Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Karne wykonawcze

Wynagrodzenie dla Komisji

romanoza napisał w dniu 29.01.2009 o godzinie 15:03:36 :

Właśnie dostałem opinię Komisji d/s Środków zabezpieczających z rachunkiem za opinię. Co o tym sądzicie, czy zapis z art. 201 § 2 kkw "sąd po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej" oznacza, że sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii Komisji a co za tym idzie, należy się wynagrodzenie, czy jedynie wysyła się akta celem wydania opinii Do tej pory Komisja wynagrodzenia nie żądała...

totep napisał w dniu 29.01.2009 o godzinie 17:19:35 :

A wskazali podstawę prawną? Raczej nie, bo takiej nie ma. Gfdyby była, to już dawno takie rachunki by przychodziły.
Moim zdaniem przesyłamy im akta celem wskazania szpitala, w którym będzie wykonywana detencja i tyle, a to, że oni przepisują akta i dotychczasowe opinię to ich sprawa.
Nie mam wątpliwości, że Komisja powinna być wynagradzana, byłbym również gotów im płacić zgodnie z wystawnionymi rachunkami, ale... teraz nie ma do tego podstawy prawnej.

Adek napisał w dniu 29.01.2009 o godzinie 18:13:13 :

Popieram Totepa; spróbuj wezwć do uzupełnienia braków formalnych rachunku przez wskazanie podstawy prawnej żądania wynagrodzenia ijak coś przyślą to się martw a jak nie to odmów z uwagi na brak podstawy prawnej a zyskany w ten sposób czas przeznacz na głębszą analizę problemu

efa napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 11:42:28 :

"romanoza" napisał:

Właśnie dostałem opinię Komisji d/s Środków zabezpieczających z rachunkiem za opinię. Co o tym sądzicie, czy zapis z art. 201 § 2 kkw "sąd po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej" oznacza, że sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii Komisji a co za tym idzie, należy się wynagrodzenie, czy jedynie wysyła się akta celem wydania opinii Do tej pory Komisja wynagrodzenia nie żądała...

jestem w szoku, ale na gorąco - uważam, że bezwzględny wymóg zasięgnięcia opinii komisji wynika z ustawy, w związku z powyższym pomimo użycia sformułowania "sąd" nie ma potrzeby wydawania postanowienia - zasięgnięcie opinii komisji nie jest bowiem decyzją Sądu, lecz warunkiem ustawowym umieszczenia sprawcy w konkretnym zakładzie. Dlatego odmówiłabym przyznania wynagrodzenia.

suzana22 napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 11:44:29 :

"efa" napisał:

Właśnie dostałem opinię Komisji d/s Środków zabezpieczających z rachunkiem za opinię. Co o tym sądzicie, czy zapis z art. 201 § 2 kkw "sąd po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej" oznacza, że sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii Komisji a co za tym idzie, należy się wynagrodzenie, czy jedynie wysyła się akta celem wydania opinii Do tej pory Komisja wynagrodzenia nie żądała...

jestem w szoku, ale na gorąco - uważam, że bezwzględny wymóg zasięgnięcia opinii komisji wynika z ustawy, w związku z powyższym pomimo użycia sformułowania "sąd" nie ma potrzeby wydawania postanowienia - zasięgnięcie opinii komisji nie jest bowiem decyzją Sądu, lecz warunkiem ustawowym umieszczenia sprawcy w konkretnym zakładzie. Dlatego odmówiłabym przyznania wynagrodzenia.

Niewątpliwie macie rację, ale druga strona medalu jest taka, że ktoś pracę wykonuje, wydaje opinię i co gratis to ma być?

romanoza napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 11:49:52 :

"Adek" napisał:

Popieram Totepa; spróbuj wezwć do uzupełnienia braków formalnych rachunku przez wskazanie podstawy prawnej żądania wynagrodzenia ijak coś przyślą to się martw a jak nie to odmów z uwagi na brak podstawy prawnej a zyskany w ten sposób czas przeznacz na głębszą analizę problemu

W poniedziałek mam dzwonić do dyrektora Gostynina, gdzie obraduje Komisja, to przy okazji zapytam się i o to.

efa napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 12:12:36 :

"suzana22" napisał:

Niewątpliwie macie rację, ale druga strona medalu jest taka, że ktoś pracę wykonuje, wydaje opinię i co gratis to ma być?

