Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

Prawo rodzinne

Zabezpieczenie w postępowaniu o zmiane ustalonych kontaktów

Robek321 napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 08:12:13 :

Proszę Was o opinię w kwesti stosowania zabezpieczenia we wniosku o zmiane kontaktów. Mam sprawe gdzie kontakty sa ustalone (dwa dni w tygodniu raz popołudnie raz przedpołudniem, wekendy święta etc.) teraz jest wniosek o ich zmianę na inne dni i co ważne godziny popołudniowe bo dziecko idzie do szkoły i ojciec nie bedzie mógl sie kontaktowac, nadto chce zabierać dziecko ze szkoły do siebie na noc i rano odprowadzać.

Można przyjąc pogląd, iz kontakty są realizowane więc nie ma interesu w wydawaniu zabezpieczenia - brak zabezpieczenia nie prowadzi do niemoznosci zaspokojenia.

Mozna przyjąć, iż brak zabezpieczenia pozbawia go tej innej formy kontaktu o którą wnosi (odbiór dziecka nocowanie)

Spotkałem sie z róznymi opiniami - ja skłaniam sie za pierwszą ale chce się upewnić.

kazanna napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:32:29 :

ja bym krakowskim targiem ten jeden dzień , co kontakty mają być przed południem , zmieniła godziny na popołudniowe, reszta wniosku ( o zabezpieczenia) do oddalenia. No i pamiętaj- postanowienie dopiero po rozprawie ( art. 756 z jedyneczka kpc , obowiązuje od 3 maja tego roku ). A to oznacza , że moze na rozprawie będzie ugoda i w ogóle nie będzie zabezpieczenia powodzenia !

Robek321 napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:39:22 :

"kazanna" napisał:

ja bym krakowskim targiem ten jeden dzień , co kontakty mają być przed południem , zmieniła godziny na popołudniowe, reszta wniosku ( o zabezpieczenia) do oddalenia. No i pamiętaj- postanowienie dopiero po rozprawie ( art. 756 z jedyneczka kpc , obowiązuje od 3 maja tego roku ). A to oznacza , że moze na rozprawie będzie ugoda i w ogóle nie będzie zabezpieczenia powodzenia !


Jestem po rozprawie. Nie ma ugody moze gdyby byli bez pełnomocników. Ale więc jednak w tym zakresie ma interes prawny ? Myslałem, ze tu brak zabezpieczenia nie powoduje utraty kontaktu więc brak interesu. Co innego gdyby nie mial wogóle kontaktu. No i rozumiem zabezpieczenie z odbiorem dziecka ze szkoły.

koriolan napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:41:31 :

Ja zaś popieram Twój pierwszy pogląd, niedawno wydałem takie postanowienie w podobnej sprawie, zostało utrzymane po zażaleniu. No ale każda sprawa inna....

kazanna napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:44:28 :

brak zabezpieczenia powoduje utratę 50 % dotychczasowych kontaktów, i to z przyczyn obiektywnych , niezawinionych przez nikogo . No myśle że interes jest... I myślę że co do tego twoje strony chyba się nie spierają ? spór ( w nieprocesie , haha ) pewnie dotyczy tych dalszych uregulowań ( np. noclegi ).

Dred napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:53:20 :

przy okazji....czy zagrożenie grzywną można stosować również w tym postępowaniu? który sąd jest właściwy jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu wydał sąd, który prowadzi sprawę rozwodową?

Robek321 napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 09:56:10 :

"kazanna" napisał:

brak zabezpieczenia powoduje utratę 50 % dotychczasowych kontaktów, i to z przyczyn obiektywnych , niezawinionych przez nikogo . No myśle że interes jest... I myślę że co do tego twoje strony chyba się nie spierają ? spór ( w nieprocesie , haha ) pewnie dotyczy tych dalszych uregulowań ( np. noclegi ).


Ok. rozumiem. Ale rozpoczecie nauki powoduje tez urtate 50 % dla matki - tez z przyczyn obiektywnych. To jednak zabezpieczenie więc nie bedę za bardzoe wchodzil w końcowa regulację a już najbardziej zaburzał sytuację w okresie newralgicznym - I klasa szkoła.

