Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281
Tomasz Zawiślak napisał w dniu 22.01.2012 o godzinie 10:02:46 :

W ostatnim numerze "Na Wokandzie" pojawił się tekst Rafała Reiwera o założeniach KKPC w sprawie nowego kpc. Niestety Komisja nie publikuje na bieżąco materiałów dotyczących swojej działalności...

http://nawokandzie.ms.gov.pl/wydarzenia-11/news/341/blizej-nowego-kpc

"Szczegółowe zagadnienia założeń projektowanej kodyfikacji omówiono podczas posiedzenia Zespołu ds. Postępowania Cywilnego, które odbyło się w październiku 2011 r. W posiedzeniu tym uczestniczyli teoretycy prawa i sędziowie.

Przede wszystkim dyskutowano o relacjach pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym i miejscu tego ostatniego w strukturze kodyfikacji. W zgodnej opinii dyskutantów, nowe k.p.c. powinno obejmować oba te tryby. Po pierwsze - przemawia za tym tradycja. Po drugie - trzeba dostrzec względy praktyczne związane z trudnościami, jakie pojawiłyby się, gdyby postępowanie nieprocesowe miało stanowić regulację samodzielną, wolną od odesłań do rozwiązań procesowych. Zastrzeżeń uczestników dyskusji nie budziła przy tym potrzeba wzmocnienia i rozbudowania przepisów ogólnych, które znajdują zastosowanie również do trybu nieprocesowego."

"W ocenie przewodniczącego Komisji nie ma powodów, dla których stosunkowo nowe rozwiązania obowiązującego kodeksu postępowania cywilnego - choćby z zakresu środków odwoławczych, postępowania zabezpieczającego czy międzynarodowego postępowania cywilnego - nie miałyby zostać wykorzystane w pracy nad nową ustawą. Najprawdopodobniej więc bez większych zmian trafią do projektowanej kodyfikacji.

Możemy natomiast spodziewać się uchylenia postępowania uproszczonego, scalenia postępowania nakazowego i upominawczego w jedno postępowanie oraz usunięcia z kodeksu tzw. postępowań regulacyjnych. Również postępowanie w obszarze ubezpieczenia społecznego znalazłoby się poza materią k.p.c. Istotne zmiany powinny także nastąpić w normatywnej koncepcji udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym. Z dotychczasowych dyskusji w Komisji wynika, że możemy się też spodziewać maksymalnego ograniczenia postępowań odrębnych. Część spraw z zakresu stosunków rodzinnych czy małżeńskich mogłaby zostać przesunięta do postępowania nieprocesowego."

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.