ależ suzana, nie żartuj - podejrzewam, że członkowie Komisji dostają niezłe wynagrodzenie za członkostwo w Komisji i ich obowiązkiem jest wykonywanie tych opinii - po to utworzono Komisję i brak jest podstaw do przyznawania dodatkowqego wynagrodzenia.

totep napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 12:17:31 :

Byliśmy jakis czas temu z Romanozą na takim seminarium ds. srodków zabezpieczających organizowanym przez lekarzy psychioatrów i okazało się, że członkowie komisji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia.

efa napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 12:23:19 :

moim zdaniem to jest problem tych państwa, że zgodzili się zostać członkami Komisji (której jestem zdecydowaną przeciwniczką) bez żadnego wynagrodzenia.
Sąd dopuszcza opinię, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. W przypadku opinii Komisji Sąd jest "ubezwłasnowolniony" - ma ustawowy obowiązek zasięgniecia opinii, chociaz ja doskonale wiem, że będę umieszczac internowanych w Starogardzie Gdańskim, a na odwyk wysyłać do Branic. Wymóg zasięgnięcia opinii przedłuża postępowanie w sprawie wykonania środka zabezpieczającego, wydawanie postanowienia o zasięgnięciu opinii - nie dość, że nie ma podstaw prawnych, to jeszcze dodatkowo wydłuży i tak długie postępowanie. Brak jest bowiem możliwości wydania takiego postanowienia na posiedzeniu niejawnym, gdyż zgodnie z kkw wszystkie postanowienia wydawane są na posiedzeniu jawnym.
Nie wykluczam jednak, że istnieje jakas inna podstawa do przyznania wynagrodzenia za sporządzenie "opinii", dlatego z niecierpliwością czekam na ustalenia romanozy.

CR napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 13:14:43 :

W tym lub w przyszłym roku kończy się kadencja obecnej komisji i wcale się nie zdziwię, jeżeli następnej nie będzie z kogo wyłonić - te 1500 opinii rocznie za darmo to nie byle co

totep napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 19:06:37 :

"CR" napisał:

W tym lub w przyszłym roku kończy się kadencja obecnej komisji i wcale się nie zdziwię, jeżeli następnej nie będzie z kogo wyłonić - te 1500 opinii rocznie za darmo to nie byle co

Ciekawe czy tm bojkotem (o ile rzeczywiście do niego dojdzie) ktoś się przejmie? Oprócz nas oczywiście

agnieszka5 napisał w dniu 02.02.2009 o godzinie 22:05:43 :

Romanoza, daj znac co udało Ci się ustalić, bo do mnie też podobna fakturka wpłynęła, a mam poważne wątpliwości co do zasadności takiego wynagrodzenia.

Przy okazji - u nas nie wydaje sie postanowień, po prostu kserokopie odpowiednich dokumentów (dotychczasowych opinii biegłych) są wysyłane z pismem przewodnim, a Komisja po dłuższym lub krótszym czasie oczekiwania wskazuje to, co biegli w opinii.

romanoza napisał w dniu 02.02.2009 o godzinie 22:32:10 :

"agnieszka5" napisał:

Romanoza, daj znac co udało Ci się ustalić, bo do mnie też podobna fakturka wpłynęła, a mam poważne wątpliwości co do zasadności takiego wynagrodzenia.

Przy okazji - u nas nie wydaje sie postanowień, po prostu kserokopie odpowiednich dokumentów (dotychczasowych opinii biegłych) są wysyłane z pismem przewodnim, a Komisja po dłuższym lub krótszym czasie oczekiwania wskazuje to, co biegli w opinii.

Dzisiaj niestety nie miałem możliwości zadzwonić, będę próbował jutro.

justice napisał w dniu 04.02.2009 o godzinie 10:12:20 :

Właśnie dostałem rachunek z Gostynina od Komisji, gdzie za "zapoznanie się i analizę przesłanej dokumentacji sądowej [postanowienie i opinia psych.] oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii dotyczącej wskazania miejsca realizacji środka...." wnoszą o wypłacenie 374,77 zł, co stanowi wg rachunku 20,4 % kwoty bazowej 1837,10 zł. Jako podstawę prawną wskazano: rozp. z 18.12.1975r., ustawę budżetową i ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń...
Wpłata na konto Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.
I jak sądzicie, należy się?

censor napisał w dniu 04.02.2009 o godzinie 11:44:05 :

