Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

klauzula na następcę prawnego art. 788 kpc

sławo napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 13:52:19 :

wyciąg z rachunków i ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego jest z mocy art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych dokumentem urzędowym, ALE czy jest on także dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 788 kpc, tj. [shadow=yellow]wykazującym przejście uprawnień [/shadow]i można nadać klauzulę wykonalności na rzecz następcy prawnego. Czy może nie potraktowalibyście tego jako dokumentu WYKAZUJĄCEGO przejście uprawnień i oddalili taki wniosek??

pytam w imieniu mojej Ż asystenta sędziego

Petrus napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 16:22:49 :

788 kpc odwołuje się do 244 kpc, a ów stanowi, że dkment urzędowy to sporządzony w przepisanej formie przez powołane organy państwowe w zakresie działania, więc bank raczej taki nie jest, ale wydaje mi się, że wyciągi te spełniają wymóg dkmentu prywatnego, tkóry też jest dopuszczony przez 788 kpc, a podpisy przez pieczęcie można chyba przyjąć za urzędowo poświadczone, najlepiej jakby notarialnie były poświadczone, ale chyba to byłaby już przesada

ubilexibi napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 17:19:32 :

Jest to dokument urzędowy w rozumieniu art. 788 k.p.c. i wykazuje przejście uprawnień z banku na fundusz. Przecież fundusz nie ma ,,własnych" wierzytelności tylko te nabyte od banków.
Nie bardzo rozumiem skąd te wątpliwości.

Petrus napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 17:30:09 :

Drogi Ubi, od kiedy bank jest organem władzy publ., organem państwowym, organizacją zawodową, samorządową, spółdzielczą lub inną społeczną???
bank to osoba prawna, ale na potrzeby 244 kpc i 788 kpc to jest instytucja prywatna, więc dokumenta tworzy prywatne

sławo napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 19:29:33 :

no właśnie Petrus, jako urzędowy w świetle kpc nie bardzo chyba można potraktować taki wyciąg z ksiąg, a jeśli jako dok. prywatny to musi mieć poświadczone podpisy - nie chce być inaczej.
z drugiej strony, o ile pamiętam dokumenty notarialne z czynności notarialnych z mocy ustawy pr o notariacie są dokumentami urzędowymi... :neutral:
wyciąg z ksiąg bankó pozwala na nadanie klauzuli na bankowy tytuł ale w 788 chodzi o [shadow=yellow]dokument wykazujący przejście uprawnień[/shadow], a nie stan aktywów banku w postaci wierzytelności względem dłużnika
chyba to oddali...

ubilexibi napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 20:52:14 :

Otóż drogi Petrusie, gdybyś uważnie przeczytał pierwszy post, to dowiedziałbyś się, że jest taki przepis jak art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który brzmi:

,,Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych."

Podtrzymuję więc w całej rozciągłości to co napisałem wcześniej.

luke napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 21:10:54 :

ja tez jestem za twoim stanowiskiem

[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 9:13 pm ]
przy nakazie zapłaty tez jest o dokumnecie urzędowym i co nie wydałbyś w nakazowym

Petrus napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 21:37:09 :

Ubi!
ale tylko wtedy się zgodzić mógłbym, gdyby ów przepis traktować jako lex specialis do 244 kpc, tylko czy tak faktycznie jest?
stwierdzenie że ma moc dkmentu urzędowego powinno de facto zrównywać go z dkmentem urzędowym, tylko czy wniosek z tego taki że jest dkmentem urzędowym? a tym bardziej w rozumieniu kpc?? nieco ontologiczna dyskusja się z tego rodzi, ale ja miałbym duże wątpliwości nad Twoją interpretacją wprost, czy nie jest ona pójściem na skróty... choć czasem oczywiście przekombinować też jest łatwo. pozdrawiam, dyskusja z Tobą jest wielce pouczająca i stanowi przyczynek rozwoju mojej wiedzy; byłbym zaszczycony jeśli i tak też Ty mógłbyś stwierdzić, ale oczywiście nie wymagam jakiejkolwiek deklaracji

P napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 21:54:02 :

Dobre pytanie. Czy "ma charakter dokumentu urzędowego" znaczy to samo, co "jest dokumentem urzędowym"? Oczywiście, że nie, bo taki dokument oczywiście nie jest dokumentem urzędowym. Chodzi tu o stwierdzenie, że taki dokument ma walor prawny dokumentu urzędowego, czyli że m.in. stosuje sie do niego domniemanie z art. 244 kpc. I tak powinno być napisane, tylko że polska język trudna język, że pozwolę sobie na cytat z klasyka.

Nb. ten sam status mają dokumenty bankowe (art. 95 ust. 1 prawa bankowego) i ... czynności notarialne (art. 2 § 2 prawa o notariacie). Jak czynność może być dokumentem to ja nie wiem, prawdopodobnie trzeba to wykładać tak, że akt notarialny ma walor dokumentu urzędowego.

ubilexibi napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 22:35:09 :

Rany boskie! Witamy ponownie w klubie miłośników dzielenia włosa na czworo.

