Środa 30 listopada 2022 Wydanie nr 5392

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

zasiłek macierzyński a staż pracy

anpod napisał w dniu 22.02.2008 o godzinie 14:12:18 :

Od razu mowie, że pytanie zadaję z lenistwa po części.
Czy znacie przepis, który pozwalałby na zaliczenie okresu pobieranie zasiłku macierzynskiego ( nie w okresie trwania stosunku pracy, lecz po jego zakończeniu ) do stażu pracy, od którego zależą niektóre uprawnienia pracownicze. KOnkretnie chodzi mi tu o zaliczenie tego okresu, do stazu uprawniajacego do dodatku stażowego. Sam przepis o dodatku brzmi tak- wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przeleciałam ustawę o systemie ubezpieczen społecznych, przepisy dot. świadczeń z tytułu choroby i macierzynstwa i nic nie znalazłam. Ale może ktoś z Was wie, czy jest taki ogólny przepis, jak w ustawie o promocji zatrudnienia do zasiłku dla bezrobotnych?

grabka napisał w dniu 22.02.2008 o godzinie 16:22:01 :

Nie znam takiego przepisu i nie wydaje mi się, aby taki przepis był. Sadzę, że w opisanej przez Ciebie sytuacji nie jest możliwe zaliczenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego do stażu pracy, od którego zależą niektóre uprawnienia pracownicze.

ludzka napisał w dniu 22.02.2008 o godzinie 20:36:31 :

Ja też takiego przepisu nie kojarzę. Uważam, że gdyby takie unormowanie było, to należałoby go szukac w kodeksie pracy (przepisy ustawy o sus i ustawy o świadczeniach pieniężnych z tyt. choroby i macierzyństwa zawierają unormowania dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu oraz uprawnień m.in. do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości). A w kodeksie pracy go brak. Nie wykluczam też, że stosowny przepis mógłby się znaleźc w uzp lub regulaminie wynagrodzeń, przyznających prawo do świadczeń związanych ze stażem pracy. Pozdrawiam.

chaoos napisał w dniu 22.02.2008 o godzinie 21:09:13 :

nie spotkałem się jeszcze z takim problemem,

nie znam przepisu, który pozwalałby na zaliczenie do stażu pracy dla potrzeb dodatku stażowego okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego (nie pozostając jednocześnie w stosunku pracy)

myślę podobnie jak ludzka, że jedynie przepisy regulaminów obowiązujących u pracodawcy mogłyby dać podstawę do zaliczenia takiego okresu do uprawnienia do dodatku stażowego, skoro sam dodatek nie ma charakteru powszechnego

anpod napisał w dniu 22.02.2008 o godzinie 21:57:18 :

Ludzka, to nie do konca jest tak, jak piszesz. To przepisy przewidujące dany rodzaj świadczenia jednocześnie okreslają, że zalicza się go do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze. Np. własnie wspomniany zasiłek dla bezrobotnych- w kp nie ma o nim mowy, a zalicza się z mocy art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia (....) Z kodeksu pracy zaliczenie wynika wtedy, gdy dane świadczenie jest w nim przewidziane np. odszkodowanie z art. 45, czy 56.
MI chodzilo własnie o przepis porównywalny do 79 ustawy o promocji zatrudnienia a dotyczący owego zasiłku, bo muszę sprawę rozstrzygnac, mam roszczenei o wyższy dodatek stażowy z tego własnie tytułu juz mi się dwoi w oczach od wertowania ustawy o systemie ubezpieczen społecznych, przepisów o świadczeniach z tytułu choroby i macierzynstwa i nic nie znalazłam. NIe bylam jednak pewna, czy nie znalazłam, bo nie ma, czy nie znalazłam, bo mi się dwoi w oczach .
Wasze posty generalnie potwierdziły mi tę pierwszą opcję, więc bardzo dziękuję
Co mowią przepisy wewnętrzne na temat zasiłku- pisalam w pierwszym poście - odwołują się do innych przepisów, ktore ewentualnie zaliczają dany okres do stażu, od którego uprawnienia zaliczają.

kubalit napisał w dniu 28.02.2008 o godzinie 12:39:22 :

Nie spotkałem się z takim przepisem. Poszukiwałbym takiej regulacji zarówno w przepisach o których wspomina Ludzka, ale także w przepisach powołanych przez anpod. W końcu zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej (tj. osobie która podlegała ubezpieczeniu chorobowemu), a więc nie tylko pracownikowi, ale też osobie ubezpieczonej z uwagi na inny (niż zatrudnienie) tytuł ubezpieczenia. W tym kazusie chodzi natomiast o zaliczenie do stażu pracy okresu pobierania zasiłku chorobowego, nie zaś okresu korzystania z urlopu macierzyńskiego (z którego skorzystać może faktycznie tylko pracownik). A może ze względu właśnie na to, że zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonym nie będącym pracownikami okresu jego pobierania nie zalicza się do stażu pracy (jeśli oczywiście w tym okresie dana osoba nie pozostawała w stosunku pracy)

ludzka napisał w dniu 28.02.2008 o godzinie 16:17:28 :

Anpod, też nie do końca się z tobą zgodzę (przy okazji nie zgodzę się też z moimi poprzednimi wynurzeniami co do treści kp). Popatrz na przepis art. 177 par. 4 kp. Z unormowania tego wynika, że jeżeli z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy nie można zapewnic pracownicy w ciąży innego zatrudnienia, co uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, to okres pobierania przez taką pracownicę świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. A zatem w razie rozwiązania z pracownicą w ciąży umowy o pracę z w/w powodów, okres pobierania przez nią świadczeń w postaci zasiłku chorobowego i macierzyńskiego już po ustaniu zatrudnienia wlicza się do stażu pracy. Jeśli więc "twoja" pracownica łapie się pod omówione unormowanie - masz sprawę jasną. Pozdrawiam.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.