Jeśli sprawdzisz podstawy prawne (nie robiłem tego) i się zgadzają - to należy się, oczywiście w sensie normatywnym. A że to nieadekwatne, zawyżone w stosunku do minimalnego nakładu pracy - top już inna sprawa.

romanoza napisał w dniu 04.02.2009 o godzinie 11:45:36 :

"justice" napisał:

Właśnie dostałem rachunek z Gostynina od Komisji, gdzie za "zapoznanie się i analizę przesłanej dokumentacji sądowej [postanowienie i opinia psych.] oraz opracowanie i wydanie pisemnej opinii dotyczącej wskazania miejsca realizacji środka...." wnoszą o wypłacenie 374,77 zł, co stanowi wg rachunku 20,4 % kwoty bazowej 1837,10 zł. Jako podstawę prawną wskazano: rozp. z 18.12.1975r., ustawę budżetową i ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń...
Wpłata na konto Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.
I jak sądzicie, należy się?

Ano właśnie, i tu leży wampir pogrzebany. Najpierw dane podstawowe: art. 193 § 1 kpk mówi:jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych. § 2: w celu wydania opinii można też zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej. Instytucja to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie, utworzony m.in. w celu naukowym (Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1968, s. 237; M. Arct: Słownik ilustrowany języka polskiego. Reprint wydania trzeciego, Warszawa 1995, s. 210). Art. 201 § 1 kkw: w celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art 200 § 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje komisję psychiatryczną. Art 201 § 2. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie leczenia odwykowego, sąd, po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.
Art. 193 kpk mówi "zasięga się" ale w zestawieniu z treścią art. 194 kpk oczywiste jest, że to sąd zasięga, wydając odpowiednie postanowienie w tym przedmiocie. Art. 201 § 2 kkw mówi z kolei "sąd, po zasięgnięciu". Zestawienie treści tych dwóch przepisów wskazywałoby, że konieczne jest wydanie postanowienia w przedmiocie zasięgnięcia opinii komisji, która zdaje się, że jest "instytucją" w rozumieniu 193 § 2 kpk. Przepisy nie pozostawiają nam wyboru, musimy przejść przez komisję przed określeniem rodzaju zakładu. A skoro tak, nie da się raczej powtórzyć argumentacji takiej, jak w odniesieniu do kierownika zakładu zamkniętego przy opinii z art. 203 § 1 kkw. Dla przypomnienia:
"W takim razie nie może budzić wątpliwości, że zakładowi zamkniętemu, w którym wykonywany jest środek zabezpieczający, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za sporządzenie wskazanej w art. 203 § 1 k.k.w. opinii, którą kierownik tego zakładu, realizując dyspozycję wymienionego przepisu, obowiązany jest przesłać do sądu. Sporządzenie takiej opinii nie stanowi bowiem wykonania postanowienia sądu o jej zasięgnięciu - jak ma to miejsce choćby w sytuacji wskazanej w zd. 2 art. 204 k.k.w. - lecz realizację ustawowego obowiązku nałożonego na zakład zamknięty, którego kierownik, stosownie do postanowień przytaczanego na wstępie przepisu, wskazuje osoby, które w określonym czasie, na przewidziane okoliczności, opracowują tę opinię w imieniu zakładu".
Mam jednak opory, przed przyjęciem poglądu o zasadności wniosku komisji i przyznaniu jej wynagrodzenia. Moim zdaniem przemawiają przeciwko temu poważne argumenty. Przede wszystkim, to samo pojęcie na gruncie ustawy powinno być rozumiane analogicznie, czyli skoro "dopuszczenie" z art. 193 kpk = "dopuszczenie" z art. 201 kkw, to "owołanie" z art. 193 § 3 kpk powinno = "owołanie" z art. 201 § 1 kkw. Inaczej, w tym wypadku wychodzi na to, że komisję powołuje minister właściwy do spraw zdrowia i wydaje się, że to on powinien wyasygnować środki na działanie komisji. My w rzeczywistości nie powołujemy komisji, która już została powołana a teza dowodowa została sformułowana w § 7 rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Czy zatem potrzebne jest postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii komisji. Uważam, że nie, po uprawomocnieniu się postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego wysyłamy do komisji dokumentację celem wydania opinii a art. 193 kpk nie ma tutaj zastosowania, ponieważ nie da się go zastosować - nie możemy powołać biegłego lub biegłych, bo upoważniona jest tylko komisja. Dla mnie zadania komisji psychiatrycznej przypominają zadania komisji penitencjarnej z art. 75 i n. kkw. Oprócz tego, pomimo rozważań przedstawionych na wstępie zastanawiam się, czy jednak komisję traktować jako "instytucję" a jej członków jako biegłych. Opinie wydawane w trybie art. 193 kpk można porównać do usług wykonywanych na zlecenie sądu. Tutaj komisja realizuje swoje zadania ustawowe, wynikające z art. 201 § 1 kkw. Dodatkowo kkw posługuje się pojęciem opinia również w innym znaczeniu, niż opinia biegłych. Dla przykładu w art. 76 § 1 pkt. 9 i 10 kkw mowa jest o "wyrażeniu opinii" (ale przyznam, że rozporządzenie w § 7 pkt. 2 mówi o wydawaniu opinii).
Zamierzam wydać postanowienie o odmowie przyznania wynagrodzenia i proszę o Wasze opinie.

