Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Zasądzenie zapłaty z art. 415 k.p.k.

Aurelio
08.02.2012 22:46:56

Wrzucam moim zdaniem ciekawe Postanowienie SN z 2011, które dotyczy sytuacji, gdzie jeden z SR postanowił zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary p.w. z uwagi na niewywiązanie się przez skazanego z zapłaty zasądzonej na podstawie art. 415 par. 1 k.p.k., uznając, że tym samym doszło do uchylania się od obowiązku w rozumieniu art. 75 par. 2 k.k. SN wskazał odmienne stanowisko, jednakże wskazał też, że w takim przypadku jest możliwe zarządzenie wykonania kary, lecz jako rażące naruszenie porządku prawnego jako takiego. Analogicznie i tak całkiem luźno zastanawiam się, czy w pewnych okolicznościach byłoby również zatem możliwe zarządzenie wykonania kary z uwagi na nieuiszczenie np. kosztów sądowych, wskazując, iż doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego. Oczywiście jako takiego

Ostatnio też dostałem odpis postanowienia o nieuznaniu kary o.w. za wykonaną w całości, albowiem skazany nie wykonał obowiązku wskazanego w wyroku, a chodziło właśnie o zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, zasądzoną na podstawie art. 415 par. 1 k.p.k.

Postanowienie SN z dn. 01.04.2011 r. w sprawie III KK 58/11. LEX 846180
"Obowiązkiem" w rozumieniu art. 75 § 2 k.k. nie jest rozstrzygnięcie uwzględniające powództwo cywilne, o którym mowa w art. 415 § 1 k.p.k.

Całość postanowienia SN --> KLIK!

censor
08.02.2012 23:18:49

"Aