Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Spór o właściwość przy wykonaniu ograniczenia wolności.

Aurelio
04.11.2009 20:35:32

Witam,

sprawa (jak najbardziej autentyczna) wygląda tak: SR w miejscowości X skazuje na karę o.w. W chwili uprawomocnienia się wyroku, skazany, który mieszka również w miejscowości X, przebywa już w ZK w miejscowści Y, z obliczonym końcem kary p.w. na 2012. SR w X przesyła do SR w Y orzeczenie o kow, celem jego wykonania, jako sądu właściwego do nadzorowania wykonania kary o.w. powołując się na treść art. 54 k.k.w. Sąd w Y odsyła orzeczenie do SR w X, stwierdzając swoją niewłaściwość w kwestii nadzorowania kary ow, podając, iż miejsce zamieszkania, nie jest tożsame z miejscem pobytu i posiłkując się przy tym przepisami z cywilistyki (art. 25 kc) i orzecznictwem w tym zakresie, np.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2008-05-13, I OW 22/08

Teza:
Przebywanie w placówce jaką jest szpital, nie spełnia wymogów miejsca zamieszkania.
.
Nadto SR w Y sugeruje w tym przypadku rozważenie zastosowania art. 15 par. 2 kkw.

SR w X ponownie odsyła orzeczenie o kow do SR w Y, celem jego wykonania, powołując się dodatkowo na orzecznictwo SN, bodajże z 1978 roku, gdzie jest wskazane, iż odbywanie kary p.w. w innej sprawie, nie stanowi przesłanki do zpw...

I co o tym myślicie?
Ja osobiście pracuję w SR w Y i uważam, że nie ma racji tutaj SR w X, albowiem to on jest właściwy do nadzorowania kow w myśl art. 54 kkw. Pobyt skazanego na kow w zk, gdzie odbywa kpw nie upoważnia do stwierdzenia, że jest to jego miejsce zamieszkania. Taki skazany po odbyciu kary, czy też uzyskaniu przerwy w karze, tudzież warunkowego zwolenia wróci do swojego miejsca zamieszkania sprzed osadzenia. Dla mnie sprawa oczywista.

Nadto przy tej okazji chce poruszyć inną kwestię. Czy w przypadku odbywania przez skazanego na kow, kary p.w. w zk, stosujecie zpw? Jak rozumieć art. 15 par. 4 kkw? Jak określić początek wstrzymania biegu przedawnienia w tym przypadku? Czy tutaj wymagane jest postanowienie o 15par. 2 kkw i wtedy wydanie takiego postanowienia określa dopiero początek biegu tego wstrzymania, czy może nie jest tutaj wymagane zpw, albowiem bieg wstrzymania przedawnienia rozpoczyna sięz chwilą osadzenia w zk, celem odbycia kary?

censor
04.11.2009 21:54:33

"Aurelio" napisał:

Czy w przypadku odbywania przez skazanego na kow, kary p.w. w zk, stosujecie zpw? Jak rozumieć art. 15 par. 4 kkw? Jak określić początek wstrzymania biegu przedawnienia w tym przypadku? Czy tutaj wymagane jest postanowienie o 15par. 2 kkw i wtedy wydanie takiego postanowienia określa dopiero początek biegu tego wstrzymania, czy może nie jest tutaj wymagane zpw, albowiem bieg wstrzymania przedawnienia rozpoczyna sięz chwilą osadzenia w zk, celem odbycia kary?

Biegnie sobie niezależnie od postanowienia, bo to jest termin materialny.

[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 9:55 pm ]
"Aurelio" napisał:

uważam, że nie ma racji tutaj SR w X, albowiem to on jest właściwy do nadzorowania kow w myśl art. 54 kkw. Pobyt skazanego na kow w zk, gdzie odbywa kpw nie upoważnia do stwierdzenia, że jest to jego miejsce zamieszkania. Taki skazany po odbyciu kary, czy też uzyskaniu przerwy w karze, tudzież warunkowego zwolenia wróci do swojego miejsca zamieszkania sprzed osadzenia. Dla mnie sprawa oczywista.

