Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

Informacja o zebraniu i rezygnacji

Beleg
11.01.2012 10:54:51

Wrocław, dnia 5 stycznia 2012 r.
Pani/Pan
Członkowie SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” we Wrocławiu,
na podstawie § 38 Statutu S.S.P. „IUSTITIA” zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału na dzień 10 lutego 2012 roku (piątek), które odbędzie się w sali konferencyjnej w „Dworze Polskim” we Wrocławiu - I piętro - Rynek 7,
o godzinie 16.00
Zarząd proponuje następujący porządek Zebrania Członków:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku Zebrania;
3. Powołanie Komisji skrutacyjnej i wnioskowej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisarza za rok 2011 r.;
5. Dyskusja nad zadaniami na rok 2012;
6. Zgłoszenie Delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w dniu 23-25.03.2012 w Strykowie k/Łodzi;
7. Dyskusja programowa;
8. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;
9.. Uchwalenie programu – Kalendarium działania i projektu budżetu na 2012 rok
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

12. Od godziny 18.00 – 24.00 spotkanie karnawałowe Członków Oddziału przy muzyce i dyskusja na temat samorządności sędziowskiej i czekających nas zmian w 2012 roku.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału,
Za Zarząd
Prezes Zarządu
Tadeusz Szewioła


W dniu 09 stycznia 2012r. złozyłam oświadczenie o rezygnacji z udziału w Zarządzie SSP Iustitia Oddział Wrocław.

Łukasz
11.01.2012 21:40:44

Fatalnie. Bardzo żałuję. Kolejna zła wiadomość ...

Alicja
11.01.2012 21:42:11

To wielka strata dla zarządu i dla IS w ogóle

kowboj
12.01.2012 00:26:04

Beleg dostałą stypendium zagraniczne!

Łukasz
12.01.2012 23:34:56

"kowboj" napisał:

Beleg dostałą stypendium zagraniczne!


Wiem - należało się to stypendium jak mało komu! Ale to naszego smutku nie zmniejsza, że jej nie ma już tam gdzie jest tak potrzebna.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.