Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

opłata skarbowa, a kolejne złożenie pełnomocnictwa

Jerzy
21.05.2008 15:04:43

Po raz kolejny próbuje umieścić nowy temat. Normalne kłopoty poczatkującego...

Pozew wniesiony przez adwokata został zwrócony po bezskutecznym uplywie terminu do usuniecia jego brakow formalnych. Adwokat ponownie wnosi - tym razem poprawnie napisany - pozew. Ponownie załącza odpis pelnomocnictwa i dowód uiszczenia oplaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo. Z daty stempla na przelewie wynika, że jest to ta sama oplata skarbowa, która zostala uiszczona za pierwszym razem.
Ponieważ zgodnie z art. 130 § 2 kpc "ismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutkow, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu", nalezy uznać, że pełnomocnik nie musi uiszczać oplaty skarbowej od ponownie złozonego pelnomocnictwa, gdyż za pierwszym razem dokument stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa nie został złożony?

ubilexibi
21.05.2008 17:09:35

ponownie złozonego pelnomocnictwa, gdyż za pierwszym razem dokument stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa nie został złożony?


Dotrzegam tu pewną sprzeczność. Jeżeli bowiem za pierwszym razem pełnomocnictwo nie zostało złożone, to o jakim ponownym złożeniu mowa?

Tak, czy inaczej przedmiotem opłaty jest czynność - złożenie pełnomocnictwa. Nie wydaje mi się, aby art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c. można interpretować również w tym kierunku, że po zworcie pozwu dochodzi do anulowania czynności wywołującej skutki w zakresie opłaty skarbowej. Zatem ile razy złożył - tyle płaci.

vanilka
21.05.2008 19:11:33

Opłacie podlega złożenie pełnomocnictwa w sądzie, więc wg. mnie jeśli pełnomocnictwo jest składane drugi raz to podlega drugiej opłacie, "składane" - czyli wpływa ponownie na biuro podawcze, jeśli pełnomocnik wnosi o wpisanie sprawy pod nowy nr (o ile nie nastapił zwrot fizyczny) to chyba nie płaci drugi raz. Dziwny ten zapis o opłacie od "złożenia" dokumentu pełnomocnictwa.

Jerzy
21.05.2008 20:22:52

Precyzuję, że pełnomocnictwo zostało złozone wraz z "ierwszym" pozwem i oplacone. Teraz adwokat sklada je ponownie wraz z "drugim" pozewem. Własciwie jest to uwierzytelniony odpis tego samego pelnomocnictwa, jednak skladany po raz drugi. Dowod uiszczenia oplaty skarbowej jest ten sam, pochodzący z "ierwszego razu"; konkretnie kserokopia dowodu wpłaty.

feel
21.05.2008 22:35:50

Moim skromnym zdaniem wystarczy jedna opłata. Pełnomocnictwo nie było zapewne udzielone do sprawy , która była już zarejestrowana pod konkretną syg. (skoro był to pozew). Pełnomocnictwo dot. sprawy z powództwa x przeciw y o z. Zatem moim zdaniem nie ma konie
czności wnoszenia dodatkowej opłaty

ubilexibi
22.05.2008 21:12:50

Sprecyzuję: jak sąd fizycznie zwrócił pozew wraz z pełnomocnictwem, a pełnomocnik składa pozew wraz z tym samym pełnomocnictwem po raz drugi - płaci drugi raz. Złożył bowiem pełnomocnictwo drugi raz.

Jerzy
22.05.2008 21:14:11

Szukając uporczywie rozwiązania problemu (wszak niebagatelny, no bo wplywa na ostateczne orzeczenie o kosztach) sięgnąłem do przepisów o zwrocie oplaty skarbowej. Pomyślałem, że ustawa o opłacie skarbowej powinna przewidywać zwrot opłaty od pełnomocnictwa w sytuacjach, gdy mimo złożenia pełnomocnictwa, nie doszło do żadnych działań pełnomocnika. I oto okazuje się, że ustawa o opłacie skarbowej wcale nie przewiduje zwrotu oplaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

"Art. 9. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:


1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. "

Własnie. A o zwrocie oplaty skarbowej od pełnomocnictwa - ani słowa! To znaczy, jak się uiściło, to przepadło. Można by wywnioskować, że jak adwokat za pierwszym razem uiścił oplatę od pełnomocnictwa, to mimo zwrotu pozwu, który nie wywołał żadnych skutków, opłata skarbowa została "skonsumowana". A zatem od następnego złożenia pełnomocnictwa (i pozwu) następna oplata.
I to rozumowanie wydawało mi się poprawne. Do chwili, gdy uświadomiłem sobie, że przecież może zaistnieć sytuacja, że mocodawca cofnie udzielone pełnomocnictwo po tym, jak pełnomocnik uiści opłatę skarbową, a przed tym nim tenże pełnomocnik złoży pozew ( i pełnomocnictwo) w sądzie. Wówczas także nie ma podstawy do zwrotu opłaty skarbowej, choć na zdrowy rozum powinien zwrto nastąpić, bo wcale nie doszło do złożenia dokumentu pełnomocnictwa. A to jest już luka!!

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.