Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Zawiadomienia w postępowaniu wykonawczym

romanoza
07.02.2011 14:00:10

Właśnie dostałem do garści Rozp. MS, MON i MSWiA z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Znowu trzeba zawiadamiać WKU, tyle że teraz o każdym skazaniu, chyba Czy ktoś już to rozbierał, może się podzieli refleksjami, np. o czym zawiadamia się wójta lub burmistrza... Cztery lata spokoju były i sobie przypomnieli :[

totep
07.02.2011 20:23:25

A podobno zawodową armię mamy. To o jakim powszechnym poborze tu jest mowa????

[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 8:24 pm ]
A poza tym, mnie już to lotto

Ama
07.02.2011 21:45:01

"totep" napisał:


[ Dodano: Pon Lut 07, 2011 8:24 pm ]
A poza tym, mnie już to lotto


i mi też już

ale u nas zawsze przy każdym skazaniu młodego gniewnego zdolnego do służby podpisywałam zawiadomienie do WKU sekretariat jakiś druczek miał ...

romanoza
07.02.2011 22:12:26

"Ama" napisał:

ale u nas zawsze przy każdym skazaniu młodego gniewnego zdolnego do służby podpisywałam zawiadomienie do WKU sekretariat jakiś druczek miał ...
Nie każdego, tylko skazanego na bezwzględną albo z zakazem prowadzenia

Ama
07.02.2011 22:13:19

"romanoza" napisał:

ale u nas zawsze przy każdym skazaniu młodego gniewnego zdolnego do służby podpisywałam zawiadomienie do WKU sekretariat jakiś druczek miał ...
Nie każdego, tylko skazanego na bezwzględną albo z zakazem prowadzenia

duuużo tego było ... (właśnie przez te zakazy )

xvart
09.02.2011 10:34:23

głupota i szkodnictwo jest wprost porażająca. Przecież ja mam 2.000 skazanych rocznie (za same K). WKU w moim mieście zostało zlikwidowane przy ostatnie reorganizacji. Czyli wysyłam 2.000 zawiadomień poleconym? 5,70 zł sztuka?
W moim Sądzie to rozporządzenie będzie kosztować podatnika 11.400 zł. I oni mają czelność mówić, że NIE MAJĄ PIENIĘDZY NA MOJĄ PODWYŻKĘ?

Jarosiński
09.02.2011 10:40:54

Ja mam probblem z przedziałem wiekowym 50-60 lat; toć każdy sędzia, o ile tego nie zrobą w przygotowawczym, będzie musiał pytać o stopień wojskowy bo od tego zależy czy jeszcze wysyłac czy już nie; jak nie mamy danych to trzeba wysyłac nawet tych po 50 roku życia.

romanoza
09.02.2011 11:43:42

No skoro już to ktoś czyta, to kiedy zawiadamiamy burmistrza ja się pytam ?? Wcześniej do burmistrza szły zawiadomienia dotyczące osób, które nie stawały do poboru a do WKU te, które stawały do poboru, a teraz to ja nie wiem. Albo ja źle zobaczyłem albo tam jednak jest odwołanie do art. 31a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku. Nie mam teraz tekstu a w lexie nie ma jeszcze.

