Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Wybierz temat dyskusji:
okres próby po wyroku łącznym 09.10.2012 andylevy
zarządzenie wykonania kary - terminy 25.09.2012 Maltazar
Czy można kow uznać za wykonaną gdy szkoda nie naprawiona 05.09.2012 Aurelio
Właściwość prokuratora w wykonawczym po zmianach 04.09.2012 iskaw
KLauzula wykonalności w postępowaniu wykonawczym 04.09.2012 andylevy
Zaliczenia w wyroku łacznym 30.08.2012 agnieszka5
Skuteczność wykonywania kary ograniczenia wolności 17.08.2012 Żagiel
Wykonanie środka zabezpieczającego przepadku 05.08.2012 censor
Zakaz prowadzenia rowerów 23.07.2012 bull78
Wzawy i kuratorzy 18.06.2012 Carolla
wykonawcze różne 10.05.2012 romanoza
Wykonanie grzywny wobec obywatela państwa strefy euro 11.02.2012 censor
Zasądzenie zapłaty z art. 415 k.p.k. 08.02.2012 Aurelio
art. 102 pkt 1 kkw 17.12.2011 AQUA
nowelizacja kkw 21.10.2011 xvart
areszt za ow za wykroczenie 10.10.2011 suzana22
zarządzenie poszukiwań w skali ogólnokrajowej 04.10.2011 xvart
Odroczenie wykonania kary... 27.09.2011 AQUA
bieg terminu zakazu w sprawie o wykroczenie 19.09.2011 xvart
przepadek automatu do gry 14.09.2011 zziajany
list gończy 31.08.2011 bull78
Raport Europejskiego Komitetu... 15.07.2011 AQUA
zarządzenie wykonania kary, a zaliczenie aresztu 06.07.2011 zziajany
prace dorywcze 28.06.2011 Joanna B.
co robić z wnioskiem kuratora w trybie przyśpieszonym? 08.06.2011 xvart
przepadek treści pornograficznych, czy nośnika treści? 03.06.2011 suzana22
klauzula wykonalności na obowiązek naprawienia szkody z 72kk 16.05.2011 Carolla
art. 71 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 22.04.2011 efa
24 par 1 i 2 kkw 22.03.2011 bull78
osadzony szczegolnie chroniony 20.03.2011 giedrys
Zawiadomienia w postępowaniu wykonawczym 07.02.2011 romanoza
wykonanie środka zabezpiecz. z art. 94 par. 1 kk 04.02.2011 MF
oskarżyciel prywatny w postępowaniu wykonawczym 01.02.2011 bull78
Sędzia penitencjarny-licencjat 31.01.2011 Fala1989
egzekucja należności w czechach 27.01.2011 xvart
umorzyć czy rozstrzygnąć wątpliwości w trybie 13 kkw 19.01.2011 nick
Przepadek dowodu rzeczowego - banknotu (nie falsyfikatu) 17.01.2011 censor
rejestracja spraw o rozstrzygnięcie wątpliwości 27.12.2010 MF
Ściąganie należności po wyroku TK 07.12.2010 romanoza
Wezwanie poszło na dom, a on w ZK (Kaś) 17.11.2010 romanoza
organ właściwy do egzekucji mandatu wystawionego za granicą 13.11.2010 bull78
Przerwa czy odroczenie wykonania kary 10.11.2010 kate_ol
Likwidacja wydziałów penitencjarnych 12.10.2010 Dred
wykonanie kar jednostkowych -problem 09.10.2010 Carolla
zawieszenie postępowania wobec odbywającego kpw 30.09.2010 kate_ol
zamiana zastępczej kow z powrotem na grzywnę 27.09.2010 kate_ol
Podjęcie zawieszonego postępowania i umorzenie grzywny 21.09.2010 kate_ol
Zmiany w art. 75 k.k. i 160 k.k.w. 17.09.2010 Aurelio
warunkowe zawieszenie kary zastępczej pw za OW 14.09.2010 nick
Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec obywatela Mongolii 13.09.2010 totep
Dozór elektroniczny 08.09.2010 jupi
umorzenie wykonawczego wobec skazanego na dożywocie 21.07.2010 xvart
Dozór obok KOW i co dalej :) 15.07.2010 Szwejk
10 kw grzywna z wykr. a grzywna z 71 kk - ten sam rodzaj? 28.06.2010 Carolla
widykacja należności a doręczenia 07.06.2010 Carolla
właściwość sądu po nie powrocie z przerwy w kpw 28.05.2010 Carolla
ograniczenie wolności po 08 czerwca 25.05.2010 xvart
Wykonywanie zakazu z art. 41a par. 2 k.k. 21.05.2010 Aurelio
wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów 17.05.2010 morskabryza
Zagraniczne prawo jazdy 07.05.2010 Eremita
orzekanie w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających 05.05.2010 Darkside
wykaz Wzaw 30.04.2010 xvart
raty a kara zastępcza grzywny 24.04.2010 lejdi
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 22.04.2010 Aurelio
art 216.2 k.k.w. 19.04.2010 Darkside
Zatarcie skazania a wyrok łączny 19.04.2010 Fedajkin