Dla mnie też.

xvart
05.11.2009 22:04:34

ja uważam, że jest to podstawa do zawieszenia. Bo co innego w sprawie zrobić? Pobyt w ZK to moim zdaniem długotrwała przeszkoda.
Po zawieszeniu zobowiązuję kuratora do informowania mnie co 3 miesiące, czy skazany nadal przebywa w ZK. I tak aż do przedawnienia.
Uważam, że nie ma tutaj podstaw do wstrzymania biegu przedawnienia. W końcu skazany nie może odpowiadać za błędy Ministerstwa Sprawiedliwości polegające na niezorganiuzowaniu odbywania kary pw w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie jednocześnie kary ow.

censor
05.11.2009 23:03:47

"xvart" napisał:

skazany nie może odpowiadać za błędy Ministerstwa Sprawiedliwości polegające na niezorganiuzowaniu odbywania kary pw w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie jednocześnie kary ow.

Jeśli już - to może ustawodawca? Ale ja nie jestem przekonany, czy tak można by było - dwa w jednym, dwie kary równocześnie wykonywane.

Markiel
06.11.2009 08:13:10

"xvart" napisał:

ja uważam, że jest to podstawa do zawieszenia. Bo co innego w sprawie zrobić? Pobyt w ZK to moim zdaniem długotrwała przeszkoda.
Po zawieszeniu zobowiązuję kuratora do informowania mnie co 3 miesiące, czy skazany nadal przebywa w ZK. I tak aż do przedawnienia.
Uważam, że nie ma tutaj podstaw do wstrzymania biegu przedawnienia. W końcu skazany nie może odpowiadać za błędy Ministerstwa Sprawiedliwości polegające na niezorganiuzowaniu odbywania kary pw w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie jednocześnie kary ow.Ja również zawieszam. Natomiast jedna uwaga - kara ogr. wolności nie ulega przedawnieniu w czasie gdy skazany odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie - o czym wprost stanowi art. 15 par. 4 k.k.w.

xvart
06.11.2009 11:43:42

markiel
czy Twoim zdaniem wstrzymanie biegu przedawnienia stosuje się też do wykroczeń? Bo moim zdaniem nie bardzo. KW przecież samodzielnie reguluje przedawnienie. Co jeżeli s-ny na ow za wykrocz odsiaduje 25 lat? Wykrocz będzie wisiał przez co najmniej 15 lat?

censor
06.11.2009 12:49:09

"xvart" napisał:

KW przecież samodzielnie reguluje przedawnienie

Ale nie problem wstrzymania biegu przedawnienia.

xvart
06.11.2009 13:44:55

ja bym jednak traktował art. 45 kw jako samodzielną regulację wyłączającą 15 par 4 kkw.
Oczywiście możliwe są obie interpretacje, ale jaki sens ma wykonywanie 1 miesiąca ow za wykroczenie, po 15 latach pobytu s-nego w zk?
Dlatego przyjąłem praktykę umarzania na przedawnienie w takich przypadkach zarówno kar ow, jak i aresztu

censor
06.11.2009 14:36:52

Racji kryminologicznych to może i nie ma, ale niech ustawodawca to wyprostuje.

Markiel
06.11.2009 14:59:44

Przepis art. 15 par 4 k.k.w. jest jasny - i z całą pewnością, z mocy art. 1 par. 1 k.k.w. - stosuje się także do wykroczeń. Przepis art. 15 par. 4 k.k.w. ustawodawca wprowadził w pełni świadomie - ten przepis został przecież już po uchwaleniu kkw.

efa
06.11.2009 20:18:44

"xvart" napisał:

ja bym jednak traktował art. 45 kw jako samodzielną regulację wyłączającą 15 par 4 kkw.
Oczywiście możliwe są obie interpretacje, ale jaki sens ma wykonywanie 1 miesiąca ow za wykroczenie, po 15 latach pobytu s-nego w zk?
Dlatego przyjąłem praktykę umarzania na przedawnienie w takich przypadkach zarówno kar ow, jak i aresztu

w takim razie należałoby konsekwentnie uznac, że art. 103 kk jest również przepisem szczególnym do art. 15 § 4 kkw

