Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

War. zwolnienie z kary jednostkowej a kara z wyroku łącznego

dencz
04.02.2010 20:28:45

Skazanemu wyrokiem łącznym połączono dwie kary pozbawienia wolności, z których pierwszą odbył w całości, a drugą w części, wymierzając mu karę łączną pozbawienia wolności. W tym samym tygodniu, w którym zapadł wyrok łączny (przed jego uprawomocnieniem się), sąd penitencjarny wydał postanowienie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z kary orzeczonej drugim wyrokiem jednostkowym. Oba orzeczenia są prawomocne.

Czy wydanie wyroku łącznego skutkuje tym, że postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia skazanego z kary jednostkowej straciło moc i należy wprowadzić do wykonania karę pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku łącznym?

Skazany jest obecnie na wolności na mocy postanowienia o warunkowym zwolnieniu. Trzeba podjąć decyzję, co z wykonaniem wyroku łącznego.

romanoza
04.02.2010 21:44:21

Moim zdaniem postanowienie o przedterminowym nie podlega wykonaniu jako odnoszące się do wyroku wchodzącego w skład łącznego, zgodnie z art. 576 § 1 kpk. Czyli powinieneś wykonywać po kolei: art. 79 § 1 kkw, o ile nie zachodzą okoliczności z art. 576 § 2 kpk. Skazany jakby miał pojęcie powinien wystąpić o odroczenie kary łącznej i jednocześnie o warunkowe przedterminowe z łącznej bo jak zakładam są warunki do jego udzielenia.

m35
06.02.2010 22:15:24

zgadzam się z tobą romanoza, tylko w wymiarze praktycznym ten problem z ewidencją zk jest często nie do przeskoczenia. W analogicznej sytuacji jest problem z udzieleniem przez penit przerwy w odbywaniu kary, która w okresie przerwy została objęta wyrokiem łącznym. U nas była nawet taka sytuacja, że skazanemu minął okres przerwy i nie stawił się do AŚ. AŚ powiadomił o niepowrocie policję i złożył zawiadomienie do proka z art. 242 § 3 kk. Tyle, że on w tzw. "międzyczasie" otrzymał wyrok łączny (w skład, którego wchodził ten wyrok z przerwą) i na jego wniosek zostało mu udzielone odroczenie wykonania kary łącznej. Jak policja przyszła po niego, aby go doprowadzić do AŚ, to pokazał im postanowienie o odroczeniu. Policjanci zgłupieli i napisali do nas pismo, żeby się określić, czy mają go doprowadzać, czy też nie. Areszt stał na stanowisku, że trzeba go doprowadzić, bo oni nic o wyroku łącznym nie wiedzą, bo nie mają u siebie dokumentacji. Po prostu błędne koło. Telefoniczne tłumaczenia ewidencji niewiele dawały. Napisali nawet pismo do penitu, co z tym fantem zrobić. W końcu penit na wniosek skazanego udzielił mu dalszej przerwy w karze tyle, że już kary łącznej z wyroku łącznego. Tu nas już w ogóle zaskoczyli, bo czy w takim razie kara łączna z wyroku łącznego może być uznana jako kara wykonywania i zatem udziela się przerwy, czy też jako ta, która ma dopiero zostać wprowadzona, więć odracza się wykonanie kary łącznej.

romanoza
06.02.2010 22:36:10

Moim zdaniem jest na wolności, pomimo że to przerwa, więc odroczenie. Skoro po wyroku łącznym poszczególne wyroki nie podlegają wykonaniu, przerwa z jednostkowego również nie podlega. Ja akurat problemu nie widzę. Po wydaniu łącznego cofamy całą dokumentację z jednostkowych i powinniśmy od nowa wzywać do ZK, wtedy ma prawo złożyć wniosek o odroczenie. Nie rozumiem w tej sytuacji, jak człowiek będący na wolności dostał przerwę...
A jeszcze dodam, że nie rozumiem czegoś takiego jak problem z ewidencją ZK. Mają wykonywać polecenia sądu i tyle

m35
07.02.2010 21:46:56

roman jak widać w różnych częściach kraju areszty/zakłady różnie są wygadane. Tu sytuacja była nietypowa, bo w związku z odroczeniem wykonan. wyr. łącznego areszt nie miał dokumentacji i nawet jak od nas dostał w końcu ten odpis wyroku łącznego, to nie chcieli z policji wycofać zawiadomienia o niestawieniu się po przerwie i polecenia doprowadzenia. Dlatego najbardziej zgłupiała policja.
Co do skutków jakie wywołuje pojawienie się prawomocnego wyroku łącznego, to całkowicie się z tobą zgadzam, że wszelkie przerwy udzielone w sprawach kar jednostkowych z mocy prawa tracą rację bytu. Jednak jak widzisz w opisanym przez mnie przykładzie trudno to wyłumaczyć sądowi penit.

Aurelio
08.02.2010 00:00:40

Panowie, jak pamiętam (bo kiedyś czytałem, przy jakiejś tam okazji) i teraz odszukałem, jest jedno takie postanowienie SA z Lublina (II AKzw 273/05), a więc z Apelacji Romiego , które porusza pośrednio ten problem wrzucony przez Dencza. Otóż SA w Lublinie wskazał m.in., że

(...) orzeczone wobec skazanego jednostkowe kary pozbawienia wolności również nie podlegają wykonaniu, a więc nie jest możliwe udzielenie i kontynuowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty tych kar. Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kar jednostkowych z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, właśnie z tego powodu, traci przymiot wykonalności. (...) Nie można bowiem zapominać, iż tym właśnie wyrokiem łącznym połączono dwa wyroki jednostkowe, wymierzające Grzegorzowi M. kary pozbawienia wolności, z odbycia reszty których został on warunkowo, przedterminowo zwolniony. Sytuacja ta uzasadnia konieczność rozważenia możliwości wszczęcia z urzędu, przez właściwy miejscowo sąd penitencjarny, postępowania w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym. Z datą bowiem wydania nowego postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu poprzednie orzeczenie w tym przedmiocie utraci swoją moc.


Jest tam również poruszona kwestia art. 576 kpk

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.