Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

skarga na orzeczenie referendarza

katelra napisał w dniu 21.09.2012 o godzinie 12:21:57 :

Kochani, skarga na postanowienie referendarza w sprawie nadania klauzuli bte. Orzeczenie traci moc i co dalej? Moim zdaniem absurdy współczesnego ustawodawcy..Wydajemy kolejne identyczne orzeczenie bo działamy jako I instancja. Co dalej z tamtym tytułem, u mnie egzekucja w toku.

Dalej - skarga na zarządzenie o zwrocie pozwu, okazuje się, ze powód zapłacił jednak oplatę sadową w terminie, jak to zakwalifikować? Zarządzeniem czy postanowieniem stwierdzić, ze zarządzenie straciło moc, poinformować powoda, nadać bieg? Proszę o Wasze głosy.

cin napisał w dniu 21.09.2012 o godzinie 12:51:46 :

W przypadku skargi na klauzulę należy stosować 767(3a) k.p.c., co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie traci mocy, a sąd orzeka jako druga instancja.

Co do skargi na zarządzenie o zwrocie, to nadać dalszy bieg.

katelra napisał w dniu 21.09.2012 o godzinie 15:17:01 :

Jesli chodzi o klauzulę to faktycznie, nie doszukałam się tego przepisu wczesnije z racji jego umiejscowienia po zmianach. Dzięki serdeczne cin Druga sprawa - ze zwrotem to trzeba by jakoś zawiadomić tego powoda skladającego skargę, ze zwrot był niezasadny i sprawa wraca do punktu wyjścia, w koncu dostał zarzadzenie o zwrocie. Jestem za postanowieniem, w którym stwierdzam utratę mocy zarzadzenia na skutek skargi powoda.

Włóczykij napisał w dniu 21.09.2012 o godzinie 19:08:19 :

skoro utrata mocy to to jest podobnie jak z nakazem w upominawczym, który traci moc, bo wniesiono sprzeciw, zatem tak jak cin napisał - po prostu nadajemy bieg, czyli np. wyznaczamy termin do rozpoznania sprawy

kam napisał w dniu 22.09.2012 o godzinie 04:16:00 :

"cin" napisał:

W przypadku skargi na klauzulę należy stosować 767(3a) k.p.c., co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie traci mocy, a sąd orzeka jako druga instancja.

a w jakim składzie ? 3 osoby?

katelra napisał w dniu 22.09.2012 o godzinie 22:21:43 :

wygląda na to, że tak. Chore.

kam napisał w dniu 22.09.2012 o godzinie 23:06:28 :

dlaczego chore?

kate napisał w dniu 23.09.2012 o godzinie 22:48:25 :

1 os. w przypadku, gdy skarga dotyczy klauzuli na bte, an, ale jak skarga obejmuje koszty to 3 os. skład.

kam napisał w dniu 24.09.2012 o godzinie 09:49:52 :

"kate" napisał:

1 os. w przypadku, gdy skarga dotyczy klauzuli na bte, an, ale jak skarga obejmuje koszty to 3 os. skład.

tego to już nie rozumiem...
jak dla mnie zawsze trzyosobowy, jak sąd II instancji, a nie ma przepisu szczególnego, który przewidywałby inny skład...

kate napisał w dniu 25.09.2012 o godzinie 20:38:05 :

Art. 398 22. § 1. (342) Na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.
§ 2. (343) W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
§ 3. Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Wniesienie skargi na orzeczenie klauzulowe referendarza skutkuje rozpoznaniem sprawy od nowa - sprawę rozpoznaje sąd pierwszej instancji, czyli skład jedynkowy.

Art. 39823. (344) § 1. Rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie skargi na postanowienie referendarza wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.[/

Jak do tej pory u nas przyjęło się, że skład przy skardze na BTE, AN jest 1-os., a jak skarga obejmuje koszty to 3 os.

kam napisał w dniu 25.09.2012 o godzinie 20:47:15 :

zgoda, ale tak było dopóki w maju nie pojawił się art.767[3a], który przewiduje rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza przez sąd działający jako II instancja

kate napisał w dniu 25.09.2012 o godzinie 20:51:18 :

"cin" napisał:

W przypadku skargi na klauzulę należy stosować 767(3a) k.p.c., co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie traci mocy, a sąd orzeka jako druga instancja.

Co do skargi na zarządzenie o zwrocie, to nadać dalszy bieg.


Nie wydaje mi się, by wskazany przepis znajdował zastosowanie do postępowania klauzulowego. Jest to niewątpliwie przepis szczególny, ale dotyczący postępowania egzekucyjnego, nie klauzulowego. Został wszak wprowadzony w związku z rozszerzeniem kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu egzekucyjnym (zbiegi, wyjawienia). Przecież do 3 maja 2012 r. referendarze nadawali klauzule na BTE i trzeba było rozpoznawać skargi na ich orzeczenia z uwzględnieniem art. 398 22 k.p.c.