Natomiast ja w pełni zgadzam się, że pobyt w ZK wstrzymuje bieg terminu przedawnienia wykonania kary również w sprawach o wykrocze i w moim najbliższym sąsiedztwie nie budzi to wątpliwości.
Natomiast zdarza mi się orzec kz w zamian za niewykonaną karę ograniczenia wolności, mimo, że delikwent siedzi, ale wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim w moim Sądzie orzeka się kilkadziesiąt % wszystkich kar ogr. woln. orzekanych w obszarze całego mojego Sądu Okręgowego, jednocześnie przy bardzo małej obsadzie kadrowej zdarzało się, że pomiędzy skierowaniem delikwenta do wykonania kary ogr. woln., a jego osadzeniem w ZK lub A. Śl. upływał okres kilku miesięcy. Wówczas pomimo, iż w dacie orzekania przeze mnie kz klient siedzi, oceniam jego zachowanie w okresie pomiędzy skierowaniem do wykonania godzinek, a osadzeniem. Jeżeli nawet nie pofatygował się do wyznaczonego miejsca przez dwa lub trzy miesiące, to uznaję, że jego zachowanie w pełni wyczerpało znamię "uchylania się" i zarządzam zastępczą.

Aurelio
06.11.2009 20:51:02

"xvart" napisał:

ja uważam, że jest to podstawa do zawieszenia. Bo co innego w sprawie zrobić? Pobyt w ZK to moim zdaniem długotrwała przeszkoda.
(...)


Zgadza się, lecz z określonym dokładnie końcem. A w komentarzach do 15 kkw podaje się, że chodzi o długotrwałą przeszkodę, której koniec jest trudny do określenia. Chociaż odrazu mówię, iż u mnie w przypadku pobytu w zk (zalezy oczywiście na jaki okres) skazanego/ukaranego na kow, stosuje sie zpw.

Mario 71
06.11.2009 21:34:54

Również zawieszam postępowanie wykonawcze w części dotyczącej wykonania kary o,w. Niestety kara wisi za wykrocz nawet kilka lat jeśli ukarany ma akurat dłuższą odsiadkę. Jest orzeczenie, ( ale nie pamiętam teraz czyje i gdzie) żeby umarzać postępowanie wykonawcze odnośnie kary o.w. jeśli skazany odbył dłuższą odsiadkę, ponieważ cele kary o.w. miały zostać osiągnięte przez p.w. a zatem postępowanie wykonawcze jest bezprzedmiotowe.

m35
07.11.2009 23:03:22

Aurelio, ale jak u Was sąd przyjmuje pobyt na karze w zk za uchylanie sie od wykonania kary. Okręg w przypadku zażalenia delikwenta to klepie?

jabor
07.11.2009 23:27:32

Ja też mam problem z właściwością przy wykonywaniu kary i proszę Was o zajęcie stanowiska. Sytuacja wygląda tak:
Sąd w X skazał "Kowalskiego" na kpw z warunkowym zawieszeniem i oddał pod dozór. Dozór był wykonywany w okręgu sądu w Y. Sąd w Y zarządził wykonanie kary - postanowienie jest prawomocne. Kowalski nie został jeszcze osadzony i pisze o odroczenie wykonania kary. Pytanie: który sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku?
Moim zdaniem, skoro dozór nie jest już wykonywany, wniosek o odroczenie powinien rozpoznać sąd w X, ale z tego co się zorientowałem, takich spraw się nie przekazuje.

totep
08.11.2009 00:47:05

"jabor" napisał:

Ja też mam problem z właściwością przy wykonywaniu kary i proszę Was o zajęcie stanowiska. Sytuacja wygląda tak:
Sąd w X skazał "Kowalskiego" na kpw z warunkowym zawieszeniem i oddał pod dozór. Dozór był wykonywany w okręgu sądu w Y. Sąd w Y zarządził wykonanie kary - postanowienie jest prawomocne. Kowalski nie został jeszcze osadzony i pisze o odroczenie wykonania kary. Pytanie: który sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku?
Moim zdaniem, skoro dozór nie jest już wykonywany, wniosek o odroczenie powinien rozpoznać sąd w X, ale z tego co się zorientowałem, takich spraw się nie przekazuje.


