Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Orzeczenie SN - okresy odroczenia wyk.kary p.w.

Justibas
09.07.2008 10:23:43

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0015_08.pdf

romanoza
09.07.2008 11:52:55

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0015_08.pdf[/quote
Wreszcie nie będę musiał wstrzeliwać się w terminy, żeby skazany nie utracił uprawnień z art. 152 kkw.

Darkside
09.07.2008 11:56:10

Bardzo dobre orzeczenie.

romanoza
09.07.2008 12:07:39

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.

totep
09.07.2008 12:29:19

"romanoza" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji

romanoza
09.07.2008 12:41:52

"totep" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji
Się domyśliłem po oznaczeniach SR w L. Szkoda tylko, że tak późno poszło, właśnie jakoś niedawno wróciły mi dwa utrzymane

totep
09.07.2008 13:40:42

"romanoza" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji
Się domyśliłem po oznaczeniach SR w L. Szkoda tylko, że tak późno poszło, właśnie jakoś niedawno wróciły mi dwa utrzymane

Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji

Darkside
09.07.2008 13:48:05

"totep" napisał:Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji


Duża odwaga.

Gdy orzekałem w wykonawczym to zdarzały się sytuacje gdy 2 wniosek o odroczenie rozpoznawałem w chwili gdy okres odroczenia się kończył lub już się skończył.

Aby klient nie tracił uprawnienia z powodu opieszałości (nie napisze kogo bo to nieładnie) wydawałem postanowienie o odroczeniu wykonania kary PW do ostatniego dnia okresu i tyle.

Podczas wizytacji w takich sytuacjach sędzia wizytator nakazał zaliczanie na poczet okresu odroczenia okresu od ostatniego dnia wynikającego z pierwszego postanowienia do chwili wydania kolejnego postanowienia.

totep
09.07.2008 13:50:03

"Darkside" napisał:Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji


Podczas wizytacji w takich sytuacjach sędzia wizytator nakazał zaliczanie na poczet okresu odroczenia okresu od ostatniego dnia wynikającego z pierwszego postanowienia do chwili wydania kolejnego postanowienia.

Teraz nie będzie już takiej potrzeby

Darkside
09.07.2008 13:51:04

Ja nie zaliczalem bo uznawałem, że to lipa.

romanoza
09.07.2008 14:18:34

"Darkside" napisał:

Ja nie zaliczalem bo uznawałem, że to lipa.

Pewnie, że lipa, niby na jakiej podstawie można było zaliczać. Ja starałem się trafić w termin, ale jak skazany składał wniosek dwa dni przed upływem odroczenia, to oczywiste że nia miałem możliwości ściągnąć wywiadów i wyznaczyć posiedzenia

koko
27.09.2008 11:50:06

słowem jak skazany zdąży złożyć kolejnego wniocha przed końcem upływu szóstego miesiąca, to dajemy kolejne 6 tak, by łącznie w ciągu było 12 , a jeżeli złoży np 2 m-ce po upływie pierwszego okresu to dajemy odrębne 6 miesięcy , ale skazanego wykluczamy z kręgu osób , które mogłyby wnosić o warunkowe zawieszenie, tak? niestety to orzeczenie jest w odbiorze /przynajmniej moim/ pokrętne;

Markiel
27.09.2008 12:43:34

"koko" napisał:

słowem jak skazany zdąży złożyć kolejnego wniocha przed końcem upływu szóstego miesiąca, to dajemy kolejne 6 tak, by łącznie w ciągu było 12 , a jeżeli złoży np 2 m-ce po upływie pierwszego okresu to dajemy odrębne 6 miesięcy , ale skazanego wykluczamy z kręgu osób , które mogłyby wnosić o warunkowe zawieszenie, tak? niestety to orzeczenie jest w odbiorze /przynajmniej moim/ pokrętne;To nie tak. Chodzi o to, że jeżeli skazany złoży kolejny wniosek o odroczenie kary już po upływie pierwszego okresu odroczenia, to w takim przypadku nie liczy mu się do okresu odroczenia kary - czas pomiędzy końcem pierwszego okresu odroczenia, a początkiem następnego okresu odroczenia. Taka sytuacja jest o tyle niekorzystna dla skazanego, gdyż:

- wydłuża mu się okres oczekiwania na nabycie prawa do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary [musi na to dłużej czekać, ponieważ do tego okresu nie wlicza się czasu pomiędzy kolejnymi postanowieniami o odroczeniu wykonania kary]

- ryzykuje, że w czasie, który następuje po upływie pierwszego odroczenia, może znaleźć za kratkami [bo przecież okres odroczenia mu minął, a w czasie oczekiwania na rozpatrzenie następnego wniosku sąd może dojść do wniosku, że skazany powinien iść siedzieć]

koko
27.09.2008 17:14:10

Markiel, dzięki !

