Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

sprawa o wydanie a o uzgodnienie treści księgi

sławo napisał w dniu 16.04.2008 o godzinie 10:42:27 :

powód w przeświadczeniu że jest właścicielem wystąpił o wydanie mu nieruchomości od pozwanego, który władał nieruchomością i był ujawniony w księdze jako właściciel.
powód wykazywał swoje prawo własności ale zdaniem sądu nie wykazał i przegrał
teraz ten sam powód nieujawniony w księdze wystapił z powództwem przeciwko temu samemu pozwanemu o uzgodnienie treści księgi, że on jest właścicielem i powienin być wpisamy w miejsce pozwanego. Z racji tgeo że powód będzie prztaczał te same okoliczności co w sprawie o wydanie wykazując swoje prawo własności czy jest tu powaga rzeczy osądzonej???

grubson napisał w dniu 16.04.2008 o godzinie 11:12:22 :

Raczej nie. Nie jest to sprawa o to samo roszczenie. Nawet jeżeli przesłanki będą identyczne

chiyoda napisał w dniu 16.04.2008 o godzinie 11:23:03 :

moim zdaniem nie ma powagi rzeczy osądzonej, bo jest to zupełnie inne roszczenie. Zresztą hipotetycznie jest możliwe uzgodnienie treści księgi wieczystej i wpisanie jako właściciela osoby która nie ma prawa domagać się potem wydania rzeczy, ze względu na przeróżne okoliczności, choćby takie że komuś przysługuje skuteczne względem niej prawo do władania rzeczą. Oczywiście w tej sprawie pewnie tak nie jest, i pewnie Sąd powództwo oddali, ale trzeba je właśnie oddalić po merytorycznym rozpoznaniu, a nie odrzucić.

ubilexibi napisał w dniu 16.04.2008 o godzinie 16:36:31 :

Sprawa jest kontrowersyjna. Relacje między powództwem o ustalenie o powództwem o świadczenie nie są jednoznaczne.

Orzeczenie SN, z którego wynika, że jest powoga rzeczy osądzonej:

Postanowienie z dnia 9 listopada 1962 r., II CR 897/1962

,,Przyjęciu stanu zawisłości sporu w rozumieniu art. 207 i art. 228 k.p.c. nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że jedna ze spraw dotyczy powództwa o świadczenie, a druga powództwa o ustalenie, jeżeli tylko w obydwu sprawach w rzeczywistości zachodzi zarówno identyczność roszczeń, jak i stron."

I drugie orzeczenie wprost przeciwne:

Wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r., III CKN 56/1998

,,Nie mamy do czynienia z tym samym roszczeniem w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., gdy wprawdzie w obydwu sprawach występują te same strony (w odwrotnych rolach procesowych), lecz przedmiotem żądania w jednej sprawie jest eksmisja z lokalu mieszkalnego, a w drugiej - żądanie, przez pozwanych ze sprawy eksmisyjnej, ustalenia wstąpienia w stosunek najmu tego lokalu. Powództwo o ustalenie należy w takiej sytuacji ocenić w aspekcie braku interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c."

Bardziej przekonuje mnie argumentacja w drugim z orzeczeń.

kubalit napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 14:21:55 :

Tożsamości roszczeń z pewnością tutaj nie ma (inna podstawa prawna), więc chociażby z tego względu nie można przyjąć res iudicata. Prędzej oceniłbym to przez pryzmat art. 365 par. 1 kpc. Przy wyrokach oddalających stan związania wyznacza nie tylko sentencja orzeczenia ale także jego uzasadnienie (zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PZP 2/06, OSNAP 2007/15-16/224). Jeśli powód w nowym sporze powołuje te same okoliczności faktyczne (uzasadniające uznanie go za właściciela nieruchomości) przy ocenie zasadności powództwa oparłbył się na pierwszym rozstrzygnięciu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.