W sytuacji, gdybym zarządził wykonanie kary wobec skazanego, który był skazany wyrokiem innego sądu, i gdyby skazany złożył w moim sądzie wniosek o odroczenie wykonania KPW, to bym wniosek przyjął i merytorycznie rozpoznał, bez wnikania, czy to prawidłowo, czy też nie

[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 12:49 am ]
Ale oczywiście z sądu X zażądałbym najpierw akt głównych. Sorki - miałbym je bo przecież zarządzałem karę

censor
08.11.2009 01:59:37

"jabor" napisał:

Ja też mam problem z właściwością przy wykonywaniu kary i proszę Was o zajęcie stanowiska. Sytuacja wygląda tak:
Sąd w X skazał "Kowalskiego" na kpw z warunkowym zawieszeniem i oddał pod dozór. Dozór był wykonywany w okręgu sądu w Y. Sąd w Y zarządził wykonanie kary - postanowienie jest prawomocne. Kowalski nie został jeszcze osadzony i pisze o odroczenie wykonania kary. Pytanie: który sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku?
Moim zdaniem, skoro dozór nie jest już wykonywany, wniosek o odroczenie powinien rozpoznać sąd w X, ale z tego co się zorientowałem, takich spraw się nie przekazuje.

Y jest właściwy. Robi wszystko skoro zarządzał karę.

jabor
08.11.2009 10:30:33

OK - rozstrzygnięcie jest, ale co z argumentacją - jaka podstawa prawna? Uzasadnienie stanowiska przeciwnego byłoby następujące: Ogólnie właściwy w postępowaniu wykonawczym jest sąd, który wydał wyrok w I instancji - X. Sąd Y jest właściwy tylko wtedy jeżeli w jego okręgu jest wykonywany dozór. Skoro dozór przestał być wykonywany (bo zarządzono wykonanie kary), to odpada okoliczność uzasadniająca szczególną właściwość sądu Y i właściwość wraca do X.
???

Aurelio
08.11.2009 12:57:23

"jabor" napisał:

Ja też mam problem z właściwością przy wykonywaniu kary i proszę Was o zajęcie stanowiska. Sytuacja wygląda tak:
Sąd w X skazał "Kowalskiego" na kpw z warunkowym zawieszeniem i oddał pod dozór. Dozór był wykonywany w okręgu sądu w Y. Sąd w Y zarządził wykonanie kary - postanowienie jest prawomocne. Kowalski nie został jeszcze osadzony i pisze o odroczenie wykonania kary. Pytanie: który sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku?
Moim zdaniem, skoro dozór nie jest już wykonywany, wniosek o odroczenie powinien rozpoznać sąd w X, ale z tego co się zorientowałem, takich spraw się nie przekazuje.


Rację ma Censor. Zresztą w tej kwestii wypowiadał się SN:

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z 2002-10-29, I KZP 29/02
Teza:
Sąd rejonowy, w którego okręgu dozór był wykonywany i który zgodnie z art. 178 § 1 KKW zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, jest także właściwy do wykonania tego orzeczenia, chociaż nie orzekał w sprawie w pierwszej instancji, a w tym do rozstrzygania kwestii incydentalnych związanych z jego wykonaniem.


Z powyższego też wynika, że sąd dozorowy również jest właściwy do wezwania delikwenta do stawienia się w zk.

"m35" napisał:

Aurelio, ale jak u Was sąd przyjmuje pobyt na karze w zk za uchylanie sie od wykonania kary. Okręg w przypadku zażalenia delikwenta to klepie?


m35 u mnie sąd nie przyjmuje pobytu w zk, jako uchylanie od kow, bo niby jak? Natomiast jeżeli skazanemu wykaże się uchylanie z okresu przed osadzeniem, dokładnie tak, jak pisała efa, to z czystym sumieniem jest podstawa do zkpw i tak tez się dzieje.

m35
08.11.2009 22:00:45

a no to wszystko rozumiem. Też tak robię z karą zastępczą za kow, że jeżeli delikwentowi wyznaczyłem miejsce wykonania kow i miał możliwość podjęcia jej wykonania, ale po kilku miechach go posadzono, to uznaję to za uchylanie się od wykonania kary.

totep
09.11.2009 09:21:47

m35 - dokładnie tak

domianiuk
09.11.2009 12:46:27

"jabor" napisał:

OK - rozstrzygnięcie jest, ale co z argumentacją - jaka podstawa prawna? Uzasadnienie stanowiska przeciwnego byłoby następujące: Ogólnie właściwy w postępowaniu wykonawczym jest sąd, który wydał wyrok w I instancji - X. Sąd Y jest właściwy tylko wtedy jeżeli w jego okręgu jest wykonywany dozór. Skoro dozór przestał być wykonywany (bo zarządzono wykonanie kary), to odpada okoliczność uzasadniająca szczególną właściwość sądu Y i właściwość wraca do X.
???


