Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

skutki sprzeciwu od wyroku zaocznego

humbert
23.04.2008 22:26:52

Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym w stosunku do jednego z pozwanych odrzucił pozew, uznając, ze droga sądowa jest niedopuszczalna. Od tego wyroku skutecznie wniósł sprzeciw drugi z pozwanych.
Pytanie: czy pozwany w stosunku do którego sprzeciw odrzucono jest nadal uczestnikiem postępowania?

beatah
24.04.2008 08:38:17

Nie jest i nie był uczestnikiem. Jest pozwanym w stosunku do którego postępowanie zostało prawomocnie zakończone, a zatem przestał być stroną w toku dalszego postępowania prowadzonego z udziałem drugiego pozwanego.

kubalit
25.04.2008 10:18:04

"humbert" napisał:

Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym w stosunku do jednego z pozwanych odrzucił pozew, uznając, ze droga sądowa jest niedopuszczalna. Od tego wyroku skutecznie wniósł sprzeciw drugi z pozwanych.
Pytanie: czy pozwany w stosunku do którego sprzeciw odrzucono jest nadal uczestnikiem postępowania?


Humebert, chodziło Ci w pytaniu o odrzucenie sprzeciwu czy też o odrzucenie pozwu? Jeśli o odrzucenie pozwu to zgadzam się z beatah. Wobec tego pozwanego sprawa została zakończona poprzez wydanie postanowienia odrzucającego pozew. Jak zresztą mógłby być on stroną postępowania skoro w stosunku do niego odrzucono pozew ze względu na brak dopuszczalności drogi sądowej?

humbert
26.04.2008 10:32:25

chodziło o odrzucenie pozwu, pomyliłem się przy pisaniu. Dzięki za odpowiedzi.

praefectus
19.05.2008 01:27:22

"kubalit" napisał:

Sąd wydał wyrok zaoczny, w którym w stosunku do jednego z pozwanych odrzucił pozew, uznając, ze droga sądowa jest niedopuszczalna. Od tego wyroku skutecznie wniósł sprzeciw drugi z pozwanych.
Pytanie: czy pozwany w stosunku do którego sprzeciw odrzucono jest nadal uczestnikiem postępowania?


Humebert, chodziło Ci w pytaniu o odrzucenie sprzeciwu czy też o odrzucenie pozwu? Jeśli o odrzucenie pozwu to zgadzam się z beatah. Wobec tego pozwanego sprawa została zakończona poprzez wydanie postanowienia odrzucającego pozew. Jak zresztą mógłby być on stroną postępowania skoro w stosunku do niego odrzucono pozew ze względu na brak dopuszczalności drogi sądowej?

W jednym i drugim przypadku nie byłby jest już stroną dalszego postępowania: zarówno odrzucenie pozwu w wyroku co do jednego z pozwanych, jak i brak jego sprzeciwu czy też prawomocne odrzucenie jego sprzeciwu powodują, że taki pozwany nie jest już stroną dalszego postępowania, a sprawa toczy się z udziałem drugiego z pozwanych, który skutecznie wniósł sprzeciw.

ubilexibi
22.05.2008 23:51:01

Zgadzam się z przedmówcami.

Ale swoją drogą to ciekawe - w jakiej sytuacji droga sądowa może być niedopuszczalna tylko wobec jednego pozwanego? Można poprosić o więcej szczegółów?

humbert
25.05.2008 18:53:30

Właściwie to nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale i tak już jest po prawomocności.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wystąpiła o eksmisję kilku osób, w tym żołnierza emeryta i osoby z nim zamieszkałej . Uznałem na podstawie art. 45 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej , że co do tej drugiej osoby występuje niedopuszczalnośc drogi sądowej, więc w wyroku zaocznym odrzuciłem co do niej pozew. Ten przepis czeka sobie chyba w kolejce do uchylenia w TK i nie mam wątpliwości, jakie powinno być rozstrzygnięcie.

ubilexibi
25.05.2008 22:25:50

Ok. To chyba jeden z niewielu wypadków (jeżeli nie jedyny), gdy co do części osób zamieszkały w lokalu jest droga sądowa, a co do części administracyjna.

Krótki komentarz: idiotyzm.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.