m35 napisał w dniu 04.02.2009 o godzinie 20:52:57 :

cieszę się, że są już wypowiedzi w tym temacie. Mnie Komisja też 2 dni temu zaskoczyła, bo wraz z opinią przysłali rachunek za wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej na ROPS w Gostyniu-Zalesie. Moim skromnym zdaniem Komisja d/s Środków Zabezpieczających to ciało powołane na mocy ustawy do wskazywania sądom miejsca wykonywania środka zabezpieczającego z uwzględnieniem stopnia zabezpieczenia i nie należy jej się żadne wynagrodzenie. To, że ktoś przegląda nadesłaną przez sądy dokumentację i przygotowuje jakiś projekt opinii nie znaczy, że mamy za to płacić. Tym bardziej, że jak rozumiem wynagrodzenia nie chce sama komisja tylko ROPS, który zapewnia obsługę administracyjną. Zasady działania komisji wynikają przecież z rozp. MS z 2004 r. Pani z sekcji wykon. na moje polecenie dzwoniła do komisji, to genaralnie odsyłali ją od osoby do osoby i ściemniali. Stanęło na tym, że mamy wystosować pismo o wyjasnienie podstaw domagania się wynagrodzenia. Zresztą w rachunku napisali, że wynagrodzenie ma być za sporządzenie opinii sądowo-psych., a ja dostałem tylko opinię komisji, która nie ma nic wspólnego z typową opiną psychiatryczną.

[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 8:54 pm ]
ROPS chyba chce sobie zrekompensować koszty działania, które ponosi obsługując komisję i wyszła z założenia, że sądy bogate i zapłacą bez szukania dziury w całym.

romanoza napisał w dniu 04.02.2009 o godzinie 21:58:15 :

Nie ma z kim rozmawiać, ponieważ dyrektor jest do końca tygodnia na urlopie
A najlepsze jest to, że na seminarium w sprawie środków zabezpieczających cały czas były utyskiwania, że komisja działa gratisowo

joanna77 napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 14:20:37 :

O ile dobrze pamiętam, to ten temat był u nas poruszany na jednym ze szkoleń (SO Lublin). Padło wtedy stwierdzenie, iż opinia Komisji nie jest opinią w rozumieniu kpk. Nie wymaga wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii, po prostu przesyła się im dokumenty celem wskazania rodzaju zakładu. W związku z tym nie nalezy im się za to wynagrodzenie.

censor napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 14:31:30 :

Też się do tego przychylam. Ta komisja jest swego rodzaju organem państwowym, mającym określone kompetencje w postępowaniu karnym wykonawczym. Sprawę wynagradzania komisji niech rozwiąże prawodawca, ale sąd tu nie zleca opinii w takim rozumieniu, jakby dopuszczał opinię biegłego; sąd w określonym momencie postępowania karnego wykonawczego przesyła akta komisji jako sui generis organowi postępowania wykonawczego, w celu wypełnienia przez ten organ jego ustawowej powinności.

romanoza napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 15:13:21 :

No to mamy jasność, wynagrodzenie się nie należy

efa napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 15:22:08 :

"romanoza" napisał:

No to mamy jasność, wynagrodzenie się nie należy

Pewnie się należy, tylko nie od Sądu
Proponuję członkom Komisji wystąpienie z pozwem przeciwko Ministrowi Zdrowia

Darkside napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 15:23:22 :

"joanna77" napisał:

O ile dobrze pamiętam, to ten temat był u nas poruszany na jednym ze szkoleń (SO Lublin). Padło wtedy stwierdzenie, iż opinia Komisji nie jest opinią w rozumieniu kpk. Nie wymaga wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii, po prostu przesyła się im dokumenty celem wskazania rodzaju zakładu. W związku z tym nie nalezy im się za to wynagrodzenie.