Dzięki

kazanna napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 10:07:17 :

dreed, twoje pytanie nie do końca rozumiem. W zabezpieczeniu można także zagrozić nie grzywną - a zapłatą sumy na rzecz drugiej strony ( nowy art.756 z dwójeczką kpc ) , ale piszesz że rozwodowy juz zabezpieczenie zrobił. Natomiast jeżeli rozwód jeszcze się toczy a do rejonu wpływa wniosek o wykonanie takiego tymczasowego postanowienia , to niestety - jesteśmy właściwi. Postępowanie toczy sie na podstawie nowych przepisów 598 z piętnastka i następne.

Dred napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 10:11:25 :

ok, dzięki

inger napisał w dniu 23.08.2012 o godzinie 11:43:30 :

trzeba jeszcze pamiętać, że kontakty są nie tylko dla rodzica, ale i przede wszystkim dla dziecka - i kierować się naczelną zasadą dobra dziecka. tym da się uzasadnić każdą decyzję. ponadto 113 (5) kro.

adab napisał w dniu 25.08.2012 o godzinie 14:05:51 :

Stan faktyczny wygląda tak, sprawa dotyczy ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem, nadal jest w toku, na czas trwania postępowania zostało wydane postanowienie zabezpieczające, które cały czas było prawidłowo realizowane, ale od jakiegoś czasu dochodzi na tym tle do sporu i pełnomocnik ojca złożył wniosek o zagrożenie matce karą za niedostosowanie się do postanowienia Sądu. Czy ten wniosek ma być rozpatrywany w tym samym postępowaniu czy też pod inną sygnaturą i czy winien zostać opłacony?

Moje drugie pytanie w jakim repertorium rejestrujecie wnioski o zagrożenie karą pienieżną wobec drugiego rodzica, gdy ten nie realizuje orzeczenia w przedmiocie kontaktów, gdy orzeczenie jest prawomocne. Jak wygląda wówczas przebieg takiego postępowania

kazanna napisał w dniu 26.08.2012 o godzinie 19:14:54 :

odnośnie pytania nr 1 - to moim zdaniem jest wniosek o zmianę zabezpieczenia i tak należy go rozpoznać ( tej samej sprawie, ale po kolejnej rozprawie)
pytanie nr 2 - wpisujemy do Nsm i prowadzimy jak każda inna sprawę

adab napisał w dniu 27.08.2012 o godzinie 18:52:50 :

czy wniosek o przymusowe odebranie przez kuratora na kontakty w ramach trwającego postępowania, a kontakty obowiązują na postawie postanowienia zabezpieczającego wydanego w tej sprawie również traktujecie jako wniosek o zmianę postanowienia zabezpieczającego?

magdam napisał w dniu 27.08.2012 o godzinie 19:15:41 :

"adab" napisał:

(...) pełnomocnik ojca złożył wniosek o zagrożenie matce karą za niedostosowanie się do postanowienia Sądu. Czy ten wniosek ma być rozpatrywany w tym samym postępowaniu czy też pod inną sygnaturą i czy winien zostać opłacony?

Moje drugie pytanie w jakim repertorium rejestrujecie wnioski o zagrożenie karą pienieżną wobec drugiego rodzica, gdy ten nie realizuje orzeczenia w przedmiocie kontaktów, gdy orzeczenie jest prawomocne. Jak wygląda wówczas przebieg takiego postępowania


Wg mnie to wniosek o wyegzekwowanie widzeń (uregulowanych tymczasówką), a nie o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu. I zarejestrowałabym go jako nową sprawę w repertorium RCo (postęp. egzekucyjne - par. 270 ust. 1 pkt 4 instrukcji). Wniosek ten podlega opłacie. Badanie na rozprawie ograniczyłabym do tego, czy matka miała obiektywną możliwość wykonania post. o zabezpieczeniu.

