Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilne materialne

Wznagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług

Stasiek999 napisał w dniu 18.06.2012 o godzinie 22:14:25 :

Powód domaga się wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług, był zatrudniony na stanowisku menedżera. Pozwana spółka odmawia wypłatę, mówiąc, że umowa była przez niego źle wykonywana. A teraz pytanie. Jeśli spółka rzeczywiście wykaże, że on w sposób nienależyty wykonywał swoje zobowiązanie, to wówczas, czy wynagrodzenie w ogóle nie należy się? (wszak coś tam robił), czy na nich spoczywa ciężar dowodu o ile to nienależyty sposób wykonania zobowiązania obniża jego wynagrodzenie? Czy w ogóle jest coś takiego, bo przepisy o zleceniu o tym wprost nie mówią.

Włóczykij napisał w dniu 19.06.2012 o godzinie 01:10:16 :

a możliwe jest, by zawodowy pełnomocnik nie dostał wynagrodzenia za pracę ?, że tak podpowiem w ten sposób nawet jak klinet niezadowolny

che napisał w dniu 19.06.2012 o godzinie 10:32:22 :

Ukształtowanie uprawnień zlecającego w przypadku niezadowolenia z jakości usług kontrahenta, jest jedną z istotnych cech odróżniających umowy starannego działania od umów rezultatu. W przypadku umów drugiego rodzaju, weryfikacja prawidłowości realizacji zobowiązania, zależy od oceny ostatecznego skutku podjętych czynności. Odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy wyraża się przede wszystkim w uprawnieniach przysługujących w ramach rękojmi, w tym uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (por. art. 637 kc). Podobnego uprawnienia nie przewidują natomiast przepisy dotyczące umowy zlecenia (i odpowiednio umów o świadczenie usług). W przypadku nienależytej realizacji takich umów zlecającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze, co jednak wymaga zgłoszenia odpowiedniego zarzutu i wykazania przesłanek odpowiedzialności, według zasad określonych w art. 471 kc. Może on też w takich przypadkach zerwać umowę (por. 746 par. 3 kc).

Darby napisał w dniu 20.06.2012 o godzinie 23:59:13 :

Zdecydowanie to pozwany powinien udowodnić, że nastąpiło nienależyte wykonanie umowy i czym to powinno skutkować (czyli o jaka kwotę powinna być zapłata pomniejszona).
Powód wskazując na umowę pewnie wykazał też, że cokolwiek robił jako manager. Jeśli wykonywał swoją pracę, ale robił to źle to co do zasady pozwany broniąc się przed umówioną z góry zapłatą powinien wykazać, w jakim zaktresie umowa nie została wykonana i w jaki sposób to niewykonanie umowy przełożyć sie powinno na cenę.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.