Chyba byliśmy na tym samym szkoleniu.

U mnie w okręgu wynagrodzeń nie przyznaje się członkom komisji.

Tak jak napisała joanna, przesyła się akt i czeka na wskazanie rodzaju zakładu.

censor napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 17:43:58 :

"romanoza" napisał:


totep napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 19:40:16 :

"censor" napisał:


Adek napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 20:52:25 :

w ramach oszczędności nie płacimy komisji [ z uzasadnienia postanowienia]

romanoza napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 23:04:51 :

"censor" napisał:Censor, a co Ty taki podejrzliwy, ucieszyłem się z jednomyślności, która w wątkach karnych nie występuje zbyt często. Kieruję to na posiedzenie i zamierzam odmówić wynagrodzenia.

censor napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 23:43:49 :

No to .

markosciel napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 23:47:23 :

"totep" napisał:


Darkside napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 23:48:43 :

"markosciel" napisał:
Co za intrygująca wymiana poglądów, te figury retoryczne, rzymscy oratorzy niech się wstydzą

markosciel napisał w dniu 05.02.2009 o godzinie 23:58:59 :

"Darkside" napisał:
Co za intrygująca wymiana poglądów, te figury retoryczne, rzymscy oratorzy niech się wstydzą

E tam od razu retoryka i inne oracje

My walczymy na wyraz twarzy

romanoza napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 08:32:42 :

"markosciel" napisał:
Co za intrygująca wymiana poglądów, te figury retoryczne, rzymscy oratorzy niech się wstydzą

E tam od razu retoryka i inne oracje

My walczymy na wyraz twarzy

totep napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 08:46:18 :

"romanoza" napisał:
Co za intrygująca wymiana poglądów, te figury retoryczne, rzymscy oratorzy niech się wstydzą

E tam od razu retoryka i inne oracje

My walczymy na wyraz twarzy


Luzik

kzawislak napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 10:44:22 :

"totep" napisał:
Co za intrygująca wymiana poglądów, te figury retoryczne, rzymscy oratorzy niech się wstydzą

E tam od razu retoryka i inne oracje

My walczymy na wyraz twarzy


Luzik

Panowie z rosnącym zainteresowaniem przegladam tematy karne

efa napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 10:55:19 :

"kzawislak" napisał:

Panowie z rosnącym zainteresowaniem przegladam tematy karne

od zawsze wiadomo, ze najlepsza zabawa jest z chłopakami z karnego

totep napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 11:26:20 :

A jak !!!!!

justice napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 11:28:25 :

No to może jakiś jeden wzór postanowienia odmownego; już widzę ich miny, jak z całego kraju napłyną takie same postanowienia odmowne
a jaka siła oddziaływania, nie będą polemizować z taką jednolita linią orzecznictwa .

totep napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 11:29:25 :

"justice" napisał:

No to może jakiś jeden wzór postanowienia odmownego; już widzę ich miny, jak z całego kraju napłyną takie same postanowienia odmowne
a jaka siła oddziaływania, nie będą polemizować z taką jednolita linią orzecznictwa .


Ja bym nie wydawał postanowienia, a pismo z informacją, iż nei podstawy do wypłaty

censor napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 12:16:19 :

Bo istotnie, jaką podstawę prawną (choćby a contrario) wskazac w postanowieniu?

m35 napisał w dniu 06.02.2009 o godzinie 23:13:34 :

ja właśnie przymierzam się w przyszłym tygodniu przesłać do ROPS pismo z zapytaniem o podstawy ich rachunku i sugestią, że nasz sąd nie zapłaci im nawet złotówki. Jak chcą to mogą w odwecie przestać wydawać opinie.

justice napisał w dniu 10.02.2009 o godzinie 10:13:16 :

"m35" napisał:

ja właśnie przymierzam się w przyszłym tygodniu przesłać do ROPS pismo z zapytaniem o podstawy ich rachunku i sugestią, że nasz sąd nie zapłaci im nawet złotówki. Jak chcą to mogą w odwecie przestać wydawać opinie.


