Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Tajemnica skarbowa, czy nadaktywność posiadacza pieczątki?

praefectus napisał w dniu 15.05.2008 o godzinie 10:26:36 :

Na wniosek stron wystąpiłem do Urzędu Skarbowego celem uzyskania informacji, czy w danym okresie powód był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (chodzi o kwestię VAT-u w sprawie o odszkodowanie, czy miał już samą formalną możliwość odliczenia, czy nie - ale to nie jest ważne w tym momencie). Urząd Skarbowy oczywiście odpowiedział - przysłał pismo, że powód nie był podatnikiem podatku VAT we wskazanym okresie. Byłoby wszystko OK, gdyby nie przystawiono na tym piśmie dużej, czerwonej pieczątki "Tajemnica skarbowa" z numerem jakiegoś wewnętrznego wykazu, do którego wciągają takie dokumenty. Co z tym zrobić? Przecież potrzebuję tej kwestii dla rozstrzygnięcia, mam zamiar pokazać to stronom, opisać w ewentualnym uzasadnieniu! Pominąć w zasadzie można kwestię, że na kopercie nic nie raczyli napisać i biuro podawcze normalnie ją otworzyło i walnęło na piśmie prezentatę (zakładam, że nie zamykały panie oczu). Poza tym co to za tajemnica, że ktoś nie jest podatnikiem VAT? Pewnie też nie jest podmiotem 100.000 innych państwowych obowiązków i co z tego? No ale sens to jedno, a fakt przystawienia pieczątki to drugie. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi (z wyłączeniem kąśliwych ), bo póki co akta leżą od pewnego czasu na półce i nabierają tzw. "mocy urzędowej".

Ignotus napisał w dniu 15.05.2008 o godzinie 10:39:40 :

Nie ma najmniejszego problemu z wykorzystaniem tych informacji. Adnotacja "tajemnica skarbowa" jest adnotacją organów podatkowych, dotyczącą głównie tychże organów w kontekście obowiązku udzielania informacji i w żaden sposób nie ogranicza jawności akt sprawy dla stron. Podstawa prawna takiej adnotacji to art. 293 i nast. ordynacji podatkowej.
Pozdrawiam

[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 10:42 am ]
Art. 294. § 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:
1) pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;
1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;
2) wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy samorządowych służb finansowych;
3) członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;
4) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów(224);
5) (225) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych,
6) (226) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z prowadzeniem równoczesnych kontroli.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści:
"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.".
§ 3. (227) Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki.
§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
Takim przepisem moim zdaniem jest art. 9 kpc.

praefectus napisał w dniu 15.05.2008 o godzinie 10:47:12 :

Błogosław Panie internet!

Ignotus, wielkie dzięki! Szybko i na temat (nie zdążyłem nawet zaparzyć sobie kawy, a tu odpowiedź z podaniem przepisów). Zgadzam się z Tobą co do znaczenia art. 9 k.p.c. w tym kontekście. Szczególnie, że obie strony wnosiły o ten dokument, a informacje dotyczą powoda.

Pozdrawiam serdecznie.

Ignotus napisał w dniu 15.05.2008 o godzinie 11:05:05 :

Tak, internet to wspaniała sprawa.
Również serdecznie pozdrawiam w tak pięknym dniu

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.