Wtorek 16 sierpnia 2022 Wydanie nr 5286

Karne wykonawcze

zatarcie skazania z art. 76 kk a grzywna

andylevy napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 14:22:57 :

Z brzmienia przepisu art. 76 par. 2 k.k. wynika, że zatarcie skazania przy warunkowym zawieszneiu wykonania kary nie moze nastąpić przed wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania grzywny. Nie wskazuje zatem, że zatarcie skazanie nie może nastąpić przed zatarciem skazania grzywny, orzeczonej obok kary warunkowo zawieszonej (wg Zolla przepis art. 76 par. 2 k.k dotyczy również grzywny orzekanej na podstawie art. 33 par. 2 k.k. i art. 71 par. 1 k.k.). KRK w przypadku zatarcia z mocy prawa, o którym mowa w art. 76 k.k. staje na stanowisku, że do grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej stosuje się termin z art. 107 k.k. i nie ma wpływu na zatarcie skazania uiszczenie grzywny w okresie próby i upływ 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Osoby skazane, zwracając się o aktualne dane z KRK po upływie ponad 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, otrzymywały informację, zawierającą dalej taki wyrok. Mam sprawę, w której skazany zwrócił się o zatarcie skazanie, ale w oparciu o art. 76 k.k. a nie o zarządzenie zatarcia po upływie 3 lat od wykonania grzywny (107 par. 2 k.k.). Według mnie do zatarcia skazania doszło już z mocy prawa, zatem orzekanie jest bezprzedmiotowe. Z drugiej strony mam informację z KRK, z której wynika, że dalej jest skazany.

totep napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 19:26:58 :

Moim zdaniem, aż do czasu wykonania grzywny lub jej przedawnienia nie może w opisywanej przez ciebie sytuacji dojść do zatarcia skazania. Owszem, nie możesz zarządzic wykonania kary pozb. woln. ale niedopuszczalne jest zatarcie skazania.

romanoza napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 19:57:14 :

"totep" napisał:

Moim zdaniem, aż do czasu wykonania grzywny lub jej przedawnienia nie może w opisywanej przez ciebie sytuacji dojść do zatarcia skazania. Owszem, nie możesz zarządzic wykonania kary pozb. woln. ale niedopuszczalne jest zatarcie skazania.

Akurat andylevy`emu nie o to chodziło. Moim zdaniem interpretacja KRK jest błędna, przepis jest jednoznaczny: skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby pod warunkiem, że skazany uregulował grzywnę (oczywiście umownie). Stosowanie art 107 kk w tym przypadku jest nieuprawnione.

totep napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 20:05:10 :

"romanoza" napisał:

Moim zdaniem, aż do czasu wykonania grzywny lub jej przedawnienia nie może w opisywanej przez ciebie sytuacji dojść do zatarcia skazania. Owszem, nie możesz zarządzic wykonania kary pozb. woln. ale niedopuszczalne jest zatarcie skazania.

Akurat andylevy`emu nie o to chodziło. Moim zdaniem interpretacja KRK jest błędna, przepis jest jednoznaczny: skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby pod warunkiem, że skazany uregulował grzywnę (oczywiście umownie). Stosowanie art 107 kk w tym przypadku jest nieuprawnione.

Dokładnie tak, między nami nie ma różnicy

andylevy napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 21:56:44 :

W opisywanej sytuacji grzywna została uiszczona w okresie próby, ale mimo to w KRK nie usunięto wpisu o skazaniu. Problemem jest rozstrzygnięcie wniosku, który faktycznie powinien być pozostawiony bez rozpoznania jako bezprzedmiotowy (zatarcie nastąpiło ex lege). Dzisiaj Pani z mojego sekretariatu zadzwoniła nawet do KRK z pytaniem dlaczego nie usunięto jeszcze wpisu, a w odpowiedzi usłyszała, że musi zatrzeć się grzywna.

romanoza napisał w dniu 18.11.2009 o godzinie 23:00:10 :

"andylevy" napisał:

W opisywanej sytuacji grzywna została uiszczona w okresie próby, ale mimo to w KRK nie usunięto wpisu o skazaniu. Problemem jest rozstrzygnięcie wniosku, który faktycznie powinien być pozostawiony bez rozpoznania jako bezprzedmiotowy (zatarcie nastąpiło ex lege). Dzisiaj Pani z mojego sekretariatu zadzwoniła nawet do KRK z pytaniem dlaczego nie usunięto jeszcze wpisu, a w odpowiedzi usłyszała, że musi zatrzeć się grzywna.

Chyba jednak musisz zadzwonić osobiście

Krzych napisał w dniu 19.11.2009 o godzinie 23:06:39 :

Ja kiedyś w podobnej sytuacji wydałem postanowienie, w którym w sentencji wpisałem, iż wniosku o zatarcie skazania nie uwzględniam z powodu stwierdzonego zatarcia skazania z mocy ustawy, które nastąpiło w dniu takim a takim. KRK na podstawie takiego postanowienia usunął wpis o karalności.

totep napisał w dniu 20.11.2009 o godzinie 23:54:08 :

"Krzych" napisał:

Ja kiedyś w podobnej sytuacji wydałem postanowienie, w którym w sentencji wpisałem, iż wniosku o zatarcie skazania nie uwzględniam z powodu stwierdzonego zatarcia skazania z mocy ustawy, które nastąpiło w dniu takim a takim. KRK na podstawie takiego postanowienia usunął wpis o karalności.


