Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Zamówienie pbliczne-droga sądowa.

mariusz78
15.01.2012 17:06:15

Czy waszym zdaniem dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za przegrane zamówienie publiczne.
Sytuacja wygląda następująco-gmina R. ogłosiła przetarg na warunkach określonych w specyfikacji zamówienia. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę X. Y wniósł protest, który został oddalony postanowieniem z dnia 28.07.2009 r. Od tego protestu nie przysługiwało odwołanie. Obecnie Y domaga się od gminy R odszkodowania wskazując jako żądana kwotę , kwotę, którą by uzyskał, gdyby wygrał postępowanie w przedmiocie zamówienia. Moja wątpliwość bierze z treści art. 179 prawa zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29.01.2010 - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Skoro ustawa wskazuje, że zamawiającemu służą określone środki prawne, to chyba rozstrzygnięcie co do przetargu jest już prawomocne i nie może w niniejszym postępowaniu dowodzić, że działanie gminy jest bezprawne?

Johnson
15.01.2012 18:56:41

Moim zdaniem jest droga sądowa, zwłaszcza jakby to miało mieć oparcie na delikcie.

mariusz78
15.01.2012 19:03:33

"Johnson" napisał:

Moim zdaniem jest droga sądowa, zwłaszcza jakby to miało mieć oparcie na delikcie.Też mi się teraz już tak wydaje. Pojawia się jednak pytanie - aby można było mówić o delikcie działanie musi być bezprawne. Jeśli protest został oddalony a dalsza droga prawna nie była dopuszczalna, to chyba nie mam podstaw do ustalenia, że działanie pozwanego było bezprawne. Wydaje mi się, że nie mogę kwestionować tutaj rozstrzygnięć zamawiającego. Powód miał zresztą możliwość skorzystania z powództwa z art. 70(5) kc organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie., a z tego nie skorzystał. Skoro nie ma działania bezprawnego, to chyba pozamiatane.

Johnson
15.01.2012 19:04:40

Nawet jak droga sądowa jest, to nikt nie twierdzi że sprawę można wygrać

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.