Niech mnie ktoś oświeci: jaka jest różnica w świetle art. 788 k.p.c. między dokumentem urzędowym a dokumentem mającym moc prawną (walor, charakter) dokumentu urzędowego?

Przecież moc dowodowa obu tych dokumentów (art. 244, 252 k.p.c.) jest identyczna.

jarocin napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 22:49:09 :

Popieram ubi. Dzielenie włosa na czworo - "ma moc dokumentu urzędowego" oznacza wg mnie tyle, że tam gdzie mowa o dokumencie urzędowym to może być też zamiast niego dokument, który "ma moc dokumentu urzędowego".

Petrus napisał w dniu 17.04.2008 o godzinie 23:01:28 :

Toteż mówiłem, że dyskusja robi się ontologiczna, ale że tak powiem hobby zwycięża u mnie znacznie, więc na takowe pytanie sobie pozwoliłem

sławo napisał w dniu 18.04.2008 o godzinie 11:15:45 :

oki, dok. urzędowym jest :smile:
ale czy z tego wyciągu z ksiągi funduszu wynika [shadow=red]przejście uprawnienia [/shadow] - teraz ten włos podzielmy na czworo

ubilexibi napisał w dniu 20.04.2008 o godzinie 00:23:20 :

Proponuję poczytać powoływaną ustawę w części dotyczącej tych funduszy. I skąd się biorą wierzytelności należące do tych funduszy. I okaże się, że taki wyciąg dowodzi przejścia uprawnień.

humbert napisał w dniu 23.04.2008 o godzinie 21:53:37 :

Uchwała z dnia 29 listopada 2007 r. (sygn. akt III CZP 101/07).
Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego z których wynika przejście wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny w okolicznościach określonych w art. 788 § 1 k.p.c., stanowią dowód uzasadniający nadanie tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko zbywcy wierzytelności klauzuli wykonalności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego.

Uzasadnienie na stronach SN, skądinąd dość ciekawe

ubilexibi napisał w dniu 25.04.2008 o godzinie 11:15:02 :

No przecież cały czas to powtarzam ...

chiyoda napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 15:07:40 :

odgrzewam ten stary wątek następującym pytaniem tzw. pomocniczym - czy można nadać klauzulę w trybie art. 788 kpc na rzecz Funduszu Sekurytyzacyjnego tytułowi wykonawczemu, w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego sądową klauzulą wykonalności - ze szczególnym uwzględnieniem uwag SN zawartych w uzasadnieniu uchwały z dnia 16 marca 2006 r. III CZP 4/06 z której wynika że jest dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego banku objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności bankowej. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć dokumenty określone w art. 788 § 1 k.p.c., a z uzasadnienia tej uchwały wynika, że BTE można w ogóle nadawać klauzulę wykonalności z przejściem uprawnień w trybie art. 788 kpc, tylko wtedy - gdy nabywca sam jest bankiem. Tymczasem Fundusz Sekurytyzacyjny nijak bankiem nie jest i nie znam przepisu który by im nadawał jakieś szczególne w tym zakresie przywileje. Może mnie ktoś ewentualnie oświecić ?

Pawnik napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 11:09:58 :

Wg mnie FS nie może dostać klauzuli na bte poprzednika. Całe dotychczasowe orzecznictwo SN konsekwentnie zakazuje wykładni rozszerzajacej tego przywileju egzekucyjnego banku, a FS bankiem jednak nie jest...

M.P. napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 18:28:52 :

Popieram Pawnika. FS jest następcą prawnym wierzyciela, ale klauzulę jako następca może otrzymac np. na wyroku albo nakazie zapłaty.Natomiast b.t.e. jest szczególnymt ytułem egzekucyjnym, wystawionym przez bank p-ko osobie która dokonała z bankiem czynności bankowej i złozyła oświadczenie o poddaniu się egzekucjiT tak też Sąd Najwyższy w uchwale stwierdza, że tylko inny bank jako nabywca wierzytelności może otrzymac klauzulę na b.t.e., a pozostali nabywcy wierzytlności - nie.
A tak na marginesie tej dyskusji. Czy przy okazji zmian w k.p.c. nie zlikwidowac tego uprzywilejowanego postępowania wobec instytucji bankowych. Mogą otrzymywac nakazy zapłaty w nakazowym i to powinno wystarczyc
Mieliśmy pod koniec roku lawinę b.t.e. z GE Money. Teraz jest lawina wniosków o klauzulę na rzecz następcy GE Money - BPH. Są to te same drugi, ci sami pełnomocnicy. Czy nie mogli sie wstrzymac do połączenia., do którego przecież przygotowania trwały dłuższy czas.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.