Art.3 par 1 kkw - sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Skoro więc sąd zarządził wykonanie kary jako sąd pierwszej instancji, to wykonuje swoje postanowienie, w tym orzeka w przedmiocie odroczenia kary.

jabor
09.11.2009 13:38:39

Wykonanie postanowienia o zarządzeniu wykonania kary ogranicza się praktycznie do stwierdzenia prawomocności, przesłania dokumentacji do ZK i wezwania skazanego do stawienia się w ZK. Reszta to wykonanie wyroku sądu pierwszej instancji. Skazany wnosi przecież o odroczenie wykonania kary orzeczonej przez sąd X, a nie o odroczenie „zarządzenia” wykonania kary.

Domianiuk napisał: „Skoro więc sąd zarządził wykonanie kary jako sąd pierwszej instancji, to wykonuje swoje postanowienie, w tym orzeka w przedmiocie odroczenia kary.[/quote]
Moim zdaniem - nie, nie jako sąd pierwszej instancji tylko jako sąd delegowany z mocy art. 178 §1 k.k.w. i właściwy tylko na czas wykonywania dozoru.

Art. 3 § 1 kkw określa ogólną właściwość sądu pierwszej instancji (tylko tego, który wydał podlegające wykonaniu orzeczenie) w postępowaniu wykonawczym, która to właściwość zostaje wyjątkowo zmieniona na rzecz sądu, w którego okręgu jest wykonywany dozór, ale tylko na czas trwania dozoru. Art. 178 §1 k.k.w. określa tę właściwość bardzo wąsko – „w stosunku do osoby[…] pozostającej pod dozorem”. Skoro zarządzono wykonanie kary, to ta osoba już nie „ozostaje” pod dozorem. Rozszerzające rozumienie tego przepisu – tj. traktowanie sądu delegowanego jako sądu pierwszej instancji mogłoby prowadzić do przeniesienia właściwości na sąd delegowany na podstawie art. 178 §1 k.k.w. również w innych sprawach związanych z wykonaniem kary – np. w przedmiocie wydania wyroku łącznego, czy ułaskawienia. No może trochę się zagalopowałem.
A już miałem dać sobie spokój….

m35
09.11.2009 23:14:35

jabor nie potrzebnie tak drążysz temat. Zawsze było tak, że karę pozb.woln. warunkowo zawieszoną wykonuje ten sąd, który ją zarządził do wykonania. Jeżeli np. w twoim rejonie był sprawowany dozór i zaszła potrzeba zarządzenia kary na podst. art. 75 § 1 lub 2 kk, to potem ściągasz akta główne sądu, który wydawał wyrok w I instancji i przesyłasz dokumentację do wykonania do AŚ lub ZK. Poczytaj komentarz do kkw i tam wszystko stoi jak należy.

jabor
10.11.2009 11:54:00

No to już przestanę drążyć...

suzana22
10.11.2009 11:56:31

"m35" napisał:

jabor nie potrzebnie tak drążysz temat. Zawsze było tak, że karę pozb.woln. warunkowo zawieszoną wykonuje ten sąd, który ją zarządził do wykonania. .... Poczytaj komentarz do kkw i tam wszystko stoi jak należy.


Potrzebnie drąży moim zdaniem, bo może ta praktyka i rozsądna , ale podstawy prawnej poza uzusem jakoś nie widać....
A forum jest po to, żeby drążyć, jak ktoś czuje taką potrzebę.

romanoza
10.11.2009 12:03:38

"suzana22" napisał:

jabor nie potrzebnie tak drążysz temat. Zawsze było tak, że karę pozb.woln. warunkowo zawieszoną wykonuje ten sąd, który ją zarządził do wykonania. .... Poczytaj komentarz do kkw i tam wszystko stoi jak należy.


