Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281

Karne wykonawcze

Jaka decyzja w razie wykonania kary zasadniczej 65 § 5 kkw

Maltazar napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 13:52:48 :

Czy wydajecie w praktyce decyzję merytoryczną w przedmiocie kary zastępczej, w sytuacji gdy skazanemu w trybie art. 65 § 5 kkw wstrzymano wykonanie kary zastępczej i wykonał karę zasadniczą w całości.
Czy uchylacie postanowienie o zamianie, czy umarzacie w tym zakresie postępowanie wykonawcze , czy jedynie odwołujecie karę zastępczą ?

censor napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 14:07:10 :

Chyba każda z tych koncepcji ma sens, piewsza i trzecia - jak rozumiem - na mocy art.24 par.1 kkw. Każde z tych rozwiązań wydaje się poprawne. W jedynym dostępnym i aktualnym komentarzu (Hołdy i Postulskiego) nic nie ma na ten temat.

Darkside napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 14:31:05 :

Na gorąco umorzyłbym postępowanie wykonawcze wobec wykonania kary przez skazanego.

efa napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 14:59:58 :

Uchylam postanowienie o karze zastępczej pozbawienia wolności z uwagi na wykonanie przez skazanego kary podstawowej po wydaniu przedmiotowego postanowienia o kz.

romanoza napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 15:10:34 :

Moim zdaniem można i umorzyć wykonawcze w związku z wykonaniem kary ograniczenia wolności, można też uchylić w trybie art. 24 kkw, chociaż sensowne wydaje się też odwołanie kary zastępczej, podobnie jak przy uiszczeniu grzywny gdy orzeczono już zastępczą karę pozbawienia wolności. Ostatnie rozwiązanie jest najmniej formalistyczne, nie wywołuje konieczności wydawania postanowienia.

Markiel napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 17:31:32 :

ja uchylam zastępczą karę pozbawienia wolności - na zasadzie zmiany okoliczności [24 par 1 kkw] - wykonał karę w pierwotnej formie.

micgas napisał w dniu 18.11.2008 o godzinie 23:24:08 :

Orzekam tak jak Markiel.

niespielak napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 09:57:59 :

ja podobnie jak koledzy, uchylam na podstawie art. 24 p 1 kkw

bull78 napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 13:26:22 :

Mam pytanie techniczne. Czy wstrzymując wykonanie zastępczej kpw w zamian z kow wskazujecie okres tego wstrzymania w którym skazany ma wykonać resztę kary, czy też nie?

Darkside napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 13:31:41 :

Genaralnie wykonawstwa nie robię, kilka razy mi się trafiło mieć posiedzenie w trybie art 65.5 kkw

Pisząc treść postanowienia pisałem zgodnie z przepisem "do czasu wykonania k.o.w.".

Tyle, że w zarządzeniu kończącym posiedzenie pisałem coś takiego:

- po upływie 3 miesiecy licząc od dnia dzisiejszego zwrócić się do właściwej jednostki o udzielenie informacji czy skazany xy pojął nakazaną pracę i poddał się rygorom z nią związanym.

W zależności od odpowiedzi były podejmowane dalsze decyzje.

Markiel napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 13:43:55 :

Ja - wstrzymując wykonanie zastępczej kpw za niewykonaną kow - nie określam terminu tego wstrzymania - bo i po co. Sam przepis - w zdaniu drugim art. 65 par. 6 kkw stwierdza, że wstrzymanie następuje "do czasu wykonania" kow [czyli z mocy prawa tak jest - nie trzeba tu nic określać].
Rzecz jasna, gdy skazany - mimo wstrzymania zastępczej kpw - będzie potem uchylał się od wykonywania kow - to wówczas wprowadzam do wykonania zastępczą kpw [z uwzględnieniem odbytej kow licząc od wstrzymania zastępczej kpw, do ponownego wprowadzenia tej kary do wykonania]

efa napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 13:47:16 :

"Markiel" napisał:

Rzecz jasna, gdy skazany - mimo wstrzymania zastępczej kpw - będzie potem uchylał się od wykonywania kow - to wówczas wprowadzam do wykonania zastępczą kpw [z uwzględnieniem odbytej kow licząc od wstrzymania zastępczej kpw, do ponownego wprowadzenia tej kary do wykonania]


równiez nie określam w sentencji terminu, do jakiego wstrzymuję wykonaine. Słusznie Markiel wskazuje na treść przepisu 65 par.6 kkw. Mam natomiast przy okazji pytanie - czy jeżeli skazany nie bedzie kontynuował wykonywania kary ograniczenia woności, uchylacie na 24 postanowienie o wstrzymaniu wykonania kz? Bo ja uchylam, a jednoczesnie zazwyczaj zmieniam samo postanowienie o kz, bo zazwyczaj skazany w "międzyczasie" iles godzinek odrobił.

Markiel napisał w dniu 19.11.2008 o godzinie 15:03:06 :

ja robię tak:

postanawia

1. na podstawie art. 64 k.k.w. w zw. z art. 24 § 1 k.k.w. zmienić punkt 1 postanowienia Sądu Rejonowego w ..... z dnia .... sygn. akt VII Ko .... w ten sposób, że ustalić, iż skazany .... wykonał 49 % kary ograniczenia wolności orzeczonej w wymiarze 8 miesięcy wyrokiem Sądu Rejonowego w ..... z dnia ...... r. sygn. akt VII K .....;
2. na podstawie art. 65 § 2 k.k.w. w zw. z art. 24 § 1 k.k.w. w zw. z art. 65 § 5 k.k.w. a contrario zmienić punkt 2 postanowienia określonego w punkcie 1 w ten sposób, że wprowadzić do wykonania 61 (sześćdziesiąt jeden) dni zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec skazanego wyrokiem określonym w punkcie 1, której wykonanie następnie wstrzymano postanowieniem Sądu Rejonowego w ...... z dnia ..... r. sygn. akt Ko .....

UZASADNIENIE

Kurator wskazał, iż skazany – pomimo wstrzymania wykonania kary zastępczej – od miesiąca lutego 2008 r. nie wykonuje jak należy pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w ramach kary ograniczenia wolności.
Z danych zawartych w aktach sprawy wynika, że skazany w lutym nie przystąpił w ogóle do pracy, w marcu – wykonał zaledwie 13 godzin pracy, a od kwietnia tej pracy nie wykonuje w ogóle.
Sąd zważył, co następuje:
W ocenie Sądu, z faktów przytoczonych wyżej wynika, iż skazany mimo wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności zaprzestał, bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia, dalszego wykonywania pracy.
Z uwagi na fakt, że skazany wykonał już po wstrzymaniu zastępczej kary pozbawienia wolności 102,5 godzin pracy – należało – w myśl art. 64 k.k.w. w zw. z art. 24 § 1 k.k.w. – orzec w jakim zakresie kara ograniczenia wolności – w porównaniu do stanu istniejącego w dacie wydania postanowienia o zamianie tej kary na karę zastępczą – została wykonana, a następnie zmniejszyć odpowiednio ilość zastępczej kary pozbawienia wolności, uwzględniając tą dodatkową ilość wykonanej kary.
I tak – skoro skazany wykonał łącznie 125 godzin pracy, to uznać należało, iż wykonał on 49 % kary ograniczenia wolności (skazany miał do wykonania 256 godzin pracy w ramach całej kary; z kolei 125 godzin z 256 godzin stanowi w zaokrągleniu 49 %) – stąd orzeczono jak w punkcie 1 postanowienia. W rezultacie tego ustalenia przyjąć należało, że do wykonania pozostała jeszcze kara ograniczenia wolności w wymiarze 122 dni (kara ograniczenia wolności miała trwać 240 dni,; z kolei 51 % z tej liczby daje 122).
W rezultacie tego ustalenia należało zmniejszyć karę zastępczą pozbawienia wolności.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 65 § 2 k.k.w. przy zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmuje się, że jeden dzień tej kary jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności. Dlatego też 122 dni kary ograniczenia wolności, która pozostała jeszcze do wykonania należało podzielić przez 2 – co daje wynik w postaci 61 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.
Dlatego też postanowiono jak w punkcie 2.

Aaanitkaaa napisał w dniu 21.09.2011 o godzinie 22:29:31 :

w postanowieniu nie określam terminu

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.