Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Nieletni i obrońca

Ama
18.07.2012 16:38:01

mam zagadkę ...

nieletni w rozumieniu art. 79 par. 1 pkt. 1 k.p.k. (oskarżony w postępowaniu karnym musi mieć obrońcę jeśli jest: nieletni) to taki który nie ukończył lat 17 czy taki który nie ukończył lat 18?

nie miałam żadnych wątpliwości ... dopóki nie zajrzałam do komentarzy

Dred
18.07.2012 16:38:44

oczywiście 17

Ama
18.07.2012 16:40:31

"Dred" napisał:

oczywiście 17


tak właśnie myślałam zanim zajrzałam do tych piszących i też myślałam, że to oczywiste ...

censor
18.07.2012 19:11:58

Nieletni to kategoria karnoprawna - to taki co nie ukończył 17 lat.
Małoletni to kategoria cywilnoprawna (nie ukończył 18 lat).

Ama
19.07.2012 11:19:30

czy jest ktoś kto myśli inaczej?

Alicja
19.07.2012 11:22:32

"Ama" napisał:

czy jest ktoś kto myśli inaczej?


nie !

Ama
19.07.2012 11:27:52

super dziękuję <buzki>

Dred
19.07.2012 14:28:48

proszzz...

trinity
19.07.2012 15:22:22

To, że nieletni to kategoria karnoprawna, a małoletni - to kategoria cywilnoprawna (aczkolwiek recypowanana na grunt k.k.) znajduje też potwierdzenie wśród komentatorów do art. 199 2 k.k.

"Typem kwalifikowanym omawianego przestępstwa jest jego popełnienie na szkodę małoletniego. Ustawodawca użył w § 2 art. 199 określenia "małoletni", a nie "małoletni poniżej 15 lat", którym posługuje się w innym przepisie chroniącym małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym (art. 200). Oznacza to, że znamiona tego przestępstwa wypełnia dopuszczenie się go wobec osoby w wieku poniżej 18 lat (art. 10 k.c.)."

Mikasaty
20.07.2012 06:48:53

jako nieletniego traktuję gościa do 21 roku jego żywota, jeżeli mam go w Nw
ale to tak w ramach stosunków "rodzinnych". dla niewtajemniczonych: Nw - to postępowanie wykonawcze.

Harry
20.07.2012 10:07:32

Zgodnie z art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - oskarżony, któremu zarzucono popełnienie przestępstw przed ukończeniem 17 lat, pomimo iż w chwili wszczęcia postępowania karnego miał skończone 18 lat, bez względu na czas rozpoznania sprawy i tryb postępowania sądowego zachowuje status nieletniego w czasie tego postępowania i zgodnie z art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k. musi mieć obrońcę" (wyrok SN z dnia 15 lutego 2005 r., III KK 354/04, LEX nr 146284).

Jeśli o to Ci chodziło.

Dred
20.07.2012 10:09:33

nie o to

Aurelio
06.09.2012 22:23:04

"censor" napisał:

Małoletni to kategoria cywilnoprawna (nie ukończył 18 lat).

W niektórych sytuacjach małoletni możne osiągnąć już pełnoletniość w wieku 16 lat
.......
No dobra czepiam się

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.