydanie nr 5035

Prawo rodzinne

postanowienie sądu a decyzja MOPS

kazanna napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 12:44:36 :

Stan faktyczny jest taki : na wniosek kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, sąd przyznał mu wynagrodzenie płatne ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. W uzasadnieniu podał, że rozstrzygając sprawę zastosował odpowiednio przepisy o opiece, albowiem przepisy o wynagrodzeniu dla kuratora dotyczą jedynie kurateli ustanawianej na czyjś wniosek, a w przypadku kurateli dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych następuje to z urzędu.
MOPS wydał decyzje odmawiająca wypłaty wynagrodzenia, a kolegium odwoławcze ją podtrzymało. Uzasadniając to literalnym brzmieniem art. 179 krio.
czy waszym zdaniem organ administracyjny , którego zadaniem jest wykonanie postanowienia sądu, może je kwestionować i wydać decyzję sprzeczną z tym postanowieniem ?? mi tu coś strasznie zgrzyta... i abstrahuję tu od kwestii , czy postanowienie sądu było słuszne, czy nie...

Morg napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:03:12 :

Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się, że kapec jest w tej kwestii jasny jak słońce...

Art. 365. § 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

abak napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:04:31 :

Nie chcę się mądrzyć, ale na jakiej podstawie wydane zostały te decyzje (ust. 2 !!)? nie bardzo tu widzę podstawę do wydania decyzji, raczej czynność materialno techniczna

Art. 53a. (57) 1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
2. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
skoro Sąd wskazał i powołał przepisy o opiece? to nie bardzo widze możliwość wydania decyzji??
Możesz wskazac powołaną w decyzjach podstawę?

kazanna napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:31:34 :

no dla nas to jest oczywiste ale nie dla urzędników.

jakie podstawy powołali ? a to ciekawe :
art. 104 kpa,
art.18 ust.1 pkt 9 i art. 53 a ustawy o pomocy społecznej oraz .... uwaga ...
art.146 i 181 krio :D

pozostaje jedynie skarga do WSA, ale czy kurator zdoła ją napisać ?
kurator od sądu domaga się zmiany postanowienia o wynagrodzeniu i przyznania go z renty socjalnej ( ! ) podopiecznego ! oczywiście tego nie uzyska, ale nie o to chodzi w tej sprawie. Uważam że doszło tu do przekroczenia kompetencji i to az dwóch organów.

demokryt napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:32:26 :

"kazanna" napisał:

mi tu coś strasznie zgrzyta... i abstrahuję tu od kwestii , czy postanowienie sądu było słuszne, czy nie...


Za to bardzo dobrze pokazuje ile są warte prawomocne orzeczenia sądów w tym kraju

Morg napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:43:18 :

"kazanna" napisał:

pozostaje jedynie skarga do WSA, ale czy kurator zdoła ją napisać ?

No, WSA na szczęście nie jest związany zakresem skargi, więc nawet jeśli kurator wypisze w niej jakieś farmazony, to WSA i tak powinien raczej decyzję uchylić (szczególnie jeśli, jak pisze Abak, jej wydanie było w ogóle bezpodstawne)...

I do przekroczenia uprawnień wydaje mi się, że doszło, tyle że to jest przestępstwo umyślne... nieumyślne tylko jeśli wyrządzono "istotną szkodę", ale tu jakiś karnista musiałby się wypowiedzieć.

kazanna napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:54:44 :

nie miałam na myśli "rzekroczenia uprawnień " jako przestępstwa , az taka zawzięta nie jestem ewidentnie jednak decyzja jest bezpodstawna i koniecznie trzeba ja podważyć. A potem GOPS, za jakieś 2 lata , jak skarga zostanie rozpatrzona, będzie musiał zapłacić kuratorowi zaległe wynagrodzenie...

abak napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:56:25 :

"kazanna" napisał:

no dla nas to jest oczywiste ale nie dla urzędników.
proszę nie obrażać urzedników sam nim jestem i orzekam również w SKO
no to brak podstaw prawdopodobnie (nie znam treści postanowienia) bo art. 18 ust. 1 pkt 9 to określa, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należywypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
a 53a w ust. 2 wskazuje jednoznacznie Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej
Nie sądzę, by organ był uprawniony ocenić odmiennie stan faktyczny, czyli uznać wbrew postanowieniu Sądu, że do wynagrodzenia kuratora nie stosuje się przepisów o opiece. Skoro Sąd tak przyjął i jest to prawomocne to art. 365 kpc.
a co do skargo do WSA to wystarczy napisać, że nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia plus wymogi formalne WSA musi z urzędu

kazanna napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 13:58:18 :

abak. szkoda że w tym konkretnym kolegium nie było lepiej zorientowanych osób i podtrzymali błędną decyzje GOPS. ale dzięki za wsparcie

abak napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 14:05:51 :

aaaaaaa i uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator (choć nie sądzę że zadziała, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności.
A możesz przybliżyć co napisali w uzasadnieniu? bo ok. mogę przypuszczać, że niepodzielili stanowiska (prawdopodobnie) Sądu, że stosuje się przepisy o opiece tylko wg. mnie są związani postanowienie i kropka.

kazanna napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 14:10:15 :

tak, przyznali że jest luka w przepisach i rzeczywiście nie wiadomo jak powinno być przyznane wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu, ale nie podzielili stanowiska sądu , który zastosował w tym wypadku wykładnię celowościową...
a prokurator nie pomoże bo ten od spraw Pc i Pa jest na macierzyńskim, a pozostali zarobieni są strasznie... w sumie szkoda, bo na takiej sprawie prokurator "PC" pięknie by sobie zapunktował ...

abak napisał w dniu 27.10.2011 o godzinie 14:33:23 :

"kazanna" napisał:

tak, przyznali że jest luka w przepisach i rzeczywiście nie wiadomo jak powinno być przyznane wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu, ale nie podzielili stanowiska sądu , który zastosował w tym wypadku wykładnię celowościową...

moim skromnym zdaniem (bo orzekam zaledwie od roku i na dodatek na pozaetacie) to , nie mają czego podzielać lub niepodzielać bo to nie opinia prawna, ani stanowisko strony tylko prawomocne postanowienie....

falkenstein napisał w dniu 28.10.2011 o godzinie 20:10:23 :

A parafrazując... czy oddzial finansowy sądu ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia przyznanego prawomocnym postanowieniem?

Volver napisał w dniu 29.10.2011 o godzinie 01:06:36 :

nie.

markosciel napisał w dniu 29.10.2011 o godzinie 23:12:02 :

A oni uważają, że jednak tak

Ale pewnie tylko do czasu, gdy na podstawie wyroku sądu będą musieli zapłaciś odsetki za zwłokę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.