Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

zawieszenie/podjęcie

jovanka napisał w dniu 06.08.2012 o godzinie 16:26:42 :

Po wywaleniu art.182 kpc (o umarzaniu na upadłość) brzmienie obecnego przepisu dotyczącego zamieszania postępowania jest nieprecyzyjne. Mamy zawiesić postępowanie i wezwać syndyka do złożenia oświadczenia w przedmiocie wstąpienia do postępowania, przy czym syndyk może odmówić wstąpienia. I też tak się dzieje w sprawach toczących się w naszym wydziale. Już w odpowiedzi na nakaz zaplaty syndyk informuje, że ogloszona została upadłosc i jednocześnie oświadcza, że odmawia wstąpienia. Syndycy piszą, że mogą wstąpić dopiero po ustaleniu czy wierzytelność została uwzględniona na liście wierzytelności. i teraz pojawia się problem co zrobić z zawieszonym postępowaniem? Może mieliście już takie przypadki

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 09.08.2012 o godzinie 17:36:46 :

Po wywaleniu art. 182 [1] kpc w przypadku upadłości likwidacyjnej pozwanego (zakładam że tego dotyczy kazus oraz że postępowanie dotyczy masy upadłości) moim zdaniem należy stosować następująca procedurę:

1. po powzięciu informacji o ogłoszeniu upadłości zawieszamy postępowanie (art. 174 par. pkt 4 kpc w nowym brzmieniu)

2. jeżeli jednocześnie dowiadujemy się kto jest syndykiem (a tak zwykle jest gdy uzyskujemy odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości) w tym samym postanowieniu o zawieszeniu postępowania wyznaczamy temuż syndykowi termin na złożenie oświadczenia co do wstąpienia do postępowania (art. 174 par. 3 kpc); termin ten powinin być dość odległy, tak żeby nie popaść w konflikt z treścią art. 145 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego; jeżeli zakreślimy zbyt krótki termin, to stanie się to co w opisanym kazusie - syndyk stwierdzi, że nie zakończyło się jeszcze postępowanie co do listy wierzytelności i nie może przystąpić do postępowania, czyli odmówi wstąpienia;

3. w razie złożenia oświadczenia przez syndyka o wstąpieniu do postępowania należy podjąć postępowanie z jego udziałem (art. 180 par. 1 pkt 5 kpc)

4. w razie nie złożenia oświadczenia przez syndyka w zakreślonym przez sąd terminie lub odmowy wstąpienia należy podjąć postępowanie z udziałem upadłego (art. 180 par. 1 pkt 5 kpc).

Ogólnie przepisy art. 174 par. 1 pkt 4, art. 174 par. 3 i art. 180 pkt 5 kpc są źle skonstruowane. Konstrukcja wezwania syndyka do wzięcia udziału w sprawie oraz podjęcia postępowania z jego udziałem, bez wcześniejszego odebrania od syndyka oświadczenia o wstąpieniu do postępowania jest karkołomna. W uzasadnieniu projektu nowelizacji z 16.09.2011 r. wskazano, iż odmowa wstąpienia nie jest pozostawiona uznaniu syndyka, lecz może nastąpić tylko w przypadku opisanym w art. 65 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Ustawodawca założył, iż gdy syndyk nie może odmówić wstąpienia to złożenie przez niego oświadczenia staje się zbędne, bo staje się on stroną z mocy prawa na skutek utraty legitymacji przez upadłego.
Problem w tym, że ani ten przepis, ani żaden inny nie wskazuje wprost kiedy syndyk może odmówić wstąpienia do postępowania, czy też kiedy nie może odmówić.
(zob. M. Gajdzińska-Sudomir, C. Zalewski, Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną [w Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, pod red. K. Markiewicza, Warszawa 2011, s. 287-288).

Prowadzi to do wniosku, iż sąd procesowy praktycznie nie będzie miał możliwości oceny, że w danym wypadku syndyk nie może odmówić i praktycznie zawsze powinien wyznaczać termin do złożenia oświadczenia (stąd wczesniejszy punkt 2)

Gdyby pójść w przeciwnym kierunku to sąd procesowy mógłby oceniać zasadność odmowy wstąpienia przez syndyka i uznając, że nie mógł on odmówić wezwać go do udziału w sprawie czy też podjąć postępowanie z jego udziałem.

We wskazanym kazusie pozostaje jeszcze problem nakazu zapłaty, a właściwie jego doręczenia. Jeżeli syndyk odebrał nakaz, nie złożył sprzeciwu (zarzutów) i jednocześnie oświadczył, że odmawia wstąpienia do postępowania to:

1. zadziała domniemanie z art. 65 ust. 1 Prawa upadłościowego, że przedmiot objety sporem nie wchodzi do masy (zob. ust. 2!)

2. nie należy w ogóle zawieszać postępowania, a jeśli już zostało zawieszone, to podjąć je z udziałem upadłego i jemu doręczyć nakaz (w praktyce mogą z tym być problemy jeśli syndyk przejął siedzibę upadłego)

jarocin napisał w dniu 10.08.2012 o godzinie 10:58:48 :

wg mnie art. 65 nie dot. długów zaciągniętych przez upadłego:

z komentarza Zedlera do art. 61:
Termin "majątek" ma w naszym prawie dwa znaczenia: szersze, obejmujące zarówno aktywa, jak i pasywa, oraz węższe, obejmujące tylko aktywa (Z. Radwański, s. 105). Z uwagi na charakter masy upadłości, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli, w jej skład wchodzą tylko aktywa upadłego.

skoro nie dotyczy długów to wg mnie nie ma mowy o domniemaniu z art. 65

Uważam, że jak jest upadłość pozwanego, a wierzytelność ulega zgłoszeniu do masy to tylko zawieszamy, a syndyka wzywamy dopiero gdy jest odmowa wpisu na listę wierzytelności (patrz 145 pr.up.). Wcześniejsze wzywanie jest bezcelowe, bo i tak nie możesz prowadzić procesu. To czy wierzytelność podlega zgłoszeniu do masy możemy sami ustalić.

Pewien problem mam tylko z odsetkami po dniu ogłoszenia upadłości, bo te i tak nie będą zaspokojone z masy... ale to i tak drobiazg.

makus_ napisał w dniu 11.08.2012 o godzinie 08:16:19 :

a co w przypadku, gdy już po wydaniu nakazu zapłaty okazuje się, że upadłość ogłoszono przez wniesieniem pozwu?
przekazać wg właściwości do sądu upadłościowego traktując pozew jak zgłoszenie upadłości? ale co wtedy z wydanym nakazem zapłaty?
czy umorzyć z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku?

jarocin napisał w dniu 14.08.2012 o godzinie 10:57:05 :

"makus_" napisał:

a co w przypadku, gdy już po wydaniu nakazu zapłaty okazuje się, że upadłość ogłoszono przez wniesieniem pozwu?
przekazać wg właściwości do sądu upadłościowego traktując pozew jak zgłoszenie upadłości? ale co wtedy z wydanym nakazem zapłaty?
czy umorzyć z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku?


ja przekazuję jako zgłoszenie wierzytelności komisarzowi do prowadzenia w innym trybie
z nakazem nic nie robię przyjmując, że skoro mógłbym prowadzić tylko z syndykiem to się nie uprawomocnił

jovanka napisał w dniu 21.08.2012 o godzinie 23:25:30 :

No dobra ale w przypadku oczekiwania na sporządzenie listy wierzytelności to w przypadku małych upadłości dotyczących niewielkich firm to oczekiwanie około roku a są upadłości w których lista wierzytelności jest sporządzana po kilku latach nie mówiąc o ewentualnych sprzeciwach do listy więc postępowanie będzie wisieć długo. U nas w poprzednim stanie prawnym kiedy zawieszało się na upadłość wizytator stwierdził brak podstaw do tego aby sprawa była zawieszona i kazał podjąć z udziałem upadłego, co jak sami wskazaliście jest mało realne w sytuacji kiedy upadłość toczy się od kilku lat i faktycznie to syndyk zarządza firmą. W sumie to nie wiadomo co zrobić. Syndycy piszą od razu bez wezwania że nie wstępują więc należałoby oczekiwać na tą listę wierzytelności

Philomea napisał w dniu 26.08.2012 o godzinie 17:53:13 :

"jarocin" napisał:

a co w przypadku, gdy już po wydaniu nakazu zapłaty okazuje się, że upadłość ogłoszono przez wniesieniem pozwu?
przekazać wg właściwości do sądu upadłościowego traktując pozew jak zgłoszenie upadłości? ale co wtedy z wydanym nakazem zapłaty?
czy umorzyć z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku?


ja przekazuję jako zgłoszenie wierzytelności komisarzowi do prowadzenia w innym trybie
z nakazem nic nie robię przyjmując, że skoro mógłbym prowadzić tylko z syndykiem to się nie uprawomocnił

tak należy robić. Sędzia-komisarz sobie poradzi. Ale należy pamiętać o zmianie trybu 201par. 2 kpc, bo postępowanie upadłościowe to nie tryb procesowy!!! Jak jest samo stwierdzenie niewłaściwości miejscowej to sędzia-komisarz nie powinien przyjąć takiego pozwu jako zgłoszenia wierzytelności.

jarocin napisał w dniu 26.08.2012 o godzinie 20:47:28 :

"Philomea" napisał:

a co w przypadku, gdy już po wydaniu nakazu zapłaty okazuje się, że upadłość ogłoszono przez wniesieniem pozwu?
przekazać wg właściwości do sądu upadłościowego traktując pozew jak zgłoszenie upadłości? ale co wtedy z wydanym nakazem zapłaty?
czy umorzyć z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku?


ja przekazuję jako zgłoszenie wierzytelności komisarzowi do prowadzenia w innym trybie
z nakazem nic nie robię przyjmując, że skoro mógłbym prowadzić tylko z syndykiem to się nie uprawomocnił

tak należy robić. Sędzia-komisarz sobie poradzi. Ale należy pamiętać o zmianie trybu 201par. 2 kpc, bo postępowanie upadłościowe to nie tryb procesowy!!! Jak jest samo stwierdzenie niewłaściwości miejscowej to sędzia-komisarz nie powinien przyjąć takiego pozwu jako zgłoszenia wierzytelności.

Oczywiście - 201 to podstawa

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.