Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

areszt za ow za wykroczenie

suzana22
10.10.2011 11:38:15

Zgodnie z art. 23 kw: Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie na zastępczą karę ...... aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.

Ukarany miał orzeczoną karę jedenego miesiąca ow z obowiązkiem przepracowania 30 godzin. Przepracował tylko 18 i więcej ani godziny mimo ponagleń, próśb i góźb itd.

Sąd mu orzekł 15 dni kary zastępczej aresztu (w jego wypadku grzywna nie wchodziła w rachubę). Czy Waszym zdaniem powinien mu coś ująć z tych 15 dni za przepracowane godziny? A jeśli tak, to co stanowi podstawę prawną do zmniejszania kary zastępczej aresztu?

(strasznie pilne, proszę )

Ama
10.10.2011 11:58:37

suzanko odbierz drugie pw

romanoza
10.10.2011 12:03:52

Są dwie szkoły, nie wykonał kary ograniczenia wolności w wymiarze miesiąca=15 dni zastępczego aresztu. Druga szkoła stosuje proporcję, 12 dni do odpracowania =6 dni zastępczego aresztu. Można znaleźć argumenty za jednym i drugim stanowiskiem

Ama
10.10.2011 12:13:53

ale jest szansa na ujednolicenie... projekt z drodze ...

USTAWA
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 23. § 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu przysługuje zażalenie.";

[ Dodano: Pon Paź 10, 2011 12:15 pm ]
VI kadencja
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
( druk nr 3961 wpłynął 10-03-2011 )

OPIS PROJEKTU:
znowelizowanie przepisów w zakresie:
- zniesienia zasady zaskarżalności wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym i wprowadzenie możliwości zaskarżania tylko orzeczeń najbardziej istotnych dla skazanego, jak np. tych związanych z pozbawieniem wolności,
- zniesienia zasady udziału stron we wszystkich posiedzeniach,
- odwrócenia zasady dotyczącej wykonalności postanowień w postępowaniu wykonawczym,
- ograniczenia przesłanek materialnych udzielania warunkowego zwolnienia do postawy, właściwości i warunków osobistych skazanego oraz okoliczności dotyczących jego zachowania po popełnieniu przestępstwa, w tym również w czasie odbywania kary,
- rezygnacji z odraczania wykonania kary grzywny lub rozłożenia na raty;
POSIEDZENIA KOMISJI


EKSPERTYZY I OPINIE Biura Analiz Sejmowych:


Dnia 15-03-2011 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu


I CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 89 dn. 30-03-2011
skierowano do : Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach


PRACA W KOMISJACH PO I CZYTANIU
sprawozdanie podkomisji : z dn. 26-07-2011
sprawozdanie komisji : druk nr 4495 z dn. 28-07-2011
sprawozdawca : Marian Filar
wniosek komisji : załączony projekt ustawy


II CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 98 dn. 18-08-2011
decyzja : niezwłocznie przystąpiono do III czytania


III CZYTANIE NA POSIEDZENIU SEJMU
pos. nr 98 dn. 18-08-2011
temat głosowania : całość projektu ustawy
głosowanie : Elektroniczne
wynik głosowania : 267 za, 142 przeciw, 8 wstrzymało się (głos. nr 12)
decyzja : uchwalono

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu dnia 22-08-2011


STANOWISKO SENATU
uchwała Senatu : druk nr 4652 z dn. 14-09-2011
wniósł poprawki
skierowano : dnia 14-09-2011 do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach


PRACA W KOMISJACH NAD STANOWISKIEM SENATU
sprawozdanie komisji : druk nr 4684 z dn. 15-09-2011
sprawozdawca : Marian Filar
wniosek komisji : przyjąć poprawki


ROZPATRYWANIE NA FORUM SEJMU STANOWISKA SENATU
pos. nr 100 dn. 16-09-2011
decyzja : przyjęto poprawki


UCHWALENIE
tytuł : o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
ustawa została uchwalona na pos. nr 100 dn. 16-09-2011

[ Dodano: Pon Paź 10, 2011 12:16 pm ]
uchwalona w takiej formie:
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. § 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu przysługuje zażalenie.”;

romanoza
10.10.2011 12:26:26

Czyli tylko podpis prezydenta i wchodzi... Suzana, zrób z duchem czasu, zarządź 6 dni zastępczej :D

Alicja
10.10.2011 12:34:41

U nas kara zastępcza aresztu w wykroczeniach zawsze wynosiła 15 dni, ale odkąd mój SO zmienił mi postanowienie, to teraz przeliczam .

violan
10.10.2011 12:42:18

Przeliczam. Zmniejszam.

suzana22
10.10.2011 12:51:41

"violan" napisał:

Przeliczam. Zmniejszam.


