Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

Skarga na czynność komornika wniesiona do niewłaściwego Sądu

Stasiek999 napisał w dniu 08.03.2012 o godzinie 16:48:36 :

Witam, jeżeli dłużnik pomimo szczegółowego pouczenia wnosi skargę do sądu zupełnie innego, co robicie z taką skargą. Ja właśnie odrzuciłem, uważając, że skarga została wniesiona po terminie, chociaż dłużnik złożył skargę w "terminie" do niewłaściwego sądu, który następnie ją przekazał (moim zdaniem błędnie) postanowieniem, a nie zwykłym zarządzeniem. III CZP 28/10 uchwała była podstawą mojego orzeczenia, ale teraz właśnie mi kolega powiedział, że na pewno jak będzie zażalenie okręg uchyli. Jak wygląda sprawa u Was?

Mario 71 napisał w dniu 08.03.2012 o godzinie 17:03:49 :

Jeśli skarga jest rzeczywiście po terminie ( a z reguły jest ) to skargę odrzucam. Przyjmuje podobnie pewnie jak większość, że datą wniesienia skargi jest dzień nadania przez sąd niewłaściwy. Natomiast jeśli widzę ,że jest potrzeba zareagowania na 759 to rejestruje w Co i wydaję postanowienie o uchyleniu czynności. Jeśli nie ma potrzeby reagowania, to odrzucając skargę kwituje to jednym zdaniem, że brak podstaw do działania z urzędu.

Joasia napisał w dniu 08.03.2012 o godzinie 17:13:30 :

Odrzucamy jako spóźnioną - chyba że jest zasadna, to wtedy w trybie 759 2 kpc.
Przekazujemy zgodnie z przytoczona przez Ciebie uchwałą - zarządzeniem PW.

Stasiek999 napisał w dniu 08.03.2012 o godzinie 22:58:28 :

ponoć okręg uchyla, ale już dwie odrzuciłem

karuzelka napisał w dniu 08.03.2012 o godzinie 23:35:11 :

"Mario 71" napisał:

Jeśli skarga jest rzeczywiście po terminie ( a z reguły jest ) to skargę odrzucam. Przyjmuje podobnie pewnie jak większość, że datą wniesienia skargi jest dzień nadania przez sąd niewłaściwy. Natomiast jeśli widzę ,że jest potrzeba zareagowania na 759 to rejestruje w Co i wydaję postanowienie o uchyleniu czynności. Jeśli nie ma potrzeby reagowania, to odrzucając skargę kwituje to jednym zdaniem, że brak podstaw do działania z urzędu.

Czy możesz napisać, co rejestrujesz w Co? Odrębną sprawę z urzędu o wydanie zarządzeń w trybie art. 759 par. 2?

Joasia napisał w dniu 09.03.2012 o godzinie 11:13:27 :

Wczoraj na szkoleniu z egzekucji dla Warszawy też nam to sugerowano. Na odpowiedź, że nie mamy czasu na tekie bzdety i po prostu wydajemy postanowienie: I. odrzucić, II. w trybie 759 2 ..." - usłyszeliśmy, że powinniśmy zaprzestać takiego podejścia, bo każda nasza czynność powinna znaleźć odzwierciedlenie w statystyce.
Obce jest mi takie podejście (kreatywna księgowość, praca dla statystyki), to raz.
W tej masie spraw, jak nie napisze od razu, o co mi chodzi, tylko poczekam parę dni, aż to dostanę z powrotem jako CO z nadzoru, to już wszystko zapomnę i będę musiała od nowa na d tym ślęczeć, to dwa.
Trzy, to mój sekretariat stara się jak może, i nie będę im dowalać głupiej i zbędnej roboty, gdy nie muszę. Trzeba się wzajemnie szanować. Oni jak by chcieli, to też by nam - sędziom - życie uprzykrzyli. Trochę rozsądku trzeba.
A w ogóle, to chyba chodzi o to, żeby egzekucję jak najszybciej naprostować, tak? To po co to przedłużać?

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 09.03.2012 o godzinie 21:36:58 :

"Joasia" napisał:

Wczoraj na szkoleniu z egzekucji dla Warszawy też nam to sugerowano. Na odpowiedź, że nie mamy czasu na tekie bzdety i po prostu wydajemy postanowienie: I. odrzucić, II. w trybie 759 2 ..." - usłyszeliśmy, że powinniśmy zaprzestać takiego podejścia, bo każda nasza czynność powinna znaleźć odzwierciedlenie w statystyce.
Obce jest mi takie podejście (kreatywna księgowość, praca dla statystyki), to raz.
W tej masie spraw, jak nie napisze od razu, o co mi chodzi, tylko poczekam parę dni, aż to dostanę z powrotem jako CO z nadzoru, to już wszystko zapomnę i będę musiała od nowa na d tym ślęczeć, to dwa.
Trzy, to mój sekretariat stara się jak może, i nie będę im dowalać głupiej i zbędnej roboty, gdy nie muszę. Trzeba się wzajemnie szanować. Oni jak by chcieli, to też by nam - sędziom - życie uprzykrzyli. Trochę rozsądku trzeba.
A w ogóle, to chyba chodzi o to, żeby egzekucję jak najszybciej naprostować, tak? To po co to przedłużać?


