Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

Aurelio
22.04.2010 19:10:05

Mam taki dylemat i liczę na Waszą pomoc. Chodzi mi mianowicie o właściwość sądu do rozpoznania skargi skazanego na odmowę decyzji kuratora zawodowego w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach FPP. Andrzej Rzepniewski w książce pod red. Jedynaka i Stasiaka Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, podaje (s. 324), że tutaj jeśli chodzi o skazanego, zastosowanie mają przepisy art. 7 k.k.w. I dalej, jeśli osobą starającą się o taką pomoc jest:

1. skazany, opuszczający zk na warunkowe zwolnienie, to właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielał warunkowego zwolnienia.
2. skazany, opuszczający zk na koniec kary, to właściwy jest sąd, który go skazał.
3. osoba wobec której stosowany był t/a, to właściwy jest sąd, który wydał orzeczenie o t/a.

Teraz wątpliwości:
ad1. jeśli jest orzeczony dozór, to właściwy jest sąd penitencjarny miejsca sprawowania dozoru?

ad2. jeśli tak, to w sytuacji kiedy skazywał na kpw np. SR w Słupsku, a skazany mieszka w Kielcach i tam starał się u kuratora zawodowego o pomoc z FPP, to mam rozumieć, że w przypadku odmowy, skargę rozpoznaje SR w Słupsku, a nie w Kielcach?


A co w przypadku, kiedy o pomoc stara się członek rodziny pozbawionego wolności lub pokrzywdzony przestępstwem? Który sąd będzie właściwy do rozpoznania ewentualnej skargi? Wydaję mi się, że wtedy SR, miejsca wydawania takiej decyzji o odmowie.
Mam też rozumieć, że już konkretnie skargę ewentulanie rozpatruje WWO danego sądu?

Pozdr.

xvart
22.04.2010 21:09:16

sądowy kurator zawodowy jest organem postepowania wykonawczego (art. 2 pkt 6).
Stosownie do art. 7 par 1 skazany może zaskarżyć decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10.
Skargi rozpoznaje sąd właściwy wg art. 3 (art. 7 par 2)
Czyli co do zasady sąd, który orzekał w pierwszej instancji, bo nie znalazłem zastrzeżenia w tym zakresie dla Sądu Penitencjarnego.
Jeżeli sąd orzekający w I instancji nie jest właściwy dla postępowania wykonawczego (np. z uwagi na miejsce wykonywania dozoru) to skarge rozpoznaje sąd miejsca dozoru (jest to logiczne bo tam są prowadzone akta dozoru (czyli te najbardziej istotne dla podjęcia decyzji).
Co do pokrzywdzonego i rodziny to muszę doczytać

Aurelio
25.04.2010 22:49:17

Dzięki za odp. Xvart.
Czyli mam rozumieć, że jak karę p.w. skazany wykonał w całości z mocy wyroku np. SR w Opolu i zgłosił się do mnie, dajmy na to w Katowicach o pomoc z FPP, bo tam mieszka, to w przypadku kiedy mu odmówię, to jego skargę rozpatruje SR w Opolu?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.