Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

przesłuchanie na odległość - wideokonferencja

tombialka
30.01.2012 22:56:23

Czy ktoś ma doświadczenia w zakresie przesłuchania świadka na odległość w drodze wideokonferencji w postępowaniu cywilnym? Sąd z okolic Newcastle zwrócił się do nas mailem z zapytaniem (na razie nieoficjalnie) czy jesteśmy w stanie coś takiego zorganizować. Informatyk twierdzi, że tak. Sprzęt jest i w Sądzie Okręgowym w karnym coś takiego robili. Jak zrobić to w procedurze cywilnej? W rozporządzeniu RADY (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych jest art. 10 ust. 4, który mówi:

Sąd wzywający może zwrócić się do sądu wezwanego o przeprowadzenie dowodu przy użyciu technologii komunikacyjnych, w szczególności w drodze wideokonferencji lub telekonferencji.
Sąd wezwany uwzględnia taki wniosek, chyba że jest to niezgodne z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego lub występują poważne trudności praktyczne.
Jeżeli sąd wezwany nie uwzględnia wniosku z jednej z tych przyczyn, zawiadamia o tym sąd wzywający przy użyciu formularza E w załączniku.
Jeżeli sąd wzywający lub sąd wezwany nie ma dostępu do środków technicznych, o których mowa powyżej, sądy mogą je sobie udostępniać na podstawie wzajemnego porozumienia.

Ponoć brak szczegółowych regulacji nie stoi na przeszkodzie, żeby coś takiego zrobić. Z drugiej jest art. 157 kpc. Nasz sprzęt nie zapewnia nagrywania. Zresztą Ministerstwo to dopiero szykuje i to w okręgach.
Czy wystarczy ich wniosek zarejestrować w Cps, wezwać świadka na uzgodniony z nimi termin. Zapewnić obecność tłumacza na koszt SP (art. 5 § 2 usp)? W końcu ci z Angli stają przed naszym sądem, a już piszą, że po polsku ni w ząb. A na posiedzeniu to co niby protokołować ich pytania i odpowiedzi? Toż to się uśmieją. Protokół przesłać w ślad za nagraniem? 
Jakieś sugestie?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.