Art. 767 [3] kpc to temat rzeka...
KKPC w uzasadnieniu projektu ostatniej dużej zmiany kpc wskazała iż dostrzegła problem i zaproponowała zmianę treści tego przepisu:

[obecna treść] Jeżeli skargę wniesiono po terminie albo nie uzupełniono w terminie jej braków, sąd odrzuca skargę, chyba że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie

[treść od 3.05.2012] Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie , chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

Sami oceńcie czy ta zmiana rzeczywiście coś zmienia...

Tak czy siak sama konstrukcja tego przepisu w zakresie skargi spóźnionej, bez względu na jego redakcję, budzi wątpliwości. Moim zdaniem spóźnioną skargę powinno się zawsze odrzucić i w razie potrzeby podjąć działania w trybie art. 759 par. 2 kpc. Niestety de lege lata jest to niezgodne z treścią przepisu i intencją ustawodawcy.

falkenstein napisał w dniu 09.03.2012 o godzinie 23:21:59 :

hmmm... czy nie znaczy to, że brak opłaty przestaje się zaliczać do braków, i nieopłacone odrzuca się bez wzywania?

Joasia napisał w dniu 10.03.2012 o godzinie 08:20:47 :

Na pierwszy rzut oka - chyba tak. Do czasu, aż dotrze to do TK.

A co do tego, czy odrzucać i potem zarządzać w trybie nadzoru, czy nie odrzucać - to wpłynęło podobno pytanie do SNu i ma być uchwała. To się dowiemy, co ustawodawca miał - zdaniem SN-u - na myśli.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 10.03.2012 o godzinie 09:32:14 :

"falkenstein" napisał:

hmmm... czy nie znaczy to, że brak opłaty przestaje się zaliczać do braków, i nieopłacone odrzuca się bez wzywania?


Nie wydaje mi się...

Zwróćcie uwagę na treść art. Art. 370 kpc:

Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Obowiązek wezwania do opłacenia apelacji czy skargi na czynności komornika wynika z innego przepisu, tj. art. 130 par. 1 kpc w zw. z art. art. 391 par. 1 kpc . (zob. T. Wiśniewski [w Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, t. II, Warszawa 2010, teza 3 do art. 370)

Stasiek999 napisał w dniu 14.03.2012 o godzinie 12:20:12 :

Znowu ja, zrobiłem rozeznanie i okazuje się, że cała Polska przekazuje skargi zarządzeniem a jak mają przekazane zarządzeniem to je odrzucają. Nasz okręg warszawski chyba uchyla, zależy od składu. Ja nadal będę odrzucał, moim zdaniem niewłaściwe pouczenie przez Komornika stanowi podstawę do przywrócenie terminu.

buszmen napisał w dniu 14.03.2012 o godzinie 12:39:15 :

"Stasiek999" napisał:

Ja nadal będę odrzucał, moim zdaniem niewłaściwe pouczenie przez Komornika stanowi podstawę do przywrócenie terminu.

W pełni przychylam się do tej opinii.

Mario 71 napisał w dniu 23.03.2012 o godzinie 18:14:37 :

"karuzelka" napisał:

Jeśli skarga jest rzeczywiście po terminie ( a z reguły jest ) to skargę odrzucam. Przyjmuje podobnie pewnie jak większość, że datą wniesienia skargi jest dzień nadania przez sąd niewłaściwy. Natomiast jeśli widzę ,że jest potrzeba zareagowania na 759 to rejestruje w Co i wydaję postanowienie o uchyleniu czynności. Jeśli nie ma potrzeby reagowania, to odrzucając skargę kwituje to jednym zdaniem, że brak podstaw do działania z urzędu.

Czy możesz napisać, co rejestrujesz w Co? Odrębną sprawę z urzędu o wydanie zarządzeń w trybie art. 759 par. 2?
Przepraszam ale nie zajrzałem do wątku i nie widziałem pytania. Odnośnie pytania to odpowiedź brzmi: tak, rejestruje odrębna sprawę w Co z urzędu w ramach nadzoru na 759. Skoro bowiem orzekam merytorycznie to nie widzę powodu by tego nie zarejestrować.

kate napisał w dniu 28.03.2012 o godzinie 05:23:46 :

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
III CZP 11/12
„Czy podlega odrzuceniu spóźniona skarga na czynności komornika, w oparciu o którą sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.?

Z tego co kojarzę będzie jakieś pytanie dotyczące zwrotu skargi w przypadku jej nieopłacenia, ale jeszcze nie ma go w biuletynie

karuzelka napisał w dniu 31.03.2012 o godzinie 16:41:07 :

"kate" napisał:

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
III CZP 11/12
„Czy podlega odrzuceniu spóźniona skarga na czynności komornika, w oparciu o którą sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.?

Z tego co kojarzę będzie jakieś pytanie dotyczące zwrotu skargi w przypadku jej nieopłacenia, ale jeszcze nie ma go w biuletynie


Obawiam się, że może nastąpić odmowa udzielenia odpowiedzi.
Poczekamy, zobaczymy.

bruno napisał w dniu 31.03.2012 o godzinie 17:23:03 :

"kate" napisał:

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
III CZP 11/12
„Czy podlega odrzuceniu spóźniona skarga na czynności komornika, w oparciu o którą sąd uzna, że zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.?

Z tego co kojarzę będzie jakieś pytanie dotyczące zwrotu skargi w przypadku jej nieopłacenia, ale jeszcze nie ma go w biuletynie

a mi sie najbardziej podoba jak trójka przedstawia takie sprawy 7ce , oj - w rejonie SSNy by z roboty nie wyszły

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.