Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Nowy art. 207 kpc

mariusz78 napisał w dniu 14.09.2012 o godzinie 12:37:21 :

Pytam o praktykę na gruncie stosowania nowego art. 207 kpc.
W sprawie o odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego powód już w pozwie wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty odszkodowania pozwana zakwestionowała dochodzoną kwotę zarówno co do zasady jak i wysokości . W pozwie nie ma wniosku opinie biegłego. W odpowiedzi na pozew pozwany nadal kwestionuje powództwo zarówno co zasady jak i wysokości.
Skłaniam się do oddalenia ewentualnego wniosku o opinie biegłego (o ile zostanie zgłoszony), gdyż powód wiedząc, że sprawie wszystko jest sporne mógł złożyć już w pozwie wniosek o opinię biegłego. Pytanie tylko czy oddalić powództwo na pierwszym terminie czy jednak zobowiązać pełnomocnika powoda do złożenia pisma przygotowawczego w trybie art. 207 par . 3 kpc ?

Włóczykij napisał w dniu 14.09.2012 o godzinie 18:56:32 :

nie czuję tych nowych rozwiązań, mogę się więc błąkać jednak w opcji wniknięcia w sprawę, a rnie ozstrzygnięcia po paragrafie vel procedurze, ale-
do tej pory do analogicznej sytuacji (no bo uproszczone coś takiego już fundowało) przyjmowałam, że w sumie powód składając pozew wie o sporze, ale nie musi składać wniosków na wszelki wypadek, a może jednak oczekiwać, że strona otrzymawszy pozew dopiero dookreśli mu się do końca co jest sporne i wtedy obowiązek dowodowy się zaaktualizuje (np. może powód może zakładać, że pozwany zasadę kwestionuje, ale samą wysokośc już nie albo tak się określi w kwestinowaniu, że wystarczy w sprawie wysokości zwrócić się o jakieś dane i biegły jest niepotrzebny)

coś takiego chyba mozna było wyczytać też z orzeczen o prekluzji w gospodarczym

czarny napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 08:58:46 :

nie można przyjmować by powód ułatwiał obronę pozwanemu i już w pozwie musiał zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Sąd Najwyższy przy prekluzji w sprawach gospodarczych przyjął , że taki dowód może być zgłoszony później niż na etapie wnoszeni pozwu.

mariusz78 napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 14:33:34 :

No niby tak.
Ale znalazlem choćby wyrok z dnia 25 listopada 2011 r. (II CSK 81/11, LEX nr 1101651) gdzie wskazano, że z art. 47912 § 1 k.p.c. wynika, że w sprawie gospodarczej powód ma obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. Zastosowanie tego przepisu wymaga jednak uwzględnienia, jakie znane powodowi okoliczności faktyczne mogą zostać uznane za sporne w chwili wnoszenia pozwu, a przy tym istotne dla rozstrzygnięcia. W rozpoznawanej sprawie pozwany przed wytoczeniem powództwa nie kwestionował wysokości żądanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości powoda, gdyż nie udzielił odpowiedzi na przedprocesowe wezwanie do zapłaty czy wyrok SA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r.(
I ACa 876/10, LEX nr 898660) gdzie wskazano, że zatem skoro dopiero w sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zakwestionował wysokość dochodzonego roszczenia, to przyjąć należy, że potrzeba powołania dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność wysokości należnego wynagrodzenia powstała dopiero po zakwestionowaniu wysokości wynagrodzenia w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Nie można wymagać od powoda by zgłaszał dowody na okoliczności, których przed wytoczeniem powództwa pozwany wyraźnie nie kwestionował..
Nie mam wątpliwości, że gdyby pozwany w ogóle nie odniósł się do wysokość, to powód mógłby złożyć wniosek o biegłego. Jeśli jednak przed procesem wysokość była sporna, co powód przyznaje, to dlaczego od razu nie może złożyć wniosek. Po co zatem byłby przepis pozwalający sądowi pominąć dowody nie zgłoszone w pozwie, jeśli nie w sytuacji, w której jeszcze przed procesem sporne jest wszystko.

Johnson napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 18:25:47 :

Wyznacz im jeden termin po doręczeniu odpowiedzi na pozew.

beta napisał w dniu 15.09.2012 o godzinie 19:50:22 :

zgadzam się z Johnsonem, trzeba zobowiązać do złożenia pisma przygotowawczego... przepis ma przyśpieszyć postępowanie, ale nie można doprowadzić do absurdu... dopiero po zajęciu stanowiska przez pozwanego powód winien ewentualnie zgłosić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego... pozwany wcześniej mógł kwestionować i zasadę i wysokość, a w toku procesu może zmienić zdanie... mamy wymierzać sprawiedliwość, a nie działać jak robokopy...

kubalit napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 08:20:25 :

Mamy także przepis art. 210 par. 1 kpc oraz 212 kpc, pozwalający na przytaczanie lub uzupełnianie twierdzeń i dowodów jeszcze na rozprawie (np. w ramach informacyjnego słuchania stron). Staram się jakoś złożyć te przepisy z art. 207 par. 6 kpc, ale przyznaje, że jak na razie - przynajmniej w mojej ocenie - te "klocki" zbytnio do siebie nie pasują.

katelra napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 10:16:26 :

"kubalit" napisał:

Staram się jakoś złożyć te przepisy z art. 207 par. 6 kpc, ale przyznaje, że jak na razie - przynajmniej w mojej ocenie - te "klocki" zbytnio do siebie nie pasują.

racja

"beta" napisał:

mamy wymierzać sprawiedliwość, a nie działać jak robokopy...

Bardzo słusznie. Przepisy są po to by je stosować ale tylko wtedy gdy to możliwe. A te ostatnie zmiany w procedurze są świadectwem nieudolności ustawodawcy.

Ad rem - oczywiście, że spor musi zaistnieć w trakcie zawisłości sprawy a nie wcześniej. Dlatego powód ma prawo odnieść się do twierdzeń i zarzutów pozwanego dopiero po ich wyartykułowaniu. Inaczej zaoczny zgodnie z żądaniem pozwu.

cin napisał w dniu 18.09.2012 o godzinie 19:52:11 :

Niestety Nasz dotychczasowy tzw. Ustawodawca nie miał praktyki sędziowskiej

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.