Ja bym umorzył postępowanie incydentalne - tu raczej nie powinno się rozstrzygać merytorycznie, bo postępowanie jest bezprzedmiotowe

markosciel napisał w dniu 20.11.2009 o godzinie 23:59:36 :

U nas - odmawiamy zatarcia z uwagi na to, że zatarcie nastąpiło z mocy prawa

totep napisał w dniu 21.11.2009 o godzinie 00:06:22 :

W sumie na jedno wychodzi, ale ...

romanoza napisał w dniu 21.11.2009 o godzinie 07:54:15 :

"totep" napisał:

W sumie na jedno wychodzi, ale ...

Wcale nie na jedno, odmowa jest decyzją merytoryczną, a przecież nie odmawiasz, bo nie zasłużył tylko z przyczyn formalnych. Wyłącznie umorzenie.

totep napisał w dniu 21.11.2009 o godzinie 20:14:40 :

Skutek jest taki sam, A co do tego, że należy umorzyć incedentalne to już pisałem

Aurelio napisał w dniu 21.11.2009 o godzinie 22:39:33 :

Powiem, a nawet napiszę szczerzę, że pojawił mi się problem... Bo jeśli KRK grzywnę, orzeczoną czy to z mocy art. 33 k.k., czy 71 k.k. rozpatruje w kwestii osobnej od art. 76 k.k. co do zatarcia skazania, to powstało lekkie zamieszanie. Otóż jednym z częstszych pytań, z jakim spotykam się od swoich dozorowanych, to kiedy nie będę już karany? Do tej pory z czystym sumieniem odpowiadałem/tłumaczyłem zawsze zgodnie z brzmieniem art. 76 k.k., jeśli chodzi o "zawiasy" i dalej tak uważam, że to właściwa "scieżka" interpretacji. Tym bardziej mając na uwadze par. 2 art. 76 k.k., który m.in. stricte odnosi się do kwestii grzywny przy warunkowym zawieszeniu kary. Ale jeśli KRK widzi ten problem inaczej, to naraża mnie na brak wiarygodności, jak i naraża na koszty skazanych, którzy potrzebują zaświadczenia o niekaralności i z przekonaniem o tym, zwracają się ze stosownym zapytaniem...

romanoza napisał w dniu 22.11.2009 o godzinie 00:53:01 :

Ja myślę jednak, że jest to kwestia incydentalna, może jakiś urzędnik z KRK źle zinterpretował przepisy, u mnie coś takiego nigdy się nie pojawiło.

andylevy napisał w dniu 24.11.2009 o godzinie 17:00:23 :

Skoro twierdzisz, że to kwestia incydentalna, to dlaczego tak wielu z Nas się z tym zetknęło? Tak na marginesie skłaniam się własnie do umorzenia sprawy o zatarcie skazania z wniosku i przesłania orzeczenia do KRK.

romanoza napisał w dniu 24.11.2009 o godzinie 20:16:02 :

A jak mam twierdzić, ja się z czymś takim nie spotkałem i byłem bardzo zdziwiony, że komuś przyszedł do głowy taki pomysł. Moim zdaniem treść art. 76 kk nie budzi wątpliwości: zasada - skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby; wyjątek - patrz § 2. Gdyby obowiązywały zasady z art. 107 § 4 kk to art. 76 § 2 w zakresie grzywny byłby zbędny. Nie da się moim zdaniem tego inaczej zinterpretować.

efa napisał w dniu 25.11.2009 o godzinie 15:40:20 :

ja - prze Państwa, zawsze umarzam postępowanie z wniosku o zatarcie skazania w sprawie, w której klient został skazany na zawiasy. Argumentuję następująco (przy czym w tej chwili z pamięci, ale na pewno sama na to nie wpadłam, lecz albo zerżnęłam z jakiegoś orzeczenia, albo zerżnęłam z jakiegoś komentarza )
art. 76 p. 1 i 2 kk są przepisami szczególnym odnośnie momentu zatarcia skazania w stosunku do przepisów ogólnych o zatarciu skazania (art. 107 i następne kk) i jako takie wyłączają stosowanie tychże przepisów ogólnych, regulując odmiennie i kompleksowo zatarcie skazania w przypadku orzeczonej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Konsekwencją jest z jednej strony korzystniejszy moment zatarcia skazania z mocy prawa, natomiast z drugiej strony - wyłączenie możliwości orzekania zatarcia na wniosek skazanego.
Tym samym skoro w przypadku zawiasów ustawodawca nie przyznał (a mnie przekonuje pogląd, że nie przyznał) skazanemu uprawnienia do złożenia wniosku o zatarcie skazania, postępowanie incydentalne w przedmiocie wniosku skazanego należy umorzyć jako niedopuszczalne.
Odnośnie wpisów do KRK - tutaj wydaje mi się na gorąco, że klient mógłby wykorzystać drogę postępowania administracyjnego, domagając się usunięcia tego wpisu, a w przypadku otrzymania decyzji odmownej - złożyć zażalenie i dalej - chyba skargę kasacyjną do NSA

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.