Jarosiński
09.02.2011 12:01:48

Nie mam przy sobie ale jest tam wiekowo od 18 do 20paru lat

[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 12:12 pm ]
§ 1. Sądy, prokuratury, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze przekazują wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) zawiadomienia w zakresie przewidzianym w § 3, 5 i 6 dotyczące następujących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawały do poboru:
1) mężczyzn - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 28 lat życia,
2) kobiet - posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.
§ 2. Sądy, prokuratury, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze przekazują wojskowym komendantom uzupełnień zawiadomienia w zakresie przewidzianym w § 3, 5 i 6 dotyczące następujących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które stawały do poboru:
1) mężczyzn - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a posiadających stopień wojskowy chorążego lub oficera - 60 lat życia,
2) kobiet - posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 40 lat, a posiadających stopień wojskowy chorążego lub oficera - 50 lat życia.
§ 3. 1. Sądy przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do osób określonych w § 1 i 2 prawomocnych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących:
1) skazania na karę zasadniczą pozbawienia wolności lub na karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
2) skazania na karę dodatkową:
a) pozbawienia praw publicznych,
b) zakazu wykonywania określonego zawodu,
c) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów,
d) degradacji lub obniżenia stopnia wojskowego,
3) umieszczenia w zakładzie poprawczym,
4) zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego, której wykonanie było warunkowo zawieszone.
2. Ponadto sądy przekazują zawiadomienia o:
1) zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
2) zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym.
§ 4. Sądy przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do osób określonych w § 1 i 2 prawomocnych orzeczeniach sądu i kolegium do spraw wykroczeń w sprawach o wykroczenia o ukaraniu:
1) karą zasadniczą aresztu bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
2) karą dodatkową zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów.
Tak stanowiło do tej pory rozp.z 1993r. czyli zawiadomienia były wymagane; nie mam przy sobie nowego i nie wiem jaka jest zmiana i czy cyt. rozp. jeszcze obowiązuje

[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 12:37 pm ]
Wycofuję powyższe

romanoza
09.02.2011 12:39:48

Cytowane rozporządzenie nie obowiązuje od 2 lipca 2006 r.

Jarosiński
09.02.2011 13:56:30

Dlatego wycofałem się

Krzych
09.02.2011 22:58:04

To wklejam: (Dz. U. 11.13.65)

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zawiadomień, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób i terminy ich przesyłania przez sądy, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze:
1) wojskowym komendantom uzupełnień w przypadku podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej:
a) mężczyzn - począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - 60 lat życia,
b) kobiet, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - 60 lat życia;
2) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) - w przypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej:
a) mężczyzn - począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,
b) kobiet - posiadających kwalifikacje określone w art. 48 ust. 1 ustawy - począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.
§ 2. Zakres zawiadomień, o których mowa w § 1:
1) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) przesyłanych przez zakłady poprawcze i dotyczących osób umieszczonych lub zwolnionych z zakładu poprawczego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) przesyłanych przez sądy i dotyczących osób prawomocnie skazanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) przesyłanych przez zakłady karne oraz areszty śledcze i dotyczących osób osadzonych lub zwolnionych z zakładu karnego lub aresztu śledczego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 3. Zawiadomienia, o których mowa w § 2, przesyła się drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 4. Zawiadomienia przesyła się:
1) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,
2) wojskowym komendantom uzupełnień, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy
- niezwłocznie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania, uprawomocnieniu się wyroku skazującego, osadzeniu lub zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo po umieszczeniu lub zwolnieniu z zakładu poprawczego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

romanoza
10.02.2011 08:59:53

Dzięki Krzychu. No to wklejam

Art. 31a. ust. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny rejestracją mogą zostać objęte również inne, niż wymienione w art. 31 ust. 1, osoby.
Odczytajmy w takim razie § 1 pkt. 2: wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) - w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny również inne, niż wymienione w art. 31 ust. 1, osobyTo wójta tylko w razie wojny lub mobilizacji ?? Zupełnie nie wiem, jak odczytywać rozporządzenie:
WKU zawiadamiamy o każdym skazaniu osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej. A kto podlega temu obowiązkowi. Bo ja znalazłem, że jest coś takiego jak powszechny obowiązek obrony (art. 4), osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowe(art. 39 ust. 7) i jest jeszcze coś takiego art. 44 Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej uznanych za zdolne do tej służby...) Ktoś może już się tym zajmował ??