Potrzebnie drąży moim zdaniem, bo może ta praktyka i rozsądna , ale podstawy prawnej poza uzusem jakoś nie widać....
A forum jest po to, żeby drążyć, jak ktoś czuje taką potrzebę.
Ja to kiedyś nawet przetestowałem, SR w Chełmie wdał się w spór a SO wskazał mnie jako właściwego

totep
10.11.2009 12:11:54

"jabor" napisał:

No to już przestanę drążyć...


No chyba, że nie masz co robić i się bardzo nudzisz

domianiuk
10.11.2009 15:18:10

"suzana22" napisał:

jabor nie potrzebnie tak drążysz temat. Zawsze było tak, że karę pozb.woln. warunkowo zawieszoną wykonuje ten sąd, który ją zarządził do wykonania. .... Poczytaj komentarz do kkw i tam wszystko stoi jak należy.


Potrzebnie drąży moim zdaniem, bo może ta praktyka i rozsądna , ale podstawy prawnej poza uzusem jakoś nie widać....
A forum jest po to, żeby drążyć, jak ktoś czuje taką potrzebę.

nadal twierdzę, że art.3 par 1 kkw jest podstawą. Nie wynika z niego , aby dotyczył tylko wyroków, lecz wszystkich orzeczeń, a więc i postanowień o zarządzeniu wykonania kary. Wykonuje je więc ten sąd, który zarządził wykonanie kary w I instancji. I w niektórych przypadkach będzie to sąd inny niż ten który wydawał wyrok.

m35
11.11.2009 10:58:18

wczytaj się dokładnie w treść art. 178 § 1 kkw i tam znajdziesz odpowiedź. Według mnie ten przepis stanowi inaczej niż art. 3 § 1 kkw (chyba że ustawa stanowi inaczej). Przecież jedyne odstępstwo od zasady, że wyrok wykonuje sąd, który wydał orzeczenie w I instancji (w tym przypadku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary) zachodzi przy dozorze, bo wtedy właściwy jest sąd, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. Wiadome będzie, że jeżeli w wyroku wymierzono grzywnę to ją będzie wykonywać sąd I instancji wraz z formami zastępczymi (mogą być odmienności co do pracy społ. użytecznej). Jednak art. 178 § 1 kkw mówi o sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz zarządzenia wykonania zawieszonej kary. Przecież wiadomo, że jak klient jest pod dozorem, to kurator skieruje ew. wniosek o zarządzenie do sądu sprawowania dozoru, a nie do sądu I instacji. Tak samo jak zajdzie potrzeba wszczęcia postęp. wykon. z urzędu (zawiadomienie KRK o ponownym skazaniu w okresie próby albo nie wykonanie grzywny) to zawsze, przy dozorze, właściwy będzie sąd "dozorowy". Znam z praktyki przypadki, że w takich sytuacjach sąd I inst. przesyła stosowne informacje do sądu "dozorowego" celem podjęcia decyzji, bo jego właściwość miejscowa i rzeczowa jest wyłączona.
Tak samo już po wpłynięciu wniosku kuratora, gdy skazany zmieni miejsce zamieszkania i w zw. z tym zmieni się właściwość sądu, powinno się przekazać wniosek do rozpoznania właściwemu "nowemu" sądowi zgodnie z miejscem wykonywania dozoru.

jabor
12.11.2009 10:21:36

Z ostatnim Twoim postem m35 zgadzam się w 100 %. Zważ tylko, że z chwilą zarządzenia wykonania kary dozór przestaje być wykonywany i odpada przesłanka z art. 178 par. 1 kkw.

m35
12.11.2009 18:56:39

jabor, ale idąc dalej tym tokiem rozumowania należałoby uznać, że przy karze ogran. woln. po zarządzeniu kary zastępczej pozb. woln. lub grzywny należy je przesłać do wykonania sądowi, któy orzekał w I instancji, bo ograniczenie wolności nie jest już wykonywane. Na dobrą sprawę art. 55 § 1 kkw oraz art. 178 § 1 kkw są bardzo podobne w swojej treści. Moim zdaniem zbyt wąsko interpretujesz treść przepisu art. 178 kkw zawężając go jedynie do wykonywania dozoru. Przecież jasne jest, że po zarządzeniu kary do wykonania dozór będzie odwołany, bo nie ma już dalszego sensu.

