Poniedziałek 06 grudnia 2021 Wydanie nr 5033

Projekty

Ograniczenia dla niedoświadczonych kierowców

espanol napisał w dniu 17.04.2007 o godzinie 10:42:29 :

Podczas pierwszych siedmiu miesięcy od otrzymania prawa jazdy młodzi kierowcy nie będą mogli jeździć szybciej niż 80 km/h - to jedna z wielu zmian przewidzianych w projekcie ustawy o osobach kierujących pojazdami, przyjętym przez Rząd 6 lutego 2007 r.
Celem modyfikacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz wyeliminowanie oszustw, korupcji i nierzetelnego wykonywania usług w czasie ich szkolenia.
Projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązania dotyczące uzyskiwania prawa jazdy. Chodzi o obowiązkowe badania psychologiczne kandydatów na kierowców i możliwość odbycia kursu w formie rozszerzonej. Będzie on obejmował jazdę specjalnie oznakowanym pojazdem z osobą towarzyszącą przez minimum jeden rok, pod nadzorem ośrodka nauki jazdy. Kurs będzie przeznaczony dla osób od 16. roku życia. W czasie jego trwania uczestnicy wraz z osobą towarzyszącą będą musieli uczęszczać na zajęcia w ośrodku szkolenia kierowców, kończące się wewnętrznym egzaminem.
Zmienią się także zasady uzyskiwania karty rowerowej i motorowerowej.
Nowością będzie dwuletni okres próbny dla młodych kierowców. W tym czasie będą musieli oni poszerzać wiedzę na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poruszać się specjalnie oznakowanym pojazdem. Ponadto, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy po uzyskaniu uprawnień kierowcy będą musieli poruszać się z prędkością do 50 km/h na obszarze zabudowanym i do 80 km/h poza nim. W przypadku popełnienia wykroczenia kierowca zostanie upomniany listem ostrzegawczym. Większa liczba wykroczeń będzie powodować skierowanie na kurs reedukacyjny albo cofnięcie prawa jazdy.
Zwiększą się również wymagania wobec instruktorów nauki jazdy i ośrodków szkolenia kierowców. Instruktorzy będą musieli co roku uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego. Rozszerzony zostanie też katalog przestępstw wykluczających możliwość wykonywania pracy instruktora.
Projekt przewiduje też wprowadzenie zmian dotyczących ośrodków. Ma to podnieść jakość szkolenia. Zgodnie z projektem ośrodki będą korzystać wyłącznie ze środków dydaktycznych z listy prowadzonej przez Ministra Transportu. W przypadku spełniania dodatkowych wymagań dotyczących bazy lokalowo-technicznej i pojazdów będą mogły starać się o zaświadczenie uprawniające do organizowania kursów rozszerzonych.
Ośrodki będą też przeprowadzać egzaminy wewnętrzne. Wynik pozytywny będzie niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, negatywny da ośrodkowi możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć dla kursantów.
Projekt przewiduje wprowadzenie nowej części egzaminu praktycznego, obejmującego jazdę poza obszarem zabudowanym. Teoretyczna część egzaminu będzie się składać z testów jednokrotnego wyboru. Nowe przepisy mają zapobiec korupcji przy ubieganiu się o prawo jazdy. Przebieg egzaminu będzie kontrolowany z użyciem urządzeń rejestrujących. Ich zapis będzie zachowywany przez dwa tygodnie. Będzie możliwe również przeprowadzenie niejawnej obserwacji przebiegu praktycznej części egzaminu.
Zdaniem Rządu wyodrębnienie przepisów o osobach kierujących pojazdami w nowym akcie prawnym pozwoli na stworzenie bardziej przejrzystych zasad, likwidację luk i nieścisłości prawnych.
Źródło: www.kprm.gov.pl.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.