Art.195 kkw - zniszczenie przedmiotu o nieznacznej wartości 08.04.2010 censor
zwolnienie spod obligatoryjnego dozoru 29.03.2010 Darkside
Art. 223a k.k.w. 18.03.2010 Darkside
przeludnienie w ZK a odroczenie kpw 10.03.2010 Carolla
Zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy... 01.03.2010 Aurelio
Powtórne odraczanie wykonania kary pozbawienia wolności 18.02.2010 ajax2007
skarga na zarządzenie Sądu I instancji 10.02.2010 ruda
War. zwolnienie z kary jednostkowej a kara z wyroku łącznego 04.02.2010 dencz
art. 15 § 3 kkw art. 103 § 1 pkt 2 kk uchylanie sie od pw 02.02.2010 Maltazar
wniosek o dozór elektroniczny a stawienie do ZK 29.01.2010 Madusia
Przepadek krów 13.01.2010 Darkside
Art 75 par. 1 k.k. przy karze łącznej... 14.12.2009 Aurelio
zatarcie skazania po warunkowym umorzeniu 01.12.2009 xvart
zatarcie skazania z art. 76 kk a grzywna 18.11.2009 andylevy
Praca społecznie użyteczna za grzywnę 12.11.2009 m35
Spór o właściwość przy wykonaniu ograniczenia wolności. 04.11.2009 Aurelio
problem z wykonaniem kary wobec obywatela Niemiec 31.08.2009 domianiuk
Łotysz a zakaz prowadzenia pojazdów. 31.08.2009 ajax2007
zmniejszenie zast. kpw 47 par. 1 kkw 28.08.2009 MF
Wyrok karny wydany za granicą... 14.08.2009 Aurelio
wykonywanie grzywny 12.08.2009 MF
Areszt domowy 31.07.2009 micgas
Ponowne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 29.07.2009 mirja
forma skrócenia kpw na podst. 71 kk 23.07.2009 MF
Początek stosowania środka zabezpieczającego 15.07.2009 CR
kara zastępcza na podst. 65 par.2 kkw 18.05.2009 nick
ENA 09.04.2009 miszczu
Opłata od zatarcia skazania 31.03.2009 romanoza
Pomocy! - kolizja postanowień wykonawczych! 24.03.2009 CR
zgoda na osadzenie w izbie zatrzymań 16.02.2009 domianiuk
informowanie o osadzeniu 16.02.2009 totep
zminiejszenie wymiaru kary zastępczej pozb.woln. art. 47kkw 10.02.2009 Bet
naruszenie porządku prawnego poza RP 03.02.2009 Carolla
Wynagrodzenie dla Komisji 29.01.2009 romanoza
art 24 par. 1 kkw w sprawie o wykroczenie 28.01.2009 Justibas
Przerwa w karze - dwa wyroki 11.01.2009 Advokat
Przepisy art.49 usp. a przepisy k.k.w. o karach. 02.01.2009 rbk
Zapowiedź apelacji 22.12.2008 romanoza
Art. 95 par. 1 kk 19.11.2008 romanoza
Jaka decyzja w razie wykonania kary zasadniczej 65 § 5 kkw 18.11.2008 Maltazar
art. 15 kkw 12.11.2008 efa
egzekucja i depozyty 03.11.2008 nick
Odroczenie wykonania kary 28.10.2008 deencz
art. 641 kpk 07.10.2008 s.jan
zmiana formy wykonywania kary ogr.woln. 05.09.2008 efa
decyzja w trybie nadzoru penitencjarneg 27.08.2008 asus
Propozycje zmian w kkw 25.08.2008 totep
Grzywna z art.71 kk a zarządzenie wykonania kary 25.08.2008 justice
Wykonywanie grzywny z 71 k.k. przy wyroku łącznym 19.08.2008 andylevy
Wykonywanie kary pozbawienia wolności 07.08.2008 romanoza
152kkw po wyroku łącznym 06.08.2008 Petrus
Zwolnienie z aresztu śledczego na podstawie faksu 31.07.2008 Tomasz Zawiślak
Dozór kuratora a służba wojskowa 10.07.2008 Maltazar
Orzeczenie SN - okresy odroczenia wyk.kary p.w. 09.07.2008 Justibas
Dane z telefonu objętego przepadkiem 07.07.2008 justice
Ciągłość składu w wykonawczym?? 03.07.2008 Darkside
Wnioski skazanego 01.07.2008 romanoza
Karne wykonawcze 27.06.2008 Dreed
K.K.S. - zarządzenie zniszczenia dowodów 25.06.2008 mara
Środki zabezpieczające 25.06.2008 CR
KOlejny wniosek o ENA 30.05.2008 totep
Ekstradycja z USA 29.05.2008 romanoza
nieegzekwowalna kwota poniżej 500zł 19.05.2008 asus
Przepadek biżuterii 01.04.2008 romanoza
Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolno 21.03.2008 zgredek
Problem z wykonaniem KOW lub PSU 18.03.2008 m35
13 kkw 13.03.2008 bull78
umorzenie kary grzywny i kosztów sądowych 06.03.2008 Justibas
Wyjaśnienie wątpliwości wyroku 13 § 1 k.k.w. 19.02.2008 mirja
art. 43 § 3 kk 12.02.2008 Maltazar
wykonalność postanowienia w postępowaniu wykonawczym 25.01.2008 efa
Nadzór penitencjarny nad aresztem deportacyjnym 23.01.2008 romanoza
zarządzenie kary pozbawienia wolności 21.01.2008 efa
kara ograniczenia wolności 12.01.2008 Tadeo