Piątek 03 grudnia 2021 Wydanie nr 5030

Informacje o uchwałach, zgromadzeniach, wydarzeniach

Ankieta w sprawie Okrągłego Stołu

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 11.02.2012 o godzinie 23:47:03 :

Poniej wklejam ankietę w sprawie Okragłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości.

Jest ona adresowana wyłącznie do sędziów

Termin zakreślony przez zarząd SSP Iustitia już upłynał, ale wydaje mi się, iż ankiety można jeszcze dosyłać na adres biura Iustitii: ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa bądż mailem na adres: [email protected]
Można to robic zbiorczo, np. skrzyknąć sędziów z danego wydziału czy sądu i przesłać cały zestaw
ANKIETA JEST ANONIMOWA

***

CZĘŚĆ 1. PYTANIA ZAMKNIĘTE

1) Czy tworzenie i znoszenie sądów powinno następować w drodze ustawy?
a) Nie, sądy winny być tworzone i znoszone dowolnie w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
b) Nie, winny być tworzone i znoszone w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości po konsultacjach z prezesami sądów
c) Tak, bez konieczności zasięgania jakichkolwiek opinii
d) Tak, ale po zasięgnięciu opinii KRS, samorządu terytorialnego, samorządu sędziowskiego

2) Jak oceniasz obecny model dochodzenia do zawodu sędziego oparty na urzędniczym modelu centralnej szkoły?
a) Jest lepszy od poprzedniego, pozwala na zapewnienie tożsamego poziomu kształcenia przyszłych sędziów w całym kraju,
b) Jest gorszy od poprzedniego, skupiony na kształceniu akademickim, nie zapewnia właściwego poziomu kształcenia praktycznych umiejętności;
c) Jest gorszy od poprzedniego, do zawodu sędziego winny przechodzić osoby z innych zawodów prawniczych
d) Jest gorszy od poprzedniego, do zawodu sędziego winny przechodzić osoby z innych zawodów prawniczych, z dużym doświadczeniem zawodowym, pozytywnie opiniowane przez właściwe samorządy prawnicze.

3) Czy sędzia ma realną możliwość przeciwdziałania, gdy nadzór administracyjny –wbrew ustawie – wkracza w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli?
a) Tak, na skutek zawiadomienia sędziego interweniuje KRS, zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec przedstawiciela nadzoru, traci on pełnioną funkcję administracyjną,
b) Tak, przedstawiciel nadzoru administracyjnego, podzielając rzeczową argumentację sędziego zmienia swoje stanowisko
c) Nie, sędzia nie ma środków obrony w przypadku takich naruszeń.
d) Nie, sędzia nie ma środków obrony w przypadku takich naruszeń, ujawniając naruszenia opinii publicznej naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

4) Czy jesteś zwolennikiem określenia nieprzekraczalnej liczby spraw przeznaczonych jednocześnie do rozpoznania przez jednego sędziego czyli tzw. pensum?
a) Nie, sędzia powinien rozpoznawać bez ograniczeń tyle spraw ile na niego przypada w danym sądzie i wydziale,
b) Nie, określenie takiej liczby jest w praktyce niemożliwe,
c) Tak, z możliwością zmiany pensum przez prezesa w szczególnych wypadkach,
d) Tak, aby zapewnić wnikliwe rozpoznawanie spraw, bez presji czasu.

5) Czy wprowadzone ostatnią nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych nowe formy samorządności przy niewielkich nadal uprawnieniach samorządu służą rozwojowi sędziowskiego samorządu?
a) Tak, uważam tę zmianę za adekwatną do potrzeb,
b) Tak, chociaż zmiany powinny iść nieco dalej,
c) Nie, zmiany wnoszą niewielką poprawę,
d) Nie, nic się nie zmienia, zmiany są pozorne.

6) Czy powinien powstać centralny (ogólnokrajowy) organ samorządu sędziowskiego?
a) Nie, ogólnokrajowa reprezentacja sędziów jest zbędna,
b) Nie, obecne rozwiązanie ustrojowe jest wystarczające,
c) Tak, ale o wąskich, tylko konsultacyjnych uprawnieniach,
d) Tak, niezbędna jest w takiej formie pełna reprezentacja środowiska sędziowskiego.

7) Czy należy zmienić zasady wyboru sędziów do KRS?
a) Nie, obecny system jest właściwy i nie potrzeba zmian,
b) Nie, ale należy rozważać wprowadzenie innych rozwiązań,
c) Tak, ale preferowani powinni być sędziowie funkcyjni,
d) Tak, aby zapewnić pełną reprezentatywność środowiska sędziowskiego gdzie każdy sędzia dysponuje jednym, równym głosem z innymi sędziami.

8) Czy ilość spraw w rozpoznawanych obecnie w składzie ławniczym zapewnia wystarczający udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości?
a) Tak, należy nawet rozważać dalsze ograniczenia,
b) Tak, nic nie należy zmieniać,
c) Nie, ale może to dotyczyć niewielkiej ilości spraw,
d) Nie, należy umożliwić rozpoznanie sprawy w określonych kategoriach spraw w składzie ławniczym na żądanie strony.

CZĘŚĆ 2. PYTANIA OTWARTE (OPISOWE)

9) Czy uważasz, że mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako ,,kryzys sądownictwa”? Jeżeli tak, jak postrzegasz jego istotę i przyczyny?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10) Jakie dostrzegasz zagrożenia dla konstytucyjnych zasad niezależności sądów oraz usytuowania władzy sądowniczej jako równorzędnej wobec pozostałych władz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11) Czy uważasz, że liczba asystentów, referendarzy, urzędników sądowych w Twoim sądzie jest adekwatna do rozmiaru zadań i czy warunki bytowe w Twoim sądzie (sale rozpraw, gabinety, parkingi) odpowiadają powadze sądu? Jeżeli nie, to wskaż jakie są potrzeby w tym zakresie i co jest tu największą bolączką
w Twoim sądzie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12) Wskaż możliwe według Ciebie sposoby ograniczenia kognicji sądów, jeżeli widzisz potrzebę takiego ograniczenia.

13) Jakie widzisz inne kwestie, które są według Ciebie istotne dla funkcjonowania sądownictwa, a nie zostały ujęte w tej ankiecie albo chcesz rozwinąć Twoją odpowiedź do pytań zawartych w części pierwszej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Jestem członkiem stowarzyszenia sędziów ( TAK / NIE); jeśli tak to jakiego?: ...........................

Staż orzeczniczy:
Do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Od 10 do 15 lat
Od 15 do 20 lat
Powyżej 20 lat

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.