[ Dodano: Pon Sie 27, 2012 7:43 pm ]
"adab" napisał:

czy wniosek o przymusowe odebranie przez kuratora na kontakty w ramach trwającego postępowania, a kontakty obowiązują na postawie postanowienia zabezpieczającego wydanego w tej sprawie również traktujecie jako wniosek o zmianę postanowienia zabezpieczającego?Na pierwszy rzut oka wygląda, że taki wniosek inicjuje odrębne postępowanie Nsm. Może coś Ci pomoże uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 156/06, chociaż pozornie dotyczy innego zagadnienia. Wydaje się, że nie ma przeszkód, żeby nawet po odrębnym zarejestrowaniu wniosku o odebranie dziecka, sprawy te połączyć do wspólnego rozpoznania.

kazanna napisał w dniu 27.08.2012 o godzinie 23:20:54 :

po ostatniej zmianie przepisów nie ma juz spraw o egzekucję kontaktów ( Co) a jedynie sprawy w Nsm o wykonanie postanowień w przedmiocie kontaktów. A obowiązek zapłaty "odpowiedniej sumy " pojawia się juz na etapie rozpoznawczym , a nawet zabezpieczającym, a nie tak jak kiedyś grzywna dopiero w egzekucji.

inger napisał w dniu 27.08.2012 o godzinie 23:52:55 :

"adab" napisał:

Stan faktyczny wygląda tak, sprawa dotyczy ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem, nadal jest w toku, na czas trwania postępowania zostało wydane postanowienie zabezpieczające, które cały czas było prawidłowo realizowane, ale od jakiegoś czasu dochodzi na tym tle do sporu i pełnomocnik ojca złożył wniosek o zagrożenie matce karą za niedostosowanie się do postanowienia Sądu. Czy ten wniosek ma być rozpatrywany w tym samym postępowaniu czy też pod inną sygnaturą i czy winien zostać opłacony?


moim zdaniem jest to wniosek o wykonanie kontaktów, a nie o zmianę postanowienia zabezpieczającego. wprawdzie zgodnie z 582 (1) par. 3 kpc w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 598 (15) [sensem wprowadzenia tego przepisu było zapewnienie realizacji kontaktów, ewentualne uniknięcie kolejnego postępowania] - ale skoro sąd tego nie zrobił (bo nie było wniosku, a i podstaw) w pierwotnym postanowieniu, to nie należy już zmieniać postanowienia, tylko prowadzić postępowanie o wykonanie kontaktów i tam wydać stosowne postanowienie.

nie wydaje mi się, żeby należało rejestrować wniosek w RCo - trybu z 1050/1051 kpc już się nie stosuje, a sprawa o wykonanie kontaktów, nawet określonych w postępowaniu zabezpieczającym a nie w orzeczeniu kończącym, może nastąpić wyłącznie w trybie w trybie 598 (15) i dalej kpc i nie jest sprawą egzekucyjną. uważam, że należy zarejestrować w repertorium Nsm, symbol: bs, opłata standardowe 40 zł. istotny przepis - 598 (18) - sąd ma wysłuchać uczestników (tu można się spierać, czy wysłuchanie musi być koniecznie na posiedzeniu, czy też może być w formie pisemnej), postępowania dowodowego w zasadzie nie prowadzi się (w zasadzie - bo konieczny może być np. dowód z dokumentacji lekarskiej na okoliczność, że dziecko w terminie kontaktu było poważnie chore, co obiektywnie uniemożliwiało realizację kontaktu, na pewno jednak nie powinno się przeprowadzać dowodu z opinii RODK na okoliczność, że kontakty w ustalonej formie są aktualnie sprzeczne z dobrem dziecka - w celu udowodnienia, że nierealizowanie kontaktów przez matkę jest zgodne z dobrem dziecka i tym samym uzasadnieniu żądania oddalenia wniosku). co ważne - na postanowienie służy zażalenie, a nie apelacja. po wydaniu postanowienia o zagrożeniu zapłatą sumy pieniężnej nie zakreśla się numeru. jeśli zobowiązana osoba nie wykonuje kontaktów uprawniony musi złożyć kolejny wniosek, tym razem o nakazanie zapłaty. zgodnie z 598 (20) postępowanie można umorzyć (i zakreślić numer) tylko jeśli od uprawomocnienia ostatniego postanowienia upłynie 6 miesięcy, a nie wpłynął kolejny wniosek (w tego rodzaju sprawach nie podejmuje się czynności z urzędu).

"adab" napisał:

Moje drugie pytanie w jakim repertorium rejestrujecie wnioski o zagrożenie karą pienieżną wobec drugiego rodzica, gdy ten nie realizuje orzeczenia w przedmiocie kontaktów, gdy orzeczenie jest prawomocne. Jak wygląda wówczas przebieg takiego postępowania

odpowiedź jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.