Być może w art. 55 albo następnych jest czynna służba wojskowa, ale ja tego nie wiem :[

Jarosiński
10.02.2011 10:49:16

Nie zajmowąlem się bo nie jestem wodzem w wykonawczym; mam tam jedynie 1-2 posiedzenia miesięcznie
JA bym przesyłał co do wszystkich mieszczących sie w podanych przedzialach wiekowych bo skąd mamy posiadać inf. o np. stopniu wojskowym czy też wiedzieć to co dręczy Romanozę

romanoza
10.02.2011 11:34:11

Gadałem z szefem naszego WKU. Wg niego obowiązek czynnej służby wojskowej spoczywa na osobach, które uzyskały kategorię A, B lub D, definicji raczej się w ustawie nie znajdzie. Ja zatem zamierzam robić to tak: w związku z tym, że w aktach raczej nie mam info o posiadanej kategorii, stopniu oficerskim czy kwalifikacjach kobiety - wysyłam zawiadomienia o wszystkich w przedziale wiekowym 18 - 50. Rozporządzenie jest głupie, bo zakres zawiadomień jest i za szeroki i za wąski. Nie ma sensu zawiadamiać o wszystkich, np. o skazaniu za nieumyślne a z drugiej strony bez sensu jest odstępowanie od zawiadamiania o skazaniu człowieka, który za tydzień kończy 18 lat. Dalej, zawiadamiam o skazaniu, a jak zatrę np. wcześniej to już nie zawiadamiam. Pan pułkownik z którym rozmawiałem był zszokowany. Powiedział mi też, że zawiadomienia wpływały do niego cały czas pomimo, że rozporządzenie nakładające taki obowiązek nie obowiązywało od ponad 4 lat
Dodam, że ja wójta, burmistrza czy prezydenta nie zawiadomię nigdy, bo jak ogłoszą mobilizację czy wybuchnie wojna to mnie już Białoruś zdąży do tej pory najechać, bo mam tylko 36 km od granicy W związku z czym przestają przejmować się niejasnym brzmieniem § 1 pkt. 2 rozporządzenia

Jarosiński
10.02.2011 11:43:51

Jestem za taką praktyką jak już wskazałem wcześniej;
w przypadku wojny w sądach zostaje tylko obsada szkieletowa tj. pw i niezdolni do służby; w czasie wojny tworzone są sądy wojskowe na poziomiedywizji czy jakiejś innej jedniostki organizacyjnej do których trafiają sędziowie liniowi

xvart
11.02.2011 13:54:30

ja uprościłem sprawę.
Doszedłem do wniosku, że ustalanie kto ma jaką kategorię i czy podlega obowiązkowi służby czy też nie będzie kosztować Skarb Państwa o wiele więcej niż wysyłanie zawiadomień.
I dlatego wysyłam zawiadomienia do WKU w każdej jednej sprawie. Za to skwapliwie skorzystałem z możliwości jaką daje par 9 Instrukcji biurowej i wyraziłem zgodę na upoważnienie przez Kierownika sekretariatu, pracowników sekretariatu do podpisywania tych zawiadomień (podobnie jak kart statystycznych, odpisów wyroków, zaświadczeń do MOPS, zapytań do KRK etc.).

bull78
24.09.2011 11:05:33

"xvart" napisał:

ja uprościłem sprawę.
Doszedłem do wniosku, że ustalanie kto ma jaką kategorię i czy podlega obowiązkowi służby czy też nie będzie kosztować Skarb Państwa o wiele więcej niż wysyłanie zawiadomień.
I dlatego wysyłam zawiadomienia do WKU w każdej jednej sprawie. Za to skwapliwie skorzystałem z możliwości jaką daje par 9 Instrukcji biurowej i wyraziłem zgodę na upoważnienie przez Kierownika sekretariatu, pracowników sekretariatu do podpisywania tych zawiadomień (podobnie jak kart statystycznych, odpisów wyroków, zaświadczeń do MOPS, zapytań do KRK etc.).


Czy masz jakiś wzór takiego pełnomocnictwa. Chodzi mi głównie o wyszczególnienie jakie to są pisma. Od niedawna zajmuje się wykonawstwem i przeraża mnie liczba podpisywanych zawiadomień i drażni, że kobitki z sekretariatu, które to i tak przygotowują, sprawdzają muszą to nosić do mnie na biurko do podpisu.

xvart
24.09.2011 23:09:41

jasne podeślę Ci w poniedziałek.

bull78
24.09.2011 23:40:27

Wielkie dzięki.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.