Środa 08 grudnia 2021 Wydanie nr 5035

Karne wykonawcze

art. 15 § 3 kkw art. 103 § 1 pkt 2 kk uchylanie sie od pw

Maltazar napisał w dniu 02.02.2010 o godzinie 12:01:33 :

Skazany Ukrainiec w czasie przedterminowego warunkowego zwolnienia wrócił na Ukrainę. Zwolnienie odwołano. Facet siedzi na Ukrainie. Czy można przyjąć , że uchyla sie od odbywania kary pw w rozumieniu art. 15 § 3 kkw.

romanoza napisał w dniu 02.02.2010 o godzinie 12:13:06 :

Jeżeli wiedział o odwołaniu, to chyba jak najbardziej, zbliża się przedawnienie

Maltazar napisał w dniu 02.02.2010 o godzinie 12:45:16 :

Z postanowienia sądu penitencjarnego wynika wprost, że podstawą odwołania jest to, że wyjechał na Ukrainę i nie wykonał nałożonego obowiązku podjęcia pracy i powstrzymania sie od nadużywania alkoholu.
Z akt sprawy wynika, że nie wie nic o odwołaniu.
Co ciekawe, na obywtela Ukrainy nałożono obowiązek podjęcia pracy w Polsce a on sobie wyjechał, bo przecież był wolny.

Czy on się uchyla ?

romanoza napisał w dniu 02.02.2010 o godzinie 14:02:25 :

Interesujące, jeżeli nie miał zezwolenia na pracę, to nawet jej legalnie podjąć nie mógł. No i tak patrzę do ustawy o cudzoziemcach, art 88 ust. 1 pkt 9 - zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Rzeczypospolitej Polskiej za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - jest to podstawa do wydania decyzji o wydaleniu. Dodatkowo osoba taka znajduje się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w RP jest niepożądany.
Jeżeli miał prawo pobytu i zezwolenie na pracę, to wydaje mi się, że można przyjąć uchylanie, chociaż chyba jednak byłoby to nieco naciągane. Sytuacja ciekawa, nietypowa i przyznam, że decyzja trudna. Chyba nie pozostaje nic innego, jak umorzyć wykonawcze z uwagi na przedawnienie i czekać na wynik zażalenia prokuratora...

Joanna B. napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 18:44:16 :

a skąd wiedzą, że nie pracuje i nadużywa alkoholu? jakieś wieści z Ukrainy ?

romanoza napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 20:36:24 :

"Joanna B." napisał:

a skąd wiedzą, że nie pracuje i nadużywa alkoholu? jakieś wieści z Ukrainy ?

Maltazar napisał
nałożono obowiązek podjęcia pracy w Polsce

suzana22 napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 21:07:33 :

"romanoza" napisał:

a skąd wiedzą, że nie pracuje i nadużywa alkoholu? jakieś wieści z Ukrainy ?

Maltazar napisał
nałożono obowiązek podjęcia pracy w Polsce


A ja jestem ciekawa, czy w wyroku naprawdę było napisane, że obcokrajowiec ma obowiązek podjąć pracę w Polsce. Byłoby to dziwne moim zdaniem i jakieś takie zaściankowe. Na mój nos to, że zgodnie z wyrokiem on ma pracować w Polsce, to raczej rezultat dziwacznej wykładni

romanoza napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 21:10:37 :

"suzana22" napisał:

a skąd wiedzą, że nie pracuje i nadużywa alkoholu? jakieś wieści z Ukrainy ?

Maltazar napisał
nałożono obowiązek podjęcia pracy w Polsce


A ja jestem ciekawa, czy w wyroku naprawdę było napisane, że obcokrajowiec ma obowiązek podjąć pracę w Polsce. Byłoby to dziwne moim zdaniem i jakieś takie zaściankowe. Na mój nos to, że zgodnie z wyrokiem on ma pracować w Polsce, to raczej rezultat dziwacznej wykładni
w wyroku to nie, w postanowieniu o wpz

suzana22 napisał w dniu 03.02.2010 o godzinie 23:55:11 :

Romi jakoś nie kojarzę skrótu; co to jest wpz?

m35 napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 00:10:37 :

suzana, jak domniemuje chodzi romanowi o "warunkowe przedterminowe zwolnienie". No chyba, że się mylę i źle rozszyfrowałem ten skrót.