Świetnie
Liczyłam jednak na to, że ktoś mi podpowie przepis jako podstawę prawną do tego.

Romi te argumenty za i przeciw; prooooszę

Alicja
10.10.2011 13:06:08

"suzana22" napisał:

Przeliczam. Zmniejszam.


Świetnie
Liczyłam jednak na to, że ktoś mi podpowie przepis jako podstawę prawną do tego.

Romi te argumenty za i przeciw; prooooszę

a może art. 1&1 kkw w zw. z art. 64 kkw , art. 23 kw, chociaż ja zawsze podaję tylko art. 23 kw

romanoza
10.10.2011 13:08:26

"suzana22" napisał:

Przeliczam. Zmniejszam.


Świetnie
Liczyłam jednak na to, że ktoś mi podpowie przepis jako podstawę prawną do tego.

Romi te argumenty za i przeciw; prooooszę suzana, ja mam prawą rękę w gipsie, dlatego piszę jedynie lakonicznie. Napiszę tylko za pierwszym stanowiskiem, że kara miesiąca ow jest wykonana, gdy odpracuje 30 h. Jak odpracuje mniej, to nie wykonał. A jak nie wykonał, to 15 dni zastępczej. Wymiar kary to bowiem miesiąc a nie 30 dni, nie ma 1/3 miesiąca czy 1/2 miesiąca,- wynika to też z ostatniego zdania art. 23 kw. Postulski wyrażał takie samo stanowisko, z tym że ja osobiście przeliczam

suzana22
10.10.2011 13:24:56

Dzięki Romi i zdrówka życzę

romanoza
10.10.2011 13:27:48

"suzana22" napisał:

Dzięki Romi i zdrówka życzę
A proszę i dziękuję

censor
10.10.2011 16:07:57

Zdecydowanie przeliczyć i zmniejszyć, inaczej to chłop będzie dwa razy karę odbywał.

suzana22
10.10.2011 16:28:47

"censor" napisał:

inaczej to chłop będzie dwa razy karę odbywał.


taaaa, przeliczyć w nagrodę za to, że się uchylał

censor
10.10.2011 16:46:09

No nie, żadna nagroda. po prostu nie można odbywać kary podwójnie.

xvart
10.10.2011 20:52:21

ja podaję odpowiednio: 23 kw lub 65 par 2 kkw.

Zrobiłem sobie tabelkę:
jeżeli kara ow to 30 h/mies, to 1 h odpracowana odpowiada 1 dniowi kary ow
przy 20h/mies, 1 h odpowiada 1,5 dniowi ow
przy 40 h/mies, 1 h odpowiada 0,75 dnia ow
przy 25 h/mies, 1 h odpowiada 1,2 dnia ow
przy 24 h/mies, 1 h odpowiada 1,25 dnia ow
Innych wymiarów kary koleżanki i koledzy na szczęście w wyrokach nie wymyślają.
Moim zdaniem takie skrupulatne przeliczanie jest sprawiedliwe. Skazany nie ma się czego czepić. Wszystko jest dokładnie wyliczone. Na wejściu ma np. odjęte godziny za zatrzymanie w toku postępowania przygotowawczego.

PS.: Roman kuruj się! Bo jak nie będziesz mógł pisać, to kto nas będzie ratować na forum?

romanoza
10.10.2011 21:12:24

"xvart" napisał:


PS.: Roman kuruj się! Bo jak nie będziesz mógł pisać, to kto nas będzie ratować na forum?
Jeszcze tylko 3 tygodnie gipsu

zziajany
13.10.2011 08:49:06

Przeliczam. Jeżeli odpracował ponad połowę, to zdarza mi się stosować 64kkw

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.