Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

areszt a sprawa cywilna

Dorota Korman-W
20.02.2008 15:11:20

Prowadzę sprawę o podział majątku dorobkowego. W trakcie mojego postępowania moja uczestniczka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika została tymczasowo aresztowana. Nie jestem do końca przekonana czy mogę prowadzić postępowania, przy wniosku pełnomocnika uczestniczki o odroczenie rozprawy. Uczestniczka ma niewatpliwie ograniczoną możliwość kontaktowania się z pełnomocnikiem-jest to znana sądowi przeszkoda do stawienia się w sądzie, niemożliwa do przezwyciężenia. Nie miałąm jeszcze takiej sytuacji. Nie można bezpośrednio odnosić tego do sytuacji, gdy strona jest pozbawiona wolności na skutek skazania, bo tymczasowo aresztowany (z tego co jeszcze pamiętam z aplikacji) podlega dodatkowym ograniczeniom. Czy sytuację rozwiązałabym gdybym nakazała jej doprowadzenie i czy coś takiego jest możliwe do sprawy cwyilnej w stosunku do tyczasowo aresztowanego. Jeśli macie jakieś uwagi, czy dośwaidczenie w takiej sytuacji będę wdzięczna za komentarz

romanoza
20.02.2008 15:24:26

Moim zdaniem możesz zarządzić jej doprowadzenie po uprzednim uzyskaniu zgody organu dysponującego. Nie wiem natomiast, czy w KPC jest możliwość zlecenia policji jakichkolwiek czynności tak jak w art. 15 par. 1 kpk. Nie wiem, można ewentualnie próbować w oparciu o art. 163 par. 1 kpc, wskazując ten przepis jako podstawę, a policja nie będzie badać przyczyn, czy nakazy zasadne czy nie.

anpod
20.02.2008 16:05:30

Oczywiscie, ze mozesz nakazać jej doprowadzenie, ma prawo chcieć osobiscie uczestniczyc w czynnościach i musisz jej to umożliwić. Doprowadzenie osoby tymczasowo aresztowanej do Sądu to obowiązek policji, ale raczej nieuregulowany w ani w kpc, ani w kpk. Na pewno u nas jest to gdzies w instrukcji, a policja ma ten obowiązek uregulowany w swoich przepisach. To raczej nie jest skutkiem dzialania przepisu z kpk o wykonaniu czynności zleconych przez Sad, a ma inną podstawe.
bardzo składnie piszę , ale moja kondycja psychoficzna jest obecnie w depresji

ida
20.02.2008 16:31:45

Kwestie związane z wyrażaniem zgody na wydanie z aresztu śledczego osoby tymczasowo aresztowanej w celu uczestniczenia w czynnościach procesowych w innej sprawie regulują przepisy par. 306 i n. regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

regulamin

magdam
20.02.2008 16:39:26

Zgadza się:
§ 306. 1. Zgody na wydanie z aresztu śledczego osoby tymczasowo aresztowanej w celu uczestniczenia w czynnościach procesowych w innej sprawie udziela organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Wniosek o udzielenie tej zgody powinien wskazywać rodzaj czynności, dla której przeprowadzenia aresztowany ma być doprowadzony.
2. O udzieleniu zgody organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zawiadamia bezpośrednio administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego albo inną jednostkę, w której tymczasowo aresztowany przebywa. W przypadku nieudzielenia zgody zawiadamia się o tym sąd lub prokuratora występującego o udzielenie zgody, wskazując termin, w którym doprowadzenie będzie mogło nastąpić.
§ 307. 1. Żądania doprowadzenia osoby pozbawionej wolności do sądu powinny być ograniczone do istotnej potrzeby, przy czym dzień i godzina czynności (rozprawy, posiedzenia, udostępnienia akt do przejrzenia) powinny być wyznaczone z uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych, związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem osoby konwojowanej. Zarządzenia doprowadzenia do sądu osób przebywających w tym samym zakładzie karnym lub areszcie śledczym powinny uwzględniać, w miarę możliwości, doprowadzenie ich w tym samym terminie.
2. W celu doprowadzenia do sądu osoby pozbawionej wolności należy wysłać:
1) nakaz wydania do administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego albo innej jednostki, w której osoba ta przebywa;
2) nakaz doprowadzenia do jednostki Policji, w której terytorialnym zasięgu działania znajduje się dany zakład karny lub areszt śledczy albo inna jednostka, w której osoba ta przebywa.

Do uczestnika postępowania nie ma zastosowania art. 163 par. 2 kpc.

AQUA
20.02.2008 16:44:19

"ida" napisał:

Kwestie związane z wyrażaniem zgody na wydanie z aresztu śledczego osoby tymczasowo aresztowanej w celu uczestniczenia w czynnościach procesowych w innej sprawie regulują przepisy par. 306 i n. regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

regulamin


Na tej podstawie można dorpowadzić uczestniczkę postępowania i w taki sposób niejednokrotnie takie doprowadzenie zarządzałam.

Pozdrawiam

Dorota Korman-W
20.02.2008 17:37:45

Dzięki za odzew i to tak liczny, pewnie nakażę doprowadzenie na sluchanie stron, kobieta się wścieknie-do tej pory dość skutecznie torpedowala mi na różne sposoby postepowanie, a tu taka niespodzianka -zaproszenie do sądu lącznie z taksówką i eskortą żeby nikt krzywdy nie zrodbil

SSR
25.02.2008 01:14:31

A jest Ci do czegoś potrzebna (ta uczestniczka) - jakieś przesłuchanie stron? Jeżeli nie, to chwili bym się nie zastanawiał tylko prowadził w obecności (lub nieobecności) prawidłowo powiadomionego pełnomocnika.
pozdrawiam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.