Darkside napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 05:26:28 :

"m35" napisał:

suzana, jak domniemuje chodzi romanowi o "warunkowe przedterminowe zwolnienie". No chyba, że się mylę i źle rozszyfrowałem ten skrót.


myślę, że się nie mylisz

romanoza napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 09:17:16 :

"Darkside" napisał:

suzana, jak domniemuje chodzi romanowi o "warunkowe przedterminowe zwolnienie". No chyba, że się mylę i źle rozszyfrowałem ten skrót.


myślę, że się nie mylisz
Dobrze myślicie , ale co sądzicie o problemie Maltazara, bo ja zaczynam się skłaniać ku poglądowi, że uchylania się tutaj nie ma. Ciekawy jestem, czy dochodzą do niego wezwania do stawiennictwa się i czy gdyby chciał się stawić, to czy musi mieć wizę, czy wystarczy samo zgłoszenie się na granicę

m35 napisał w dniu 06.02.2010 o godzinie 22:20:59 :

no faktycznie problem jest. Podobnie z punktu widzenia rejonu można by było rozważać w podobnej sytuacji, konieczność zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej wobec cudzoziemca, który miałby nałożone jakieś środki probacyjne z art. 72 kk. A tak w ogóle ten Ukrainiec nie miał dozoru kuratora w związku z warunkowym, bo zazwyczaj penity dają. Wtedy jak byk uchylanie się od dozoru, bo przecież nie utrzymuje kontaktu z kuratorem, który nawet nie wiedział, że klient opuścił teren RP. Tak więc dozór jest iluzoryczny.
A wracając do problemu przedstawionego przez maltazara, to przecież w procesie musiał podać jakiś adres dla doręczeń w Polsce. Uznałbym takie doręczenie w trybie zastępczym za skuteczne. Tak więc chyba uchylanie się od wykonania kary będzie.

romanoza napisał w dniu 06.02.2010 o godzinie 22:29:45 :

"m35" napisał:

no faktycznie problem jest. Podobnie z punktu widzenia rejonu można by było rozważać w podobnej sytuacji, konieczność zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej wobec cudzoziemca, który miałby nałożone jakieś środki probacyjne z art. 72 kk. A tak w ogóle ten Ukrainiec nie miał dozoru kuratora w związku z warunkowym, bo zazwyczaj penity dają. Wtedy jak byk uchylanie się od dozoru, bo przecież nie utrzymuje kontaktu z kuratorem, który nawet nie wiedział, że klient opuścił teren RP. Tak więc dozór jest iluzoryczny.
A wracając do problemu przedstawionego przez maltazara, to przecież w procesie musiał podać jakiś adres dla doręczeń w Polsce. Uznałbym takie doręczenie w trybie zastępczym za skuteczne. Tak więc chyba uchylanie się od wykonania kary będzie.

A dlaczego musiał podać adres w Polsce Ja orzekam w sądzie mającym we właściwości 2 przejścia drogowe, 1 kolejowe i 1 ciężarowe. Obcokrajowcy prawie nigdy nie podają adresu dla doręczeń w Polsce.

suzana22 napisał w dniu 06.02.2010 o godzinie 22:39:01 :

"m35" napisał:


A tak w ogóle ten Ukrainiec nie miał dozoru kuratora w związku z warunkowym, bo zazwyczaj penity dają. Wtedy jak byk uchylanie się od dozoru, bo przecież nie utrzymuje kontaktu z kuratorem, który nawet nie wiedział, że klient opuścił teren RP.


Skazany będąc pod dozorem nie ma tym samym zakazu opuszczenia Polski. Zatem wystarczy, że kuratorowi zakomunikuje, że wyjeżdża i po prostu wyjedzie...

romanoza napisał w dniu 06.02.2010 o godzinie 22:42:32 :

"suzana22" napisał:


A tak w ogóle ten Ukrainiec nie miał dozoru kuratora w związku z warunkowym, bo zazwyczaj penity dają. Wtedy jak byk uchylanie się od dozoru, bo przecież nie utrzymuje kontaktu z kuratorem, który nawet nie wiedział, że klient opuścił teren RP.


Skazany będąc pod dozorem nie ma tym samym zakazu opuszczenia Polski. Zatem wystarczy, że kuratorowi zakomunikuje, że wyjeżdża i po prostu wyjedzie...
Problem jest jednak bardziej złożony, ustawa o cudzoziemcach go komplikuje

m35 napisał w dniu 07.02.2010 o godzinie 19:12:13 :

art. 138 kpk się kłania. Ma on także zastosowanie w wykonawczym przez art. 1 kkw. Maltazar pisał coś, że on miał prawo pobytu w Polsce. No to chyba jakieś miejsce zamieszkania/zameldowania w naszym pięknym kraju miał.
suzanna22. Zgadzam się, że skazany na dozorze może wyjechać sobie z Polski, lecz jeśli zerwie całkowicie kontakt z kuratorem wbrew wcześniejszym ustaleniom pomiędzy nimi, to ja poczytywałbym coś takiego jako uchylanie się od dozoru. Bo niby jak kurator ma ten dozór sprawować.

romanoza napisał w dniu 07.02.2010 o godzinie 20:09:36 :

