Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

art 22 Ustawy o Policji

zziajany
09.11.2011 15:21:58

 Przesłuchuje świadka, funkcjonariusz Policji, który odmawia odpowiedzi na pytanie kto przekazał mu określoną informację powołując się na "tajemnicę operacyjną". Na razie pobieżnie przeanalizowałem tę sytuację i doszedłem do art. 22 Ustawy o Policji (" Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. ust 1 a a. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach i trybie określonych w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 20b. ten zaś mówi : . Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać pracownikom, policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej lub funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną określonej osobie lub instytucji(...)
Czy ktoś z was analizował już ten problem? zastanawiam się jak to się ma do art. 180 kpk i czy te powyższe przepisy są właśnie "ustawami szczególnymi " z których by jednak wynikało, że z tej tajemnicy może zwolnić tylko Minister SW. Czy w ogóle jest to informacja niejawna w rozumieniu Ustawy o informacjach niejawnych (policjant jej nie utrwalił tylko to jest stan jego wiedzy) i czy nie mogę go jednak sam zwolnić na podstawie 180 kpk.

censor
09.11.2011 15:53:59

Ja raczej uważam, że dane policyjnych donosicieli są objęte tajemnicą państwową, a nie zawodową (art.180 kpk) i do nich stosuje się art.179 kpk. Zacytowana kompetencja ministra spraw wewnętrznych koreluje więc z unormowaniem art.179 par.3 kpk.

Michał 007
09.11.2011 18:20:29

występowałem w nieco podobnej sprawie do MSWIA o zwolnienie z tajemnicy państwowej . też powoływali się na ustalenia operacyjne.

rosan
09.11.2011 20:11:34

podobnie jak Censor

suzana22
09.11.2011 21:31:18

Wcale nie wnikałabym w to operacyjne źródło wiadomości. Nie ładowałabym się z butami w operacyjne gry. Albo dowód jest dowodem zgodnym z kpk, albo nie jest i wtedy nie stanowi dla mnie podstawy podczas ustaleń faktycznych.

klurg
15.11.2011 11:19:40

Jak Censor.

domianiuk
16.11.2011 13:46:33

Kiedyś uniewinniłem oskarżonego w podobnej sytuacji. Jedynym dowodem na kradzież z włamaniem samochodu były zeznania policjanta, który mówił, że osoba, z którą rozmawiał w niedługo po zdarzeniu widziała oskarżonego, jak odjeżdżał w parkingu kradzionym samochodem. Na moje pytanie co to za osoba odmówił wskazania z podaniem podobnej okoliczności na jaką i wy wskazujecie. Uniewinniłem, a prokuratura nawet nie wnosiła apelacji. Chociaż szkoda, bo wolałbym znać stanowisko SO.

censor
16.11.2011 16:09:11

I moim zdaniem jest wątpliwe, czy ten policjant zeznawał prawdę. Bo prawda jest przede wszystkim taka, że w organach ścigania jest kult "wykrywalności", przy czym - o ile się nie mylę - wykrywalność w organach ścigania liczy się wtedy, kiedy przedstawiono zarzut, bez względu na to, co potem orzeknie sąd.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.