Petrus
28.09.2008 12:57:43

I KZP 15/2008 uchwała SN z 30.06.08 www.sn.pl
Termin udzielonego na podstawie art. 151 kkw odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 kkw) i o ile skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek przed zakończeniem okresu wskazanego w tym postanowienia, a sąd go uwzględni, biegnie nieprzerwanie do dnia wskazanego w ostatnim postanowieniu w tym przedmiocie, przy czym – zgodnie z art. 151 § 3 kkw – nie może on przekroczyć roku.
[przyp. moja – faktyczne okresy pomiędzy postanowieniami się wlicza]
Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek już po upływie okresu wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go uwzględni.
[tu się nie wlicza]
Natomiast dla potrzeb art. 152 kkw rozumieć i stosować należy „odroczenie wykonania kary” pozbawienia wolności tak, jak zostało ukształtowane w art. 151 kkw. Dotyczy to również sposobu obliczania terminów tego odroczenia, a zatem jeżeli łączny czas odroczenia udzielanego na podstawie art. 151 § 3 kkw wynosił co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, to stwarza to dla skazanego uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, która nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności. [wlicza się]
[z uzasad: udzielanie kolejnych odroczeń na podstawie art. 151 § 3 kkw winno być traktowane jako przedłużenie okresu odroczenia wykonania kary udzielonego na podstawie art. 151 § 1 kkw. Oznacza to, że data wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie zgodnie z treścią art. 151 § 2 kkw wyznacza początek biegu całego łącznego okresu odroczenia. W kolejnych zatem postanowienia wydanych w tym przedmiocie, w istocie, w ogóle nie należy podawać daty początkowej nowego okresu odroczenia, a wystarczające jest wskazanie, że jest to dalszy okres udzielonego wcześniej, odroczenia i podanie jego daty końcowej, która nie może przekroczyć 6 miesięcy, a ostatecznie roku kalendarzowego liczonego od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu (chyba, że są to dłuższe okresu przewidziane dla kobiet w § 3). (… Przykład zaczerpnięty z niniejszej sprawy najlepiej obrazuje skutki, do których może doprowadzić odmienny sposób liczenia terminów trwania odroczenia dla potrzeb art. 151 i 152 kkw. Z jednej bowiem strony sądy stosujące odroczenie wykonania kary uznał, że skazany wyczerpał roczny okres odroczenia (liczony jako łączny czas od daty pierwszego postanowienia w tym przedmiocie do upływu roku kalendarzowego), z drugiej zaś uznano, że skazany nie może ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, gdyż czas odroczenia liczony jako suma okresów wskazana w poszczególnych postanowienia nie wyniósł roku. (… skazany choć spełnił wszystkie warunki ku temu, nie jest w stanie ani uzyskać dłuższego odroczenia, ani ubiegać się o zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary z art. 152 kkw (… udzielenie rocznego (lub dłuższego w przypadku kobiet) odroczenia wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności winno zawsze stwarzać skazanemu możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania tej kary przewidziane w art. 152 kkw.]

koko
19.10.2008 15:01:28

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?

totep
19.10.2008 21:03:20

"koko" napisał:

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?


Nie od uprawomocnienia się pierwszego postanowienia, ale od daty wydania pierwszego postanowienia. Ja odraczam "na dalszy okres" do dnia przypadajacego 1 rok po wydaniu pierwszego postanowienia.

ajax2007
19.10.2008 21:58:15

"totep" napisał:

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?


Nie od uprawomocnienia się pierwszego postanowienia, ale od daty wydania pierwszego postanowienia. Ja odraczam "na dalszy okres" do dnia przypadajacego 1 rok po wydaniu pierwszego postanowienia.
Robię tak samo

Telben
22.11.2008 00:20:19

Kwestia tych odroczeń nie jest taka zupełnie jasna.
To ostatnie orzeczenie z 30 czerwca jak dla nie wcale nie jest jasne
Pogrzebałem sobie w orzecznictwie dotyczącym tego tematu i w zasadzie spójnosci orzecznictwa nie ma żadnego a poglądy SN - te z orzeczenia z 30 czerwca, też da się podważyć .

romanoza
03.04.2009 13:27:30

I jest kolejne orzeczenie na temat liczenia okresów odroczenia
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0032_08.pdf

Yossarian
03.04.2009 22:18:02

romanoza dzięki. Wykorzystam je już we wtorek

Aurelio
03.04.2009 23:33:23

Rzuca się w oczy stwierdzenie SN i wskazanie wyraźne, że złożenie wniosku o odroczenie kpw wstrzymuje wykonanie tej kary do czasu rozpatrzenie wniosku - s. 28 uzasanienia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.