Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

elig
26.05.2008 11:46:36

Chciałem zapytać czy ogłoszenia na podstawie art. 672 kpc dokonujecie w jednym piśmie czy kilku. Moim zdaniem z przepisu (art. 674) wynika jeden ale spotkałem się, że koledzy kierują ogłoszenia np. do RP i Monitora. Czy wystarczy też, że ogłoszenie ukaże się raz ? Pytam bo od tego zależy wielkość zaliczki do uiszczenia której wzywa się wnioskodawcę.

barbara
26.05.2008 18:49:49

w jednym

elig
26.05.2008 22:16:13

Dziękuję za potwierdzenie mojego stanowiska.

ubilexibi
26.05.2008 22:21:54

My ogłaszamy, zarówno w piśmie poczytnym, jak i w MSiG. Obowiązek zamieszczania ogłoszenia w MSiG wynika z ustawy o wydawaniu MSiG. Takie stanowisko prezentuje też J.Gudowski w Komenatrzu do k.p.c.

gilgamesz
26.05.2008 22:36:25

"ubilexibi" napisał:

My ogłaszamy, zarówno w piśmie poczytnym, jak i w MSiG. Obowiązek zamieszczania ogłoszenia w MSiG wynika z ustawy o wydawaniu MSiG. Takie stanowisko prezentuje też J.Gudowski w Komenatrzu do k.p.c.

Dokładnie tak. MSIG - jako poczytne pismo na obszarze Państwa ? dobre sobie! Jest ta ustawa o której pisze ubilexibi i to jest podstawa ogłoszenia. Jak kiedyś dociekałem o co tu chodzi to mi były vice-mini-sprawi wyjaśnił, że funkcja czysto fiskalna i za to mamy lepsze jedzenie na szkoleniach więc koniecznie ogłaszać (czy coś w tym duchu bo to dawno było...)

Beatka
26.05.2008 22:54:03

Niestety (dla wnioskodawców) obowiązują dwie "równoległe" podstawy publikacji ogłoszenia: art. 674par.1 kpc oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o wydawaniu Monitora Sadowego i Gospodarczego.
Uważam jednak, iż publikacja w monitorze ma charakter fakultatywny. Przepis stwierdza, iż ogłasza się w nim ogłoszenia wymagane przez kpc. W przeciwieństwie jednak do punktu 1, przepis nie nakazuje publikowania wszystkich ogłoszeń wymaganych przez kpc, zatem wydaje się dawać sądowi wybór, aczkolwiek coś mi sie tłucze po głowie, że forsowany jest pogląd o absolutnej konieczności publikacji ogłoszenia także w monitorze. Gdyby zatem celem powołanego przepisu była publikacja wszystkich ogłoszeń wymaganych przez kpc, powinien zostać zastosowany podobny zabieg redakcyjny, jak w punkcie 1. ale to tylko moje zdanie i jakże mało fiskalne.

ubilexibi
26.05.2008 23:36:27

Nie bardzo widzę możliwość, aby z braku słowa ,,wszystkie" w pkt 2 ust. 3 wyciągać wniosek o fakultatywności tych ogłoszeń.

Beatka
27.05.2008 07:49:04

"ubilexibi" napisał:

Nie bardzo widzę możliwość, aby z braku słowa ,,wszystkie" w pkt 2 ust. 3 wyciągać wniosek o fakultatywności tych ogłoszeń.A owszem, bo też nie o tym pisałam.
Wniosek o fakultatywności ogłoszenia wyciągam z porównawczej analizy przepisów zawartych w punktach 1, 2 i 3 ust. 3 art. 1 ustawy o Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jedynie pkt 1, dotyczący ogłaszania wpisów do rejestru handlowego, opatruje wyrażeniem "wszystkie", dodatkowo zastrzegając, że ustawa może stanowić inaczej. Istnieje zatem obowiązek publikowania wszystkich wpisów do takiego rejestru, za wyjątkiem tych, dla których przepisy szczególne publikacji w monitorze nie przewidują.
Odmienna redakcja puntów 2 i 3 pozwala na odmienną interpretację i to nie tylko na płaszczyźnie językowej.
Inne bowiem są cele publikacji wpisów do rejestrów i ogłoszeń z kpc. Dla potrzeb z kpc nadrzędnym celem ogłoszenia jest odnalezienie kogoś (potencjalnych spadkobierców, zaginionego, właścicieli nieruchomości). Tego celu z pewnością nie spełni publikacja w monitorze. Te argumenty, w połączeniu z odmienną redakcją przepisu pkt 2, w stosunku do pkt 1, doprowadziły mnie do wniosku o braku obligatoryjności ogłoszenia w monitorze w przypadku poszukiwania spadkobierców.