Na spokojnie będę musiała przemyśleć czy ten przepis stosować do postępowania klauzulowego, choć nie mam nad czym myśleć, bo zabrali mi z Wydziału referendarza

doctor napisał w dniu 25.09.2012 o godzinie 21:04:55 :

"kate" napisał:

Nie wydaje mi się, by wskazany przepis znajdował zastosowanie do postępowania klauzulowego. Jest to niewątpliwie przepis szczególny, ale dotyczący postępowania egzekucyjnego, nie klauzulowego.


Umiejscowienie tego przepisu wskazuje na to, że dotyczy on wszelkich orzeczeń referendarza z zakresu postępowania egzekucyjnego, a z kolei umiejscowienie przepisów dotyczących nadawania klauzuli wykonalności wskazuje na to, że orzekanie w tej kwestii jest jedną z czynności z zakresu postępowania egzekucyjnego - w tym sensie, w jakim ten ostatni termin jest użyty w kpc.

kate napisał w dniu 25.09.2012 o godzinie 21:23:05 :

No i dochodzimy do sporu jaki charakter ma postępowanie klauzulowe. Jak ktoś uważa, że jest to etap postępowania egzekucyjnego, to jak najbardziej wskazany przepis będzie miał zastosowanie. Są jednak poglądy, również prezentowane w SN, że jest to "omost łączący postępowanie rozpoznawcze z postępowaniem egzekucyjnym" i wówczas przez zwolenników takiego poglądu wskazany przepis nie będzie miał zastosowania. Można dalej drążyć - jakie przepisy stosujecie do postępowania klauzulowego, jeśli idzie o jego zawieszenie i umorzenie, czy te z części ogólnej k.p.c. czy z egzekucji.
Mogę się zgodzić z tym, że systematyka kodeku wskazuje na umiejscowienie postępowania klauzulowego w ramach post. egzekucyjnego sensu largo. Nie podzielam jednak poglądu, że jest to postępowanie egzekucyjne sensu stricte.
Jak napisałam wcześniej u mnie w wydziale problem nie zaistniał, gdyż wcześniej aniżeli nastąpiła zmiana przepisów, zabrano nam referendarza.
Trochę nie mam teraz czasu, ale zastanowię się jeszcze nad skargami dot. starych postępowań klauzulowych i podzielę się moimi przemyśleniami. Pzdr.

Joasia napisał w dniu 29.09.2012 o godzinie 16:55:03 :

Można dalej drążyć - jakie przepisy stosujecie do postępowania klauzulowego, jeśli idzie o jego zawieszenie i umorzenie, czy te z części ogólnej k.p.c. czy z egzekucji.

Odpowiednio przez 13 par. 2 przepisy o procesie. W ogóle traktowanie klauzlowego nie jak egzekucyjne tylko jak w/w pomost jest wygodniejsze i bardziej praktyczne. Raz, że nie trzeba składów 3-osobowych. Dwa, że klauzulę, która okaząła się wadliwa (doręczenie przez awizo - 139 par. 2 - uznanie za prawomocne - klauzula - komornik - pismo od pozwanego, że o niczym nie wie, bo mieszka od 20 lat gdzie indziej) - można bez problemu z urzędu uchylić w trybie 359, powiadomić komornika i w ten prosty sposób zmniejszyć wyrządzaną szkodę.

kam napisał w dniu 29.09.2012 o godzinie 21:32:18 :

"kate" napisał:

Jak ktoś uważa, że jest to etap postępowania egzekucyjnego, to jak najbardziej wskazany przepis będzie miał zastosowanie

To żeby jeszcze przekonać - do tej pory orzeczenie referendarza o nadaniu klauzuli wykonalności nie traciło mocy wraz z wniesieniem skargi, mimo że sąd orzekał jako pierwsza instancja (poprzednie brzmienie art.398[22] kpc. Teraz art.398[22]par.2 przewiduje jako zasadę utratę mocy przez orzeczenie referendarza. Jedynym przepisem, który pozwala utrzymać w mocy klauzulę jest art.767[3a]kpc. A klauzulę raczej trzeba utrzymać w mocy, bo inaczej wraz ze skargą na orzeczenie referendarza należałoby umarzać postępowanie egzekucyjne. A to byłoby nieco bez sensu...

Włóczykij napisał w dniu 29.09.2012 o godzinie 22:22:20 :

"Joasia" napisał:

można bez problemu z urzędu uchylić w trybie 359, powiadomić komornika i w ten prosty sposób zmniejszyć wyrządzaną szkodę.


no właśnie, ale czy na pewno ?
pytaniem w tej kwestii już mi się zdarzyło drążyć od dawna i no bez pewnej odpowiedzi (uniki), ale raczej w kierunku kwestionowania takiej możność proceduralnej (KW na wykładzie zaś udał, że nie ma zagdanienia, no w każdym razie nie dał wskazówki)

doctor napisał w dniu 29.09.2012 o godzinie 22:28:16 :

Pogląd, zgodnie z którym postanowienie o nadaniu klauzuli można w każdym z czasie uchylić z urzędu, jest co najmniej kontrowersyjny. A moim zdaniem jest błędny.