Ale komu ma się 138 kpk kłaniać I co z tego, że przepis ten przewiduje "obowiązek", skoro w następnym zdaniu przewiduje dołączanie korespondencji do akt. Tak właśnie jest w większości przypadków. Jeżeli nie wierzysz, możesz zapytać kogoś innego ze "ściany wschodniej" Maltazar chyba nie pisał o prawie pobytu cudzoziemca. A o ustawie o cudzoziemcach pisałem poważnie, na sądzie spoczywa obowiązek wysyłania do Urzędu d/s Uchodźców zawiadomienia o skazaniu cudzoziemca oraz zawiadamiania o zarządzeniu wykonania (piszę z głowy). Na tej podstawie cudzoziemiec jest umieszczany w wykazie osób, których pobyt na terenie RP nie jest pożądany. Plus to, co pisałem wcześniej o wydalaniu osób opuszczających więzienie.

m35 napisał w dniu 07.02.2010 o godzinie 21:40:02 :

kłania się nam wszystkim, a generalnie społeczeństwu Ale wracając do rzeczy i głównego tematu, to jednak moim zdaniem można przyjąć, że ów skazany jednak uchyla się od wykonania kary. Pojawia się kilka pytań: skoro odwołano warunkowe, to zapewne odpis post. doręczono skazanemu i na jaki adres; zapewne przyjęto, że post. się uprawomocniło; gdzie wysyłano skaz. wezwania do odbycia reszty kary, bo chyba nie na Ukrainę; w końcu skazany zapewne miał świadomość nałożonych przez sąd penit. obowiązków w okresie próby i samej długości tego okresu, otrzymał stosowne pouczenia. Tak więc jego zachowanie polegające, jak rozumiem, na wyjeździe poza granice naszego kraju i powrót na łono ojczyzny musi pociągać za sobą przyjęcie, że jak byk kolo uchyla się od odbycia kpw.

romanoza napisał w dniu 07.02.2010 o godzinie 21:46:57 :

"m35" napisał:

kłania się nam wszystkim, a generalnie społeczeństwu Ale wracając do rzeczy i głównego tematu, to jednak moim zdaniem można przyjąć, że ów skazany jednak uchyla się od wykonania kary. Pojawia się kilka pytań: skoro odwołano warunkowe, to zapewne odpis post. doręczono skazanemu i na jaki adres; zapewne przyjęto, że post. się uprawomocniło; gdzie wysyłano skaz. wezwania do odbycia reszty kary, bo chyba nie na Ukrainę; w końcu skazany zapewne miał świadomość nałożonych przez sąd penit. obowiązków w okresie próby i samej długości tego okresu, otrzymał stosowne pouczenia. Tak więc jego zachowanie polegające, jak rozumiem, na wyjeździe poza granice naszego kraju i powrót na łono ojczyzny musi pociągać za sobą przyjęcie, że jak byk kolo uchyla się od odbycia kpw.

A to już pytania do Maltazara. Ja jedynie się domyślam, że doręczenia były w trybie 138 kpk

Maltazar napisał w dniu 08.02.2010 o godzinie 21:33:18 :

Czekam na akta z penitencjarnego, bo znam jedynie samo postanowienie, sprzed 16 lat. Jak będe znał szczegóły to napiszę. Ale najchętniej bym umorzył postepowanie wykonawcze na przedawnienie. Inaczej czeka mnie zabawa z ekstradycją.

romanoza napisał w dniu 08.02.2010 o godzinie 21:46:31 :

"Maltazar" napisał:

Czekam na akta z penitencjarnego, bo znam jedynie samo postanowienie, sprzed 16 lat. Jak będe znał szczegóły to napiszę. Ale najchętniej bym umorzył postepowanie wykonawcze na przedawnienie. Inaczej czeka mnie zabawa z ekstradycją.

Sprzed 16 lat Czyli na starym kkw, o ile mnie pamięć nie myli obcokrajowiec mógł się wtedy wykupić z ZK, ale może mi się coś mylić. A jak z przepisami starymi, takie same okresy przedawnienia itd, itp Jeszcze 3 miesiące temu poradziłbym Ci odroczenie z urzędu, żeby wyszedł rok i zawieszenie w trybie art. 152 kkw. No ale teraz nie ma przeludnienia, no i nie wiem, czy kara nie przekraczała 2 lat. Teraz natomiast mogę Ci poradzić coś innego: zwróć się na piśmie do odpowiedniego departamentu MS o udzielenie informacji, jakie czynności musiałbyś podjąć celem przekazania wykonania kary na Ukrainę, ekstradycja raczej Ci się nie uda. Robiłem tak z Białorusią, jak się okazało w zasadzie się nie da, ale dostałem konkretną rzeczową odpowiedź z MS.

Maltazar napisał w dniu 15.03.2010 o godzinie 15:15:41 :

Dopiero dostałem akta.
Podstawą odwolania zwolnienia warunkowego był brak możliwości sprawowania dozoru. Skazany jak wynika z ustaleń kuratora wyjechał na Ukrainę i poinformował konkubinę, że nie wróci.
Tyle merytorycznego uzasadnienia.
Wychodzi na to, że nie wiedział o odwołaniu, bo odwołanie nastąpiło po jego powrocie na Ukrainę.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.