Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Reprezentacja sądu przez sędziego

Johnson napisał w dniu 19.01.2012 o godzinie 14:35:10 :

"Joasia" napisał:


No, to jest właśnie ta uchwała. Piszą, że może powierzyć wiceprezesowi - bo pytanie prawne było o wiceprezesa. Jakby było o każdego sędziego, to by odpowedzieli "chyba że powierzy sędziemu". Tak rozumiem uzasadnienie.


Pełnomocnikiem prezesa SR, jako reprezentanta Sądu, może być tylko adwokat lub radca prawny (art. 87 §1 kpc). Nie może być nim pracownik sądu (w tym nieszczęsny sędzia) bo sąd nie jest osobą prawną ani przedsiębiorcą art. 87 §2 kpc). To tam gdzie jako pracodawcę wskazuje się Sąd (czyli w sprawach pracowniczych). Moim zdaniem inaczej będzie jak, jako pozwanego wskażemy Skarb Państwa - Sąd Rejo0nowy w ... -> wtedy mamy pozwaną osobę prawną i pracownik może już być pełnomocnikiem. Dodam jeszcze że nasz ustawodawca to idiota

kate napisał w dniu 02.02.2012 o godzinie 13:38:39 :

Sprawa o której piszemy dotyczyła skargi na zarządzenie komornika sądowego o zwrocie polecenia egzekucyjnego. W całym postępowaniu egzekucyjnym oraz skargowym Skarb Państwa - SO dochodzący kosztów sądowych był reprezentowany przez "rawidłowo" umocowanego sędziego - pełnomocnictwa udzielił prezes i wykazał, że jest prezesem. Uzasadnienie sprowadziło się do powołania uchwały SN z 13 października 2011 r. II UZP 6/11.

Cały problem w tym, że sprawa dotyczy należności sądowych dochodzonych przez Skarb Państwa - SO, nie zaś Prezesa, czy SO. Nie jest to sprawa pracownicza. Przy czym pomijam, że to orzeczenie SN nie jest życiowe.

Johnson napisał w dniu 02.02.2012 o godzinie 13:44:46 :

Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III UZP 3/11).
Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ( art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.).

Gotka napisał w dniu 02.02.2012 o godzinie 14:16:18 :

"Joasia" napisał:

Zastrzegam, że w naszym okręgu przyjęło się stosowanie tej uchwały tak, jak rozumie ją Gotka


chciałam sprostowć, że to sądy w naszym okręgu tak rozumieją, a mnie to pasuje, bo jestem wiceprezesem

beta napisał w dniu 02.02.2012 o godzinie 20:58:11 :

Prowadzę egzekucję należności cywilnych i od wydania powołanej wyżej uchwały mam pełnomocnictwo Prezesa do prowadzenia czynności egzekucyjnych, które dołączone jest do wniosku o wszczęcie egzekucji.

przem napisał w dniu 04.02.2012 o godzinie 22:28:42 :

u mnie jest podobnie,choć budzi to moje wątpliwości i skłaniam się do zdania gotki a komornicy z różnych innych rejonów domagają się prezesa lub upoważnionego viceprezesa

chomik napisał w dniu 05.02.2012 o godzinie 20:47:48 :

Problem, który zaistniał w przywołanej tu sprawie III CZP 86/09 dotyczył uprawnień wiceprezes sądu r. do zastępowania prezesa sądu w jego obowiązkach związanych z reprezentacją Skarbu Państwa. Esencja rozważań Sądu Najwyższego została wyrażona w zdaniu „W podsumowaniu należy stwierdzić, że w postępowaniu o egzekucję grzywien funkcję organu, o którym mowa w art. 67 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., pełni prezes właściwego sądu albo wiceprezes, jeżeli prezes wyraźnie powierzy mu wykonywanie czynności z tego zakresu”. A więc, sprawa wydaje się prosta: jeżeli w zakresie zadań wiceprezesa są czynności z zakresu egzekucji należności sądowych, to jest on upoważniony do reprezentowania SP.
Inaczej sprawa się przedstawia z pytaniem czy sędzia może być pełnomocnikiem prezesa (tj. SP – sąd) w sprawach o egzekucję należności sądowych. Problem dotyczy tego, iż osoby negujące taką możliwość powołują się na np. postanowienie SN z 14 stycznia 2002 r. (I PKN 607/01), czy najnowszą uchwała SN II UZP 6/11 dotyczących sporu pracowniczego oraz związanego z zabezpieczeniem społecznym, gdzie pozwanym nie jest Skarb Państwa, lecz prezes sądu, czy „zakład emerytalno – rentowy”. Literalnie rzecz ujmując, gdy chodzi o egzekucje należności sądowych to art. 67 § 2 k.p.c. upoważnia prezesa do udzielenia sędziemu pełnomocnictwa, ale gdy prezes jako pracodawca chce wystąpić przed sądem pracy, to w myśl art. 67 § 1 i 87 § 1 k.p.c. może to uczynić tylko osobiści, albo udzielając pełnomocnictwa radcy bądź adwokatowi.
Tak to się porobiło.
Ale to nie wszystko. Pojawiła się również koncepcja, że już nie prezes sądu (SO) reprezentuje SP w sprawach dotyczących należności sądowych, ale … dyrektor.

