Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Zniesienie współwłasnosci a podział hipoteki.

mariusz78
03.11.2011 13:04:47

Czy w postępowaniu o zniesienie współwłasności dzielimy również obciążenia, w konkretnym przypadku hipotekę?
Problem pojawił się w następującym stanie faktycznym - wniosek o częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez wyodrębnienie kilkunastu lokali. Udziały dwóch współwłaścicieli są obciążone hipotekami przymusowymi ustanowionymi w toku postępowania przygotowawczego na kilkaset milionów złotych. Sposób podziału jest bezsporny, jednak jednemu ze współwłaścicieli, którego udział obciążony jest taką hipoteką ma nie przypaść żaden lokal (nie uczestniczy w zniesieniu). Co w takim przypadku z hipotekami. Z art. 76 ust. 1 wynika, że w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział. Czy zatem hipoteka przekształciłaby się w hipotekę łączna obciążającą udział w nieruchomości wspólnej, czy jednak obciążałaby nowo wyodrębnione lokale. I jak się ma do tego wszystkiego postępowania o podział hipoteki uregulowane art. 76 ust. 4 ustawy (W razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, nabywca wydzielonej nieruchomości może żądać podziału hipoteki proporcjonalnie do wartości nieruchomości powstałych wskutek podziału. Jeżeli jednak sposób podziału hipoteki został określony w umowie o ustanowienie hipoteki i ujawniony w księdze wieczystej, podział następuje stosownie do postanowień umowy) - czy takie postępowania przeprowadza się w toku postępowania o zniesienie współwłasności czy w innym trybie? Wierzyciele hipoteczni już wskazali, że nie wyraża zgody na bezciężarowe wyodrębnienie lokali powołując się na ochronę interesów Skarbu Państwa. Czy mogę orzec w postępowaniu o zniesieniu współwłasności , że dana hipoteka pozostaje tylko na udziale, czy że obciąży tylko określony lokal, bo mi wydaję się, że chyba nie., zwłaszcza, że § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów wskazuje wyraźnie, że razie założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, sąd z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości.

.

Sandman
03.11.2011 13:07:15

Jest taki wątek:
http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2824

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.