Piątek 07 sierpnia 2020 Wydanie nr 4547

Karne wykonawcze

Orzeczenie SN - okresy odroczenia wyk.kary p.w.

Justibas napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 10:23:43 :

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0015_08.pdf

romanoza napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 11:52:55 :

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0015_08.pdf[/quote
Wreszcie nie będę musiał wstrzeliwać się w terminy, żeby skazany nie utracił uprawnień z art. 152 kkw.

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 11:56:10 :

Bardzo dobre orzeczenie.

romanoza napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 12:07:39 :

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.

totep napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 12:29:19 :

"romanoza" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji

romanoza napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 12:41:52 :

"totep" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji
Się domyśliłem po oznaczeniach SR w L. Szkoda tylko, że tak późno poszło, właśnie jakoś niedawno wróciły mi dwa utrzymane

totep napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:40:42 :

"romanoza" napisał:

A zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy nie wyszukać takich skazanych, którzy złożyli w terminie a nie zdążyłem rozpoznać, nie uchylić w trybie 24 postanowienia o umorzeniu bo brak rocznego odroczenia i wniosków ze 152 nie uwzględnić. Chyba sprawiedliwie byłoby.


Roman, Ja bym chyba tak zrobił

[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:37 pm ]
Bo to pytanie to było z naszej penitencji
Się domyśliłem po oznaczeniach SR w L. Szkoda tylko, że tak późno poszło, właśnie jakoś niedawno wróciły mi dwa utrzymane

Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:48:05 :

"totep" napisał:Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji


Duża odwaga.

Gdy orzekałem w wykonawczym to zdarzały się sytuacje gdy 2 wniosek o odroczenie rozpoznawałem w chwili gdy okres odroczenia się kończył lub już się skończył.

Aby klient nie tracił uprawnienia z powodu opieszałości (nie napisze kogo bo to nieładnie) wydawałem postanowienie o odroczeniu wykonania kary PW do ostatniego dnia okresu i tyle.

Podczas wizytacji w takich sytuacjach sędzia wizytator nakazał zaliczanie na poczet okresu odroczenia okresu od ostatniego dnia wynikającego z pierwszego postanowienia do chwili wydania kolejnego postanowienia.

totep napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:50:03 :

"Darkside" napisał:Ostatnio jak rozmawiałem z SSO K., to mi mówiła, że ona zaczyna kwestionować dotychczasowe stanowisko Apelacji


Podczas wizytacji w takich sytuacjach sędzia wizytator nakazał zaliczanie na poczet okresu odroczenia okresu od ostatniego dnia wynikającego z pierwszego postanowienia do chwili wydania kolejnego postanowienia.

Teraz nie będzie już takiej potrzeby

Darkside napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 13:51:04 :

Ja nie zaliczalem bo uznawałem, że to lipa.

romanoza napisał w dniu 09.07.2008 o godzinie 14:18:34 :

"Darkside" napisał:

Ja nie zaliczalem bo uznawałem, że to lipa.

Pewnie, że lipa, niby na jakiej podstawie można było zaliczać. Ja starałem się trafić w termin, ale jak skazany składał wniosek dwa dni przed upływem odroczenia, to oczywiste że nia miałem możliwości ściągnąć wywiadów i wyznaczyć posiedzenia

koko napisał w dniu 27.09.2008 o godzinie 11:50:06 :

słowem jak skazany zdąży złożyć kolejnego wniocha przed końcem upływu szóstego miesiąca, to dajemy kolejne 6 tak, by łącznie w ciągu było 12 , a jeżeli złoży np 2 m-ce po upływie pierwszego okresu to dajemy odrębne 6 miesięcy , ale skazanego wykluczamy z kręgu osób , które mogłyby wnosić o warunkowe zawieszenie, tak? niestety to orzeczenie jest w odbiorze /przynajmniej moim/ pokrętne;

Markiel napisał w dniu 27.09.2008 o godzinie 12:43:34 :

"koko" napisał:

słowem jak skazany zdąży złożyć kolejnego wniocha przed końcem upływu szóstego miesiąca, to dajemy kolejne 6 tak, by łącznie w ciągu było 12 , a jeżeli złoży np 2 m-ce po upływie pierwszego okresu to dajemy odrębne 6 miesięcy , ale skazanego wykluczamy z kręgu osób , które mogłyby wnosić o warunkowe zawieszenie, tak? niestety to orzeczenie jest w odbiorze /przynajmniej moim/ pokrętne;To nie tak. Chodzi o to, że jeżeli skazany złoży kolejny wniosek o odroczenie kary już po upływie pierwszego okresu odroczenia, to w takim przypadku nie liczy mu się do okresu odroczenia kary - czas pomiędzy końcem pierwszego okresu odroczenia, a początkiem następnego okresu odroczenia. Taka sytuacja jest o tyle niekorzystna dla skazanego, gdyż:

- wydłuża mu się okres oczekiwania na nabycie prawa do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary [musi na to dłużej czekać, ponieważ do tego okresu nie wlicza się czasu pomiędzy kolejnymi postanowieniami o odroczeniu wykonania kary]

- ryzykuje, że w czasie, który następuje po upływie pierwszego odroczenia, może znaleźć za kratkami [bo przecież okres odroczenia mu minął, a w czasie oczekiwania na rozpatrzenie następnego wniosku sąd może dojść do wniosku, że skazany powinien iść siedzieć]

koko napisał w dniu 27.09.2008 o godzinie 17:14:10 :

Markiel, dzięki !