kam napisał w dniu 29.09.2012 o godzinie 23:51:25 :

"Joasia" napisał:

W ogóle traktowanie klauzlowego nie jak egzekucyjne tylko jak w/w pomost jest wygodniejsze i bardziej praktyczne. (...) Dwa, że klauzulę, która okaząła się wadliwa (doręczenie przez awizo - 139 par. 2 - uznanie za prawomocne - klauzula - komornik - pismo od pozwanego, że o niczym nie wie, bo mieszka od 20 lat gdzie indziej) - można bez problemu z urzędu uchylić w trybie 359, powiadomić komornika i w ten prosty sposób zmniejszyć wyrządzaną szkodę.

ale jeśli pomost, to raczej postanowienie będzie kończące postępowanie i nie da się zastosować art.359 kpc...
choć sam stosuje...
ale dlaczego mamy z urzędu zawiadamiać komornika o uchyleniu klauzuli? przecież to rola dłużnika (złożenie wniosku o umorzenie postępowania)

jarocin napisał w dniu 30.09.2012 o godzinie 14:36:40 :

"cin" napisał:

W przypadku skargi na klauzulę należy stosować 767(3a) k.p.c., co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie traci mocy, a sąd orzeka jako druga instancja.

Co do skargi na zarządzenie o zwrocie, to nadać dalszy bieg.


Nieco z innej strony jeszcze problem:
Skoro orzekam jako II instancja, znaczy się, że nie ma na orzeczenie Sądu już zażalenia, nawet jeśli odrzucę skargę. Wydaje mi się, że art. 394 par. 1 pkt 2 do odrzucenia skargi w egzekucji nie będzie miał zastosować, bo mówi o postanowieniach "ostanowienia sądu pierwszej instancji ". Czy dobrze myślę?

Joasia napisał w dniu 01.10.2012 o godzinie 02:47:56 :

Do Kam: postan. uchylające klauzulę (+ odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do sprzeciwu + w zarządzeniu uchylenie uznania za doręczone + doręczenie odpisu nakazu z opisem pozwu + doręczenie sprzeciwu + ew. termin) spędzała oczywiście tylko stronom, ale komornikowi wysyłałam to od razu faxem, żeby wiedział i mógł zminimalizować straty. Np. nie wyśle biegłego do oszacowania, tylko poczeka na odpis uchylenia klauzuli wysłany mu pocztą przez dłużnika. Nie musiałam tego robić, ale to było dobrze przyjmowane przez komorników.

kam napisał w dniu 01.10.2012 o godzinie 07:47:45 :

tylko żeby za długo nie czekał, bo dłużnicy czasem odpowiednich postanowień komornikowi nie przynoszą...

cin napisał w dniu 01.10.2012 o godzinie 12:36:06 :

"jarocin" napisał:

W przypadku skargi na klauzulę należy stosować 767(3a) k.p.c., co oznacza, że zaskarżone postanowienie nie traci mocy, a sąd orzeka jako druga instancja.

Co do skargi na zarządzenie o zwrocie, to nadać dalszy bieg.


Nieco z innej strony jeszcze problem:
Skoro orzekam jako II instancja, znaczy się, że nie ma na orzeczenie Sądu już zażalenia, nawet jeśli odrzucę skargę. Wydaje mi się, że art. 394 par. 1 pkt 2 do odrzucenia skargi w egzekucji nie będzie miał zastosować, bo mówi o postanowieniach "ostanowienia sądu pierwszej instancji ". Czy dobrze myślę?

Należałoby tu rozstrzygnąć, czy uzyte w tym przepisie sformułowanie "sąd orzeka" obejmuje swoim zakresem również decyzję o odrzuceniu skargi (problem jest aktualny także w przypadku skargi w procesie - na koszty lub odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu).
Można przyjąć dwa stanowiska:
1. zaprezentowane przez Jarocina;
2. odmienne, oparte na wskazaniu, że odrzucenie skargi nastepuje na podstawie odpowiednio stosowanego art. 398 (22) k.p.c. W tym zakresie można bronić tezy, że zastosowanie znajduje nie tylko (ułomny) przepis art. 398 (22) par. 5 k.p.c., ale również par. 3 tego artykułu (sąd orzeka jako sąd pierwszej instancji, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej).
Względy systemowe przemawiałyby chyba za przyjęciem drugiego poglądu, chociaż przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, podobnie jak dwie trzecie przepisów dotyczących czynności referendarza w k.p.c.

Włóczykij napisał w dniu 01.10.2012 o godzinie 23:17:49 :

w pełni rozumiem postępowania Joasi i w tym kierunku mnie skręcało..., ale też jednak trzymam się wtedy myśli, że jednak ta strona mam możność wniesienia zażalenia na klauzulę i dlaczego tego nie robi, a skoro wierzyciel wiedząc, że nakaz utracił moc, kontynuuje egzekcuję, no to niech też się zastanowi

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.