Aurelio
12.11.2009 23:15:24

Generalnie praktyka przyjęła się taka, że sąd, który karę zarządził jest właściwy do jej wykonania, jak i również do orzekania w sprawie odroczenia i dalej ewentulanie w kwestii 152 kkw. Jak podałem wcześniej, kwestię tę podejmował SN w uchwale I KZP 29/02, jak i w uchwale VI KZP 46/72. Jednakże nie dziwię się wątpliwością Jabora, albowiem np. w tej pierwszej uchwale, argumentacja SN może budzić owe, rzekłbym lekkie wątpliwości. A mianowicie, SN podaje, iż:

(...)
Wnioski wynikające z treści art. 178 § 1 in fine KKW przemawiają za tym, iż pomimo zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności i w konsekwencji zaprzestania wykonywania dozoru wobec osoby skazanej, nadal wykonanie orzeczenia należy do właściwości sądu rejonowego, w którego okręgu dozór był wykonywany.
Za słusznością tego poglądu przemawiają przede wszystkim względy racjonalne, oparte na niewątpliwej konstatacji, że właśnie ów sąd, a nie sąd orzekający w pierwszej instancji, ma wszechstronną wiedzę na temat zachowania się skazanego w okresie próby, jego właściwości i warunków osobistych, aktualnej sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz przyczyn, które stanowiły podstawę zarządzenia wykonania zawieszonej kary. Sąd Rejonowy, w którego okręgu dozór jest wykonywany, czerpie wiedzę o osobie skazanej m. in. z okresowych sprawozdań składanych przez kuratora sądowego, sprawującego bezpośredni dozór nad skazanym lub z bezpośrednich kontaktów w trybie art. 169 § 3 KKW
(...)


Otóż, IMO, sąd, który nie zarządzał wykonania kpw, a wydał wyrok w I instancji zawsze może zlecić wywiad kuratora właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego. Nadto po zarządzeniu wykonania kary, teczka dozoru ląduje w aktach głównych sprawy i sąd ten ma sposobność zapoznać się z jej treścią, a tym samym powziąć wiedzę na temat zachowania się skazanego w okresie próby.

Z drugiej jednak strony za obecnie stosowną i przyjęta praktyką przemawia fakt, co też wskazują wyżej przywołane orzecznictwa SN, że praktyka ta jest podyktowana tym, iż - to zdarzenie z okresu pozostawania skazanego pod dozorem w okresie próby, spodowodowało zarządzenie wykonania kary i dlatego też ów ten sąd dozorowy nadal jest właściwy do podejmowania kwestii związanych z odroczeniem. Analogicznie do sytuacji związanej z art. 75 par. 3 kk, tj. mimo, iż skazany pozostaje pod dozorem, to właściwy do orzekania w trybie 75 par.3 kk będzie sąd I instancji, bo do zdarzenia doszło przed okresem próby, w którym orzeczony był dozór, a tym samym równiez sąd I instancji będzie wtedy ewentualnie podejmował decyzję o odroczeniu.

"m35" napisał:

jabor, ale idąc dalej tym tokiem rozumowania należałoby uznać, że przy karze ogran. woln. po zarządzeniu kary zastępczej pozb. woln. lub grzywny należy je przesłać do wykonania sądowi, któy orzekał w I instancji, bo ograniczenie wolności nie jest już wykonywane. Na dobrą sprawę art. 55 § 1 kkw oraz art. 178 § 1 kkw są bardzo podobne w swojej treści. (...)


...jak i sąd nadzorowania kow równiez orzeka o ewentulanym odroczeniu zkpw. Chociaż tutaj chyba nie powinno być wątpliwości, bo - IMO - mimo, iż zarządzono zastępczą karę, to delikwent nadal wykonuje kow, tylko, że w zastępczej jej formie, tj. zastępczej grzywnie lub zkpw. Ponadto mogłoby powstać lekkie zamieszanie przy ewentualnych przesłankach do 65 par. 5 kkw, gdyby akta przesłać do I instancji.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.