Petrus napisał w dniu 28.09.2008 o godzinie 12:57:43 :

I KZP 15/2008 uchwała SN z 30.06.08 www.sn.pl
Termin udzielonego na podstawie art. 151 kkw odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 kkw) i o ile skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek przed zakończeniem okresu wskazanego w tym postanowienia, a sąd go uwzględni, biegnie nieprzerwanie do dnia wskazanego w ostatnim postanowieniu w tym przedmiocie, przy czym – zgodnie z art. 151 § 3 kkw – nie może on przekroczyć roku.
[przyp. moja – faktyczne okresy pomiędzy postanowieniami się wlicza]
Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania kary, bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orzeczonego wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek już po upływie okresu wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go uwzględni.
[tu się nie wlicza]
Natomiast dla potrzeb art. 152 kkw rozumieć i stosować należy „odroczenie wykonania kary” pozbawienia wolności tak, jak zostało ukształtowane w art. 151 kkw. Dotyczy to również sposobu obliczania terminów tego odroczenia, a zatem jeżeli łączny czas odroczenia udzielanego na podstawie art. 151 § 3 kkw wynosił co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu, to stwarza to dla skazanego uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, która nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności. [wlicza się]
[z uzasad: udzielanie kolejnych odroczeń na podstawie art. 151 § 3 kkw winno być traktowane jako przedłużenie okresu odroczenia wykonania kary udzielonego na podstawie art. 151 § 1 kkw. Oznacza to, że data wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie zgodnie z treścią art. 151 § 2 kkw wyznacza początek biegu całego łącznego okresu odroczenia. W kolejnych zatem postanowienia wydanych w tym przedmiocie, w istocie, w ogóle nie należy podawać daty początkowej nowego okresu odroczenia, a wystarczające jest wskazanie, że jest to dalszy okres udzielonego wcześniej, odroczenia i podanie jego daty końcowej, która nie może przekroczyć 6 miesięcy, a ostatecznie roku kalendarzowego liczonego od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu (chyba, że są to dłuższe okresu przewidziane dla kobiet w § 3). (… Przykład zaczerpnięty z niniejszej sprawy najlepiej obrazuje skutki, do których może doprowadzić odmienny sposób liczenia terminów trwania odroczenia dla potrzeb art. 151 i 152 kkw. Z jednej bowiem strony sądy stosujące odroczenie wykonania kary uznał, że skazany wyczerpał roczny okres odroczenia (liczony jako łączny czas od daty pierwszego postanowienia w tym przedmiocie do upływu roku kalendarzowego), z drugiej zaś uznano, że skazany nie może ubiegać się o warunkowe zawieszenie wykonania kary, gdyż czas odroczenia liczony jako suma okresów wskazana w poszczególnych postanowienia nie wyniósł roku. (… skazany choć spełnił wszystkie warunki ku temu, nie jest w stanie ani uzyskać dłuższego odroczenia, ani ubiegać się o zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary z art. 152 kkw (… udzielenie rocznego (lub dłuższego w przypadku kobiet) odroczenia wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności winno zawsze stwarzać skazanemu możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania tej kary przewidziane w art. 152 kkw.]

koko napisał w dniu 19.10.2008 o godzinie 15:01:28 :

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?

totep napisał w dniu 19.10.2008 o godzinie 21:03:20 :

"koko" napisał:

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?


Nie od uprawomocnienia się pierwszego postanowienia, ale od daty wydania pierwszego postanowienia. Ja odraczam "na dalszy okres" do dnia przypadajacego 1 rok po wydaniu pierwszego postanowienia.

ajax2007 napisał w dniu 19.10.2008 o godzinie 21:58:15 :

"totep" napisał:

jescze raz zapytam: jeżeli skazany składa wniosek przed zakończeniem pierwszego okresu odroczenia a my orzekamy w przedmiocie kolejnego odroczenia już po upływie tych pierwszych 6 m-cy to w postanowieniu określamy termin końcowy , który przypadnie po 12 m-cach od uprawomocnienia się pierwszego orzeczenia czy np dajemy już tylko 4 m-ce bo 2 były tzw puste ?


Nie od uprawomocnienia się pierwszego postanowienia, ale od daty wydania pierwszego postanowienia. Ja odraczam "na dalszy okres" do dnia przypadajacego 1 rok po wydaniu pierwszego postanowienia.
Robię tak samo

Telben napisał w dniu 22.11.2008 o godzinie 00:20:19 :

Kwestia tych odroczeń nie jest taka zupełnie jasna.
To ostatnie orzeczenie z 30 czerwca jak dla nie wcale nie jest jasne
Pogrzebałem sobie w orzecznictwie dotyczącym tego tematu i w zasadzie spójnosci orzecznictwa nie ma żadnego a poglądy SN - te z orzeczenia z 30 czerwca, też da się podważyć .

romanoza napisał w dniu 03.04.2009 o godzinie 13:27:30 :

I jest kolejne orzeczenie na temat liczenia okresów odroczenia
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ik/I-KZP-0032_08.pdf

Yossarian napisał w dniu 03.04.2009 o godzinie 22:18:02 :

romanoza dzięki. Wykorzystam je już we wtorek

Aurelio napisał w dniu 03.04.2009 o godzinie 23:33:23 :

Rzuca się w oczy stwierdzenie SN i wskazanie wyraźne, że złożenie wniosku o odroczenie kpw wstrzymuje wykonanie tej kary do czasu rozpatrzenie wniosku - s. 28 uzasanienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.