Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilne materialne

Zamówienie pbliczne-droga sądowa.

mariusz78 napisał w dniu 15.01.2012 o godzinie 17:06:15 :

Czy waszym zdaniem dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za przegrane zamówienie publiczne.
Sytuacja wygląda następująco-gmina R. ogłosiła przetarg na warunkach określonych w specyfikacji zamówienia. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę X. Y wniósł protest, który został oddalony postanowieniem z dnia 28.07.2009 r. Od tego protestu nie przysługiwało odwołanie. Obecnie Y domaga się od gminy R odszkodowania wskazując jako żądana kwotę , kwotę, którą by uzyskał, gdyby wygrał postępowanie w przedmiocie zamówienia. Moja wątpliwość bierze z treści art. 179 prawa zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 29.01.2010 - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Skoro ustawa wskazuje, że zamawiającemu służą określone środki prawne, to chyba rozstrzygnięcie co do przetargu jest już prawomocne i nie może w niniejszym postępowaniu dowodzić, że działanie gminy jest bezprawne?

Johnson napisał w dniu 15.01.2012 o godzinie 18:56:41 :

Moim zdaniem jest droga sądowa, zwłaszcza jakby to miało mieć oparcie na delikcie.

mariusz78 napisał w dniu 15.01.2012 o godzinie 19:03:33 :

"Johnson" napisał:

Moim zdaniem jest droga sądowa, zwłaszcza jakby to miało mieć oparcie na delikcie.Też mi się teraz już tak wydaje. Pojawia się jednak pytanie - aby można było mówić o delikcie działanie musi być bezprawne. Jeśli protest został oddalony a dalsza droga prawna nie była dopuszczalna, to chyba nie mam podstaw do ustalenia, że działanie pozwanego było bezprawne. Wydaje mi się, że nie mogę kwestionować tutaj rozstrzygnięć zamawiającego. Powód miał zresztą możliwość skorzystania z powództwa z art. 70(5) kc organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie., a z tego nie skorzystał. Skoro nie ma działania bezprawnego, to chyba pozamiatane.

Johnson napisał w dniu 15.01.2012 o godzinie 19:04:40 :

Nawet jak droga sądowa jest, to nikt nie twierdzi że sprawę można wygrać

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.