Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

pełnomcnictwo do złożenia oświadczenia art. 1019 k.c.

cam
05.09.2012 08:29:15

Witam,
Czy zgłębił ktoś może zagadnienie możliwości złożenia przez pełnomocnika oświadczenia o uchyleniu się od sktuków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie (art. 1019 k.c.) i formy takiego pełnomocictwa?

Co do zasady pełnomocnictwo procesowe obejmuje wszystkie czynności związane ze sprawą, ale tutaj mamy do czynienia z oświadczeniem prawa materialnego, więc chyba musiało by to być wskazane wyraźnie w treści pełnomocnictwa. Poza tym, czy stosować wymóg pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym?

Johnson
05.09.2012 09:35:29

Moim zdaniem skoro art. 1019 § 1 pkt 2 kc wymaga, dla uchylenia się od skutków prawnych wcześniejszego oświadczenia spadkowego, by jednocześnie złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku a do tej czynności zgodnie z art. 1018 §3 kc wymagane jest pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (czemu notarialnym?) - to takie pełnomocnictwo musi być, niezależnie do pełnomocnictwa procesowego.

cam
05.09.2012 19:55:32

No tak, ale czy można stosować tak dalekie rygory bez wyraźnego przezpisu ustawy? Co do poświadczenia notarialnego podpisu, to w obrocie w zasadzie nie występuje inna postać urzędowego poświadczenia podpisu, dlatego napisałem, że notarialnie.

Johnson
05.09.2012 20:15:52

"cam" napisał:

No tak, ale czy można stosować tak dalekie rygory bez wyraźnego przezpisu ustawy?


Przecież wskazałem przepis ustawy.

plesser
05.09.2012 20:45:26

Pełnomocnictwo procesowe wystarczy do złożenia oświadczenia o uchyleniu się, ale w związku z ustawowym wymogiem jednoczesnego złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku pełnomocnik musi mieć jednocześnie pełnomocnictwo do złożenia tego drugiego oświadczenia. We właściwej formie. Dokonywanie poświadczenia podpisu przez organy inne niż notariusz w Polsce w praktyce się nie trafia, ale za granicą jak najbardziej, co przy całej bandzie odrzucających na całym świecie nadaje sprawie praktycznego znaczenia.

cam
05.09.2012 21:23:35

A czy według Was konieczne jest złożenie w takim przypadku oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem ustnie, czy wystarczające było by przedłożenie oświadczenia np. w formie aktu notarialnego sprzed kilku dni?

Czyli uchyla się pełnomocnik w imieniu mocodawcy i powołuje na oświadczenie złożone przed notariuszem o odrzuceniu spadku dzień wcześniej, przedkładając oświadczenie?

Wiem, że przepis mówi, że spadkobierca powinien "jednocześnie oświadczyć", ale w stanie faktycznym sprawy I CSK 319/08 Sąd Okręgowy wymagał w takim przypadku jedynie poświadczenia podpisu, a Sąd Najwyższy co prawda się nie odnosi wprost do tematu, ale wskazuje, że zarzut jest niezasadny, bo załączony akt notarialny nie zawierał oświadczenia o odrzuceniu spadku.

plesser
06.09.2012 11:30:42

Może i możnaby złożyć wcześniej u notariusza, ale dotychczas zawsze mówiłem ludziom przy rozmowach na temat oświadczeń o uchyleniu się, że czeka ich osobiste stawiennictwo w sądzie spadku. Bo to nie jest standardowa procedura do załatwienia przez papierowe oświadczenia. Niezależnie bowiem od kwestii oświadczenia o uchyleniu się i nowego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe pod kątem podstaw do uchylenia się. Oświadczenie o uchyleniu się można więc traktować jako wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy celem złożenia nowego oświadczenia, więc termin jest już zgodnie z orzecznictwem SN zachowany. A na rozprawę i tak musi się stawić osobiście sam zainteresowany. Nawet jak złoży oświadczenie przez pełnomocnika to i tak trzeba go potem przesłuchać pod kątem podstaw do uchylenia się. Jak inaczej to ocenisz? Przecież nie będziesz orzekał tylko na podstawie tego, co na cierpliwym papierze zamieszczono, bo to otwieranie puszki Pandora i relatywizowanie całego systemu dziedziczenia. Bez osobistej obecności strony (przynajmniej w drodze pomocy prawnej przed sądem wezwanym) i tak się więc nie obędzie. Więc...

cam
06.09.2012 17:59:29

Nie takie rzeczy się dzieją .... Po prostu może się stawić cała rodzina wnioskodawcy, która za niego zezna co trzeba... A czy musi być on osobiście, gdy jego twierdzenia będą wykazane zeznaniami świadków, to już kwestia oceny materiału dowodowego.

plesser
06.09.2012 18:52:45

To prawda, ale warunki zatwierzenia oświadczenia o uchyleniu bardzo często związane są ze sferą świadomości osoby składającej oświadczenie, więc choć wyjątkowo można odbyć się bez słuchania delikwenta, regułą powinna być jednak jego osobista wycieczka do sądu spadku.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.