beta napisał w dniu 05.02.2012 o godzinie 21:10:34 :

"chomik" napisał:

Pojawiła się również koncepcja, że już nie prezes sądu (SO) reprezentuje SP w sprawach dotyczących należności sądowych, ale … dyrektor.


Nie słyszałam o takiej koncepcji
Nic dodać nic ująć co do pozostałej części posta

Hakoss napisał w dniu 05.02.2012 o godzinie 21:14:52 :

W kwietniu, nie będzie to dyrektor tylko... dyktator.

Gotka napisał w dniu 06.02.2012 o godzinie 08:33:43 :

Pojawiła się również koncepcja, że już nie prezes sądu (SO) reprezentuje SP w sprawach dotyczących należności sądowych, ale … dyrektor.

taki pogląd prezentował sędzia Bieniek (niestety już Ś.P.) - na zajęciach z reprezentacji Skarbu Państwa na studiach podyplomowych z prawa cywilnego w INP PAN

chomik napisał w dniu 06.02.2012 o godzinie 09:01:40 :

"Gotka" napisał:

Pojawiła się również koncepcja, że już nie prezes sądu (SO) reprezentuje SP w sprawach dotyczących należności sądowych, ale … dyrektor.

taki pogląd prezentował sędzia Bieniek (niestety już Ś.P.) - na zajęciach z reprezentacji Skarbu Państwa na studiach podyplomowych z prawa cywilnego w INP PAN
Myślę, że z dniem 1 stycznia 2013 r. kiedy wejdzie nowelizacji usp w części dotyczącej dyrektorów, taki pogląd może być uzasadniony. O ile dobrze odczytuję intencję twórców tej noweli, to podział kompetencji między dyrektorem a prezesem ma być taki, iż kompetencja dyrektora to zasada, a prezesa wówczas, gdy tak stanowi wprost ustawa.

SRS napisał w dniu 14.02.2012 o godzinie 21:45:57 :

"beta" napisał:

Pojawiła się również koncepcja, że już nie prezes sądu (SO) reprezentuje SP w sprawach dotyczących należności sądowych, ale … dyrektor.


Nie słyszałam o takiej koncepcji
Nic dodać nic ująć co do pozostałej części posta

co do egzekucji karnych należności trzeba uważac w rejonie - bo tam statio fisci to SO (tak w KKW)

romanoza napisał w dniu 14.02.2012 o godzinie 21:51:50 :

"SRS" napisał:co do egzekucji karnych należności trzeba uważac w rejonie - bo tam statio fisci to SO (tak w KKW)
A w którym przepisie tak stoi, bo jakoś mi umknęło ??

censor napisał w dniu 14.02.2012 o godzinie 22:40:14 :

Art.30 kkw.

romanoza napisał w dniu 14.02.2012 o godzinie 22:48:08 :

"censor" napisał:

Art.30 kkw.
No ale to chyba nie chodzi o egzekucję należności karnych...

chomik napisał w dniu 15.02.2012 o godzinie 09:22:41 :

za Lexem: Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski, Komentarz do art.30 Kodeksu karnego wykonawczego

"Problem reprezentacji Skarbu Państwa w sądowym postępowaniu egzekucyjnym mającym za przedmiot wierzytelności wymienione w art. 25 i art. 27, rozwiązują jednoznacznie przepisy art. 30 i art. 31. Stosownie do ich treści organami Skarbu Państwa reprezentującymi go w postępowaniu sądowym są: prezes sądu okręgowego (w zakresie wierzytelności podlegających egzekucji sądowej) i urząd skarbowy (w zakresie wierzytelności podlegających egzekucji administracyjnej)."

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.