Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Wydanie nr 5285

Karne materialne

vat a obowiazek naprawienia szkody

andrzej74 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:13:09 :

Moi drodzy, stan faktyczny taki: pan X uszkadza szybę w samochodzie firmy Z - art. 288 par. 1 k.k. Pełnomocnik firmy Z przedkłada fakturę VAT dot. naprawy szkody. Pragnę nałożyć obowiązek naprawienia szkody - i tu moje pytanie czy podaję wartość netto czy brutto, bo tu są niestety różne poglądy.

suzana22 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:16:22 :

Nie widzę żadnego uzasadnienia dla tego, żeby tu miało być netto.

romanoza napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:19:05 :

"andrzej74" napisał:

Moi drodzy, stan faktyczny taki: pan X uszkadza szybę w samochodzie firmy Z - art. 288 par. 1 k.k. Pełnomocnik firmy Z przedkłada fakturę VAT dot. naprawy szkody. Pragnę nałożyć obowiązek naprawienia szkody - i tu moje pytanie czy podaję wartość netto czy brutto, bo tu są niestety różne poglądy.
Właśnie mi przedwczoraj wrócił wyrok utrzymany w mocy, zasądziłem ale na rzecz ubezpieczyciela wartość rzeczywiście wypłaconej sumy, i to była kwota bez VAT. Nie pamiętam, czy w uzasadnieniu podnosiłem jakieś argumenty i wyrok był skarżony co do winy a nie obowiązku.

andrzej74 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:22:28 :

No to jeden głos że z vatem i jeden że bez vatu. Rzucę monetą, ale i tu wynik niepewny.
Argumenty, że bez vatu kwestia możliwości odliczenia naliczonego podatku w takiej fakturze od podatku należnego.

Dred napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:23:03 :

z Vatem! przegłosowane! :D

romanoza napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:28:04 :

"andrzej74" napisał:

No to jeden głos że z vatem i jeden że bez vatu. Rzucę monetą, ale i tu wynik niepewny.
Argumenty, że bez vatu kwestia możliwości odliczenia naliczonego podatku w takiej fakturze od podatku należnego.
Znalazłem uzasadnienie, człowiek z PZU powiedział, że wypłacili odszkodowanie bez VATu, bo pokrzywdzony był płatnikiem VATu. U mnie sytuacja o tyle prostsza, że zasądzałem ubezpieczycielowi.

Darkside napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:29:20 :

z Vatem

ropuch napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:35:17 :

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT

Darkside napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:39:47 :

"ropuch" napisał:

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT
fakt Master

andrzej74 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 13:45:04 :

"ropuch" napisał:

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT

est płatnikem podatku vat - chyba bez vat-u.

ropuch napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 14:20:24 :

No to bez VAT-u, chyba, że SN znowu zmienił zdanie

kzawislak napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:16:33 :

jakby były potrzebne namiary na orzeczenie SN, to proszę:

uchwała SN 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. III CZP 150/06

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

suzana22 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:21:35 :

"kzawislak" napisał:

jakby były potrzebne namiary na orzeczenie SN, to proszę:

uchwała SN 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. III CZP 150/06

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.
Bardzo ładnie, ale chodzi w tym wątku chyba o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem z art. 288 kk

romanoza napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:26:06 :

"suzana22" napisał:

Bardzo ładnie, ale chodzi w tym wątku chyba o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem z art. 288 kk
No ale chyba to orzeczenie jest adekwatne. Jeżeli pokrzywdzony może odliczyć sobie VAT, to dostaje odszkodowanie netto.

kzawislak napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:36:32 :

suzanko, ja się na waszych kk nie znam, ale rozważania co do wysokości odszkodowania w uzasadnieniu powołanego orzeczenia mają walor ogólny

podobnie też w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1997 r. III CZP 14/97

"Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (jedn. tekst: Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT obejmuje wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę wraz z kwotą należnego podatku VAT. Nabywca towaru opodatkowanego podatkiem VAT obowiązany jest zatem zapłacić zbywcy tak określoną należność, której elementem jest podatek VAT. Należność ta z punktu widzenia nabywcy stanowi cenę towaru (rzeczy). Miernikiem wysokości szkody polegającej na zniszczeniu rzeczy jest więc tak określona jej cena. W sytuacji, gdy nabywca towaru jest podatnikiem podatku VAT, problem na tym jednak się nie kończy. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik podatku VAT ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Skorzystanie przez podatnika z tego uprawnienia powoduje, że poniesiony przez niego wydatek na nabycie towaru w rzeczywistości odpowiada zapłaconej przez niego cenie nabycia tego towaru, pomniejszonej o podatek VAT mieszczący się w tej cenie. Ten to wydatek określa zatem rzeczywisty rozmiar szkody doznanej przez podatnika na skutek zniszczenia towaru (rzeczy). Wysokość odszkodowania mającego na celu naprawienie tej szkody powinna zatem odpowiadać cenie rzeczy, pomniejszonej o mieszczący się w niej podatek VAT. Tak ustalone odszkodowanie spełnia postulat odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody"

suzana22 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:45:57 :

"kzawislak" napisał:

podatnik podatku VAT ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Skorzystanie przez podatnika z tego uprawnienia powoduje, że poniesiony przez niego wydatek na nabycie towaru w rzeczywistości odpowiada zapłaconej przez niego cenie nabycia tego towaru, pomniejszonej o podatek VAT mieszczący się w tej cenie. Ten to wydatek określa zatem rzeczywisty rozmiar szkody doznanej przez podatnika na skutek zniszczenia towaru (rzeczy). Wysokość odszkodowania mającego na celu naprawienie tej szkody powinna zatem odpowiadać cenie rzeczy, pomniejszonej o mieszczący się w niej podatek VAT. Tak ustalone odszkodowanie spełnia postulat odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody"


Też ładnie

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....

romanoza napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:49:02 :

"suzana22" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Alicja napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:57:57 :

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

w karnym to zawsze bez lucrum

suzana22 napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 21:59:32 :

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?

romanoza napisał w dniu 09.11.2011 o godzinie 22:12:03 :

"suzana22" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?A jakie to ma znaczenie, jeżeli wartość szyby wynosi 1000 zł, to taką szkodę wpisujemy. Sprawca raczej nie sprawdzał wcześniej w US, czy pokrzywdzony jest VATowcem

suzana22 napisał w dniu 10.11.2011 o godzinie 08:10:36 :

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?A jakie to ma znaczenie, jeżeli wartość szyby wynosi 1000 zł, to taką szkodę wpisujemy. Sprawca raczej nie sprawdzał wcześniej w US, czy pokrzywdzony jest VATowcem

czyli dla nievatowca

andrzej74 napisał w dniu 10.11.2011 o godzinie 08:18:51 :

Dzięki Wam wszystkim za dyskusję, orzeknę /oczywiście jeżeli będzie stwierdzenie winy / kwotę netto.
W przygotowaniu mam kolejny kazusik.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.