Rzeczywiście, niech spróbują odmówić
Wyprodukowałem pismo i wysyłam, zobaczymy czy będzie odzew czy sprawa umrze bez kontrofensywy

MF napisał w dniu 24.07.2009 o godzinie 09:52:54 :

Witam, mam pytanie na czym stanęło w kwestii wynagrodzeń dla Komisji, debata na forum była w lutym 2009, chyba wszyscy byli przeciwko. miały być pisma do Komisji lub postanowienia odmowne. ciekaw jestem jak to się zakończyło u was, co na to Komisja i ewentualnie okręg po zażaleniu, bo dostałem właśnie opinię z rachunkiem.

efa napisał w dniu 24.07.2009 o godzinie 10:46:48 :

"MF" napisał:

Witam, mam pytanie na czym stanęło w kwestii wynagrodzeń dla Komisji, debata na forum była w lutym 2009, chyba wszyscy byli przeciwko. miały być pisma do Komisji lub postanowienia odmowne. ciekaw jestem jak to się zakończyło u was, co na to Komisja i ewentualnie okręg po zażaleniu, bo dostałem właśnie opinię z rachunkiem.

wydałam już kilka postanowień odmownych - przy czym wykorzystałam tutaj wzorek Romana
Komisja nie złożyła zażalenia.

agnieszka5 napisał w dniu 24.07.2009 o godzinie 11:16:31 :

Nie pamiętam, czy wydawałam postanowienie, czy pisałam pismo (dawno to było ), ale sprawa ucichła, komisja pieniążków nie dostała. Potem robili drugą opinię w tej samej sprawie i nawet rachunku już nie przysłali

totep napisał w dniu 24.07.2009 o godzinie 12:20:38 :

Ja ostatnio odesłałem rachunek Komisji zarządzeniem, stwierdzając, iż brak jest podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia i jak dotąd cicho

MF napisał w dniu 24.07.2009 o godzinie 13:50:22 :

Dzięki, czyli Komisja nie jest taka ostra, skorzystam z podpowiedzi i chyba wydam postanowienie.

Carolla napisał w dniu 01.03.2010 o godzinie 18:49:10 :

podpinam się od ten wątek, choc moj problem jest troszke inny.
gośc ma do odbycia 1,5 roku kpw w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. w miedzyczasie orzekałam dalsze stosowanie tego środka. teraz przyszla mi własnie opinia z zakladu że istnieją podstawy do uchylenia środka zabezpieczającego - wyleczyli go, proponują kontynuację leczenia ambulatoryjnego
co robicie w takim przypadku? to pierwszy taki przypadek w moim sądzie. wyznaczam posiedzenie uchylam ten środek / nie mam kodeksu przy sobie czy to tak jest sformułowane/, zaliczam okres pobytu na poczet kary i co robię z delikwentem? nie bardzo rozumiemy w wydziale jak się ma art. 97 do 98 kk
podzielcie się proszę swoim doświadczeniem
i co z wlasciwością sądu przy ew 98?
na domiar tego gosc mi napisal wniosek o warunkowe zawieszenie kary - nie wiem o co mu chodzi moze o 152? moze o 97 lub 98 kk?

m35 napisał w dniu 01.03.2010 o godzinie 23:20:48 :

ja generalnie uchylam śr. zabezpieczający niezwłocznie bez odrębnego posiedzenia, potem na poczet kary zaliczasz okres pobytu w zakładzie odwykowym na poczet kary (art. 96 § 4 kk) i w końcu przesyłasz akta sprawy do sądu penitencjarnego, aby z urzędu rozważył warunkowe zwolnienie z reszty kary na podst. art. 98 kk. Gdyby jednak warunkowego nie dał, to wezwanie do odbycia reszty kary i ew. doprowadzenie.

Carolla napisał w dniu 02.03.2010 o godzinie 17:42:04 :

hm a co z zastosowaniem 97? wydaje mi się ze raczej nie tyle uchyla sie srodek zabezp tylko orzeka o zwolnieniu z zakładu leczenia odwykowego - na posiedzeniu, post musi sie uprawomocnic. potem obliczenie okresu zatrzymania ale dopiero jak gosc opusci zakład. no i wlasnie mam problem co z zastosowaniem 97 - jak on sie ma do 98 . nie zastosować tego okresu próby z leczeniem ambulatoryjnym i dozorem kuratora, jesli w opinii psych. piszą ze winien kontynuowac leczenie ambulat?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.