Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Braki w egzekucji

Petrus napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 13:05:58 :

Co zrobić w sytuacji:
1. brak podpisu pod wnioskiem o egzekucję - po wszczęciu już egzekucji, np. przed licytacją nieruchomości dopiero Sąd zauważa taki brak;
2. brak w aktach tytułu wykonawczego, również w takiej samej sytuacji co wyżej.
Mam swoje przemyślenia, ale bez sugerowania proszę o nieskrępowaną dyskusję. Pozdrawiam

dorota napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 14:40:11 :

Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).

Johnson napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 14:46:56 :

"dorota" napisał:


Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).


To chyba jak byś była komornikiem, i byłby dopiero początek postępowania.

Pytanie było z punktu widzenia Sądu
W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego. Tylko tyle czynności i wydatków (choćby opis i oszacowanie) "w plecy".

Petrus napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 14:48:36 :

Tylko zwracam jeszcze raz uwagę i może doprecyzuję:
wniosek został przyjęty, egzekucja wszczęta, czynności podejmowane i dopiero np. po 2 latach Sąd zauważył, że nie ma tytułu i wniosek też jest niepodpisany.

[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 2:49 pm ]
"Johnson" napisał:

W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego.

Ok... tylko dowcip w podstawie prawnej leży...

Johnson napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 14:54:11 :

"Petrus" napisał:


Ok... tylko dowcip w podstawie prawnej leży...


Naprawdę? Ja raczej nie widzę problemu.
Art. 355 §1 kpc w związku z art. 13 §2 kpc. Brak wniosku + brak tytułu wykonawczego to brak podstaw do egzekucji (niedopuszczalność egzekucji).

[ Dodano: 12 Kwiecień 2008, 15:02 ]
Przeprowadziłem mały serach

Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-06-12, III CZP 61/96
Opubl: OSNC rok 1996, Nr 10, poz. 132

1. Tytułem wykonawczym w rozumieniu art. 776 i art. 797 KPC jest wyłącznie jego oryginał.
2. Egzekucja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego jest egzekucją pozbawioną podstawy, tym niemniej podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego.


z uzasadnienia:
Podstawę egzekucji - zgodnie z art. 776 KPC - stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny (art. 777 KPC) zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 781 KPC). Tę kardynalna zasadę postępowania egzekucyjnego rozwija art. 797 KPC, nakazujący dołączyć tytuł wykonawczy do wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu (por. też dotyczący poleceń egzekucyjnych par. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów sądowych - Dz. U. Nr 77 poz. 339). Tak więc jest oczywiste, że nie dołączenie tytułu udaremnienia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i - jako brak formalny wniosku - zobowiązuje organ egzekucyjny do podjęcia czynności w trybie art. 130 par. 1 w związku z art. 13 par. 2 KPC.
Należy zaznaczyć, że tytułem wykonawczym jest wyłącznie jego oryginał, w związku z czym dołączenie do wniosku odpisu (wpisu wyciągu, kopii, kserokopii, reprodukcji, itp.) tytułu wykonawczego nie spełnia wymagań stawianych przez art. 797 KPC.
W konsekwencji należy przyjąć, że egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, lub dołączono tylko jego odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i jako taka podlega umorzeniu (arg. A minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC).
(..)
Prowadząc postępowanie w dalszy ciągu, Sąd Wojewódzki podejmie czynności mające na celu dołączenie przez wierzycieli oryginału tytułu wykonawczego, a w następnej kolejności przystąpi do oceny problemu - trafnie, jak się wydaje, naświetlonego przez sąd pierwszej instancji - niemożności prowadzenia egzekucji na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego przeciwko osobie, która wedle klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji (art. 825 pkt 3 KPC). Będzie też miał Sąd Wojewódzki na względzie że jakkolwiek egzekucja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, jest egzekucją pozbawioną podstawy to jednak podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego.

dorota napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 15:34:28 :

"Johnson" napisał:


Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).


To chyba jak byś była komornikiem, i byłby dopiero początek postępowania.

Pytanie było z punktu widzenia Sądu
W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego. Tylko tyle czynności i wydatków (choćby opis i oszacowanie) "w plecy".

Faktycznie trochę się z tą odpowiedzią wygłupiłem. Ale od razu powiem na usprawiedliwienie że nie do końca doczytałem o tej egzekucji z nieruchomości. Ponieważ orzekam z wydziale rodzinnym - często pełnię rolę organu egzekucyjnego w związku z wnioskami opartymi na art. 1050 i 1051 kpc.
W tej sytuacji to sąd jest organem egzekucyjnym, a nie komornik. Zatem pierwsza odpowiedź jaka mi przyszła do głowy, wiązała się z tym, iż przyjąłem (błędnie), że to sąd nie zwrócił uwagi przy wszczęciu postępowania na braki (brak tytułu, podpisanego wniosku), a zatem skoro to "dał ciała" i nie wezwał do uzupełnienia braków przy złożeniu wniosku o egzekucję - no to trzeba wezwać teraz.

Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź merytoryczną dotyczącą postu - to zgadzam się z Johnsonem. Nie ma wniosku i nie ma tytułu = nie ma egzekucji. Wynika to w całej rozciągłości z zacytowanego orzeczenia SN

ropuch napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 16:41:37 :

Co do podpisu to zobowiązałbym komornika do zobowiązania wierzyciela do uzupełnienia wniosku w w braku uzupełnienia rozważenia zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub umorzenia.
Co do tytułu to w żadnym wypadku nie można kontynuować egzekucji bez oryginału tytułu. w związku z tym zobowiązałbym komornika do wskazania czy wierzyciel przedłożył oryginał tytułu, a jeżeli nie ma do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Tylko dowiedz się czy czasek komornik nie zostawił tego tytułu u siebie w aktach zastępczych. Nasi komornicy czesto tak robią.

Petrus napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 17:57:17 :

tak się właśnie zastanawiałem czy odpowiedzią prawidłową nie jest wezwanie do zobowiązania wierzyciela do złożenia podpisu oraz złożenia oryginału tytułu wykonawczego w danym terminie pod rygorem umorzenia a następnie przy niespełnieniu obowiązku umorzenie na podstawie 355 z 13, czyli to co wskazał Ropuch, ale Johnson zwracam uwagę, że powołane orzeczenie nie jest adekwatne do sytuacji (znałem je również na marginesie mówiąc), bo w orzeczeniu tym jest sytuacja, iż na wniosek jest umorzenie na podstawie 825 p 3. A tu nie ma wniosku tylko Sąd zauważył braki.

Johnson napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 18:30:42 :

"Petrus" napisał:


tak się właśnie zastanawiałem czy odpowiedzią prawidłową nie jest wezwanie do zobowiązania wierzyciela do złożenia podpisu oraz złożenia oryginału tytułu wykonawczego w danym terminie pod rygorem umorzenia


Sąd nie jest od robienia tego co powinien zrobić Komornik. Zresztą nie bardzo widzę podstawę takiego obowiązku wezwania.
W sumie jednak wezwać można. Od razu pisałem że szkoda przeprowadzonych czynności.
Z drugiej strony można też umorzyć i uchylić postanowienie o umorzeniu (art. 395 §2 kpc) w przypadku gdyby wpłynęło zażalenie na umorzenie z załączonym tytułem wykonawczym. Wydaje mi się ze tak jest szybciej i "z dreszczykiem".

"Petrus" napisał:


orzeczenie nie jest adekwatne do sytuacji (znałem je również na marginesie mówiąc), bo w orzeczeniu tym jest sytuacja, iż na wniosek jest umorzenie na podstawie 825 p 3.


Wydaje mi się że sytuacja jest identyczna
Po prostu SN i ja podaliśmy inne podstawy.
Być może sędziowie SN wyszli z założenia że w kwestia umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całościowo uregulowana w art. 823-824 kpc, a tym samym "rzepisy szczególne [o postępowaniu egzekucyjnym] stanowią inaczej [art. 13 §2 kpc]" i co za tym idzie nie stosuje sie przepisów procesu co do umarzania postępowania. Bo nad tym też trzeba się zastanowić.
Dlatego też na "siłę" szukali podstaw do umorzenia w art. 823-824 kpc i stąd to "a minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC", bo nic lepszego tam nie znaleźli (wymyślili) .

ropuch napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 18:37:08 :

Z całą pewnością panem postępowania jest póki co komornik więc jedyne co można zrobić to apelować do jego zdrowego rozsądku zobowiązując do rozważenia tego czy owego oraz informacji o podjętych czynnościach.

Petrus napisał w dniu 12.04.2008 o godzinie 18:49:09 :

"Johnson" napisał:

Być może sędziowie SN wyszli z założenia że w kwestia umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całościowo uregulowana w art. 823-824 kpc, a tym samym "rzepisy szczególne [o postępowaniu egzekucyjnym] stanowią inaczej [art. 13 §2 kpc]" i co za tym idzie nie stosuje sie przepisów procesu co do umarzania postępowania. Bo nad tym też trzeba się zastanowić. Dlatego też na "siłę" szukali podstaw do umorzenia w art. 823-824 kpc i stąd to "a minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC", bo nic lepszego tam nie znaleźli (wymyślili) .

Może i tak Johnson ale to poszukiwanie jest moim zdaniem skazane za racjonalne niepowodzenie na samym starcie. Dzięki za odzew pozdrawiam

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.