elig
27.05.2008 10:41:30

Co do podstawy z ustawy MSiG tj. art. 1 ust. 3 pkt 2 w moim przekonaniu ogłoszenia wymagane przez kpc to takie które muszą być ogłoszone w MSiG co wyraźnie wskazuje dany przepis w kpc. oblig jest tylko w art. 479 ze zn. 44 par. 1. W pozostałych przepisach tj. art. 693 ze zn. 3 i art. 1064 ze zn. 15,18 i 19 sąd może ale nie musi. Zależy to od oceny. Dla nas podstawą do ogłoszenia jest kpc przed wszystkim. Ustawa o MSiG tylko wskazuje co się ogłasza co nie oznacza że jest obowiązek każdego ogłoszenia o jakim mowa w kpc.
Gdyby wezwanie spadkobierców należało umieścić w Monitorze zastosowano by ładną formułę z art. 1064 ze zn. 19 § 1. Sąd zarządzi ogłoszenie postanowienia (..) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w dzienniku poczytnym w siedzibie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, a także, jeżeli uzna to za celowe, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zgadzam się z Beatką , iż wezwanie spadkobierców jest specyficznym ogłoszeniem i należy mieć na uwadze jego cel tj. dotarcie do ewentualnych spadkobierców. Kto czyta Monitor ? Z pewnością nikt z osób zainteresowanych toczącym się postępowaniem.

sławo
27.05.2008 13:55:15

"ubilexibi" napisał:

My ogłaszamy, zarówno w piśmie poczytnym, jak i w MSiG. Obowiązek zamieszczania ogłoszenia w MSiG wynika z ustawy o wydawaniu MSiG. Takie stanowisko prezentuje też J.Gudowski w Komenatrzu do k.p.c.


U nas też prezentowane jest takie stanowisko

jack
27.05.2008 18:37:52

w jednym. Zgodzic sie należy z tym co podniósł elig, że zgodnie z art.1 ust.3 pkt.2 ustawy o wydawaniu MSiG w tym ogólnokrajowym dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. ogłoszenia wymagane przez kpc. W art. 674 kpc nie mamowy o tym, że wymagane jest dokonanie ogłoszenia w MSiG ( tak jak to wynika wprost z innych przepisów powołanych przez eliga ). Nigdy zresztą nie widziałem racjonalnych argumentów przemawiających za tym, aby narażać ludzi na niepotrzebne wydatki.

doctor
29.05.2008 21:42:30

Trzeba publikować i w piśmie poczytnym i w MSiG, niezależnie od tego że jest to - jak twierdzicie - nieracjonalne. To, że sądowi jakis przepis się nie podoba (a do tego sprowadza się zarzut z "nieracjonalności", nie oznacza, że może go uznać za nieobowiązujący.

Argumentacja, jakoby art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy o wydawaniu MSiG dotyczył tylko takich ogłoszeń, o ktorych KPC lub KSH wprost stanowią, że ich opublikowanie w MSiG jest obowiązkowe, jest chybiony. Gdyby tak było, to przepis art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy o MSiG byłby zbędny (bo jedynie powtarzalby obowiązek wynikający z innej ustawy), a - jak wiadomo - nie należy interpretować tekstu ustawy w sposób, który czyni go zbędnym.

Przepis art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy o MSiG jest językowo jasny i sąd ma go obowiązek stosować zgodnie z jego znaczeniem semantycznym - wszystkie ogłoszenia wymagane przez KPC trzeba publikować w MSiG - chyba, że jakiś przepis stanowiący lex specialis (np. przywołany przez eliga art. 1064(19) KPC wprost przewiduje, że publikacja w MSiG jest fakultatywna. Ale właśnie taki jest normatywny sens tego przepisu - gdyby go nie było, to ogłoszenie w MSiG i w tym przypadku byłoby obowiązkiem Sądu.

Dla zwolenników tezy jakoby art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy o MSiG miał zastosowanie jedynie do ogłoszeń, których publikacji w MSiG wprost KPC wymaga od sądu mam pytanie: który przepis KPC rodzi takie wymaganie ? (Przecież art. 479(44) KPC dotyczy publikacji wyroku a nie ogłoszenia - chyba nie utożsamiacie tych pojeć ?) Wasza interpretacja omawianego przepisu powoduje, że nigdy nie miałby on zastosowania (w zakresie w jakim odsyła do KPC).

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.