Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

najlepszą bronią jest atak

iga
17.02.2012 10:10:57

ponieważ podkurzyła mnie ostatnia wypowiedź naszego kolejnego, setnego już chyba ministra proponuję w tym temacie zbierać informacje na temat przywilejów posłów i senatorów. będą nam potrzebne przy okazji rozmów z mediami gdy zaczniemy skladac pozwy:
1/ politycy sami sobie ustalają diety i dodatki - niektórzy są "etatowymi" posłami od wielu lat - nie podlega to żadnej kontroli - brak organu, który reprezentowałby Skarb Państwa i np. zaskarżył zbyt wysokie diety do sądu (gdzie kontrola władzy ustawodawczej przez sądowniczą??) Podobnie nikt nie kontoluje wysokości wynagrodzeń, premii i odpraw w zawieranych kontraktach - uważam, że powinien być organ reprezentujący Skarb Państwa, posiadający uprawnienia do zaskarżenia umowy do sądu (Prokuratura?, Nik?) , bo to w końcu pieniądze podatników. Na konieczność taką wskazuje chociażby ostatnia afera. (dobrze byłoby wpisywać kwoty). W tym zakresie uważam, że sensowne byłoby nawet złożenie projektu obywatelskiego i jego monitorowanie by nie utknał w szufladzie
2/ czas pracy polityka ...........???? wielka niewiadoma (trzeba sprawdzić w regulaminie ile oni tak naprawdę pracują - w komisjach dba się tylko o kworum, sale sejmowe świecą pustkami - gdzie są???)

wpisujcie dalsze bo ja się nie interesowałam dotąd. A może pora się w końcu przyrzeć

Dred
17.02.2012 10:37:07

immunitety, darmowe przejazdy komunikacją publiczną, telefony komórkowe, zwrot kosztów paliwa

http://dts24.pl/pl,aktualnosc,Czy-dzwoni%C5%82-do-ciebie-pose%C5%82-,924
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/358622,luksusowe-podroze-polskich-poslow-na-koszt-podatnikow.html#
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/482985,Ile-posel-wydaje-na-paliwo-Nawet-40-tys-zl

TGC
17.02.2012 10:50:42

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Art. 7. 1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.
2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych są wydawane bez pobierania opłat.

Art. 26. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
3) Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
4) Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
5) ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
6) posłowie i senatorowie;
7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
9) Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;
10) Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2. Paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 i 8-10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.

Art. 31. 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazanym w art. 26-28.


Czyli:
- poseł i senator z automatu dostaje paszport dyplomatyczny, zawsze za darmo (podobnie zresztą jak władza wykonawcza do szczebla podsekretarza stanu włącznie)
- sędzia - poza kilkoma najważniejszymi prezesami - paszportu dyplomatycznego nie dostaje nigdy (chyba że MSZ mu po uważaniu da w przypadku określonym w art. 31, czyli nigdy); za zwykły paszport płaci jak każdy

rbk
17.02.2012 11:42:37

Art. 43. 1. Poseł i senator ma prawo, na terenie kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej.

[ Dodano: Pią Lut 17, 2012 11:43 am ]
Art. 36. Posłom i senatorom oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

inger
17.02.2012 16:47:48

"- Nie należy lekceważyć głosu ludzi, szczególnie, gdy jest tak dobitnie wyrażany, np. w formie protestów – powiedział premier"

powiedział to w kontekście ACTA (cytat za: http://wiadomosci.onet.pl/raporty/protest-przeciw-umowie-acta/donald-tusk-list-do-przywodcow-epl-ws-odrzucenia-a,1,5030295,wiadomosc.html), ale to ogólna zasada podejmowania decyzji w polityce, po raz pierwszy tak pięknie zwerbalizowana przez władzę.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.