Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilna procedura

Osoba prawna pełnomocnikiem?

mariusz78 napisał w dniu 10.08.2012 o godzinie 12:26:34 :

Czy Waszym zdaniem pełnomocnikiem może być osoba prawna w sytuacji gdy mocodawcę i pełnomocnika łączy umowa stałej obsługi prawnej polegającej m. in. na bieżącym doradztwie prawnym oraz reprezentowanie zleceniodawców przed sądami. Początkowo nie miałem wątpliwości, ale natknąłem sięn na wyrok SO w Szczecinie z 14.12.2009 r. (Lex Polonica 2446766), gdzie wskazano art. 87 kpc, który w § 1 stanowi, że pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia (...). Z § 2 zaś wynika, iż pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. § 2 w zdaniu 2 stanowi, że osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot. Powyższy przepis więc w sposób jednoznaczny i zupełny określa krąg osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi. Z treści cytowanego przepisu wynika, iż bez względu na to, czy pełnomocnikiem ma być profesjonalista: adwokat lub radca prawny, czy też pracownik, bądź osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, zawsze jest to osoba fizyczna. Przepisy kpc nie przewidują bowiem możliwości reprezentowania przed sądem przez osobę prawną, nawet ze zdania 2 § 2 art. 87 kpc wynika, że także w sytuacji, gdy osoba prawna prowadzi obsługę prawną innej osoby prawnej, przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej pełnomocnictwa może udzielić adwokatowi lub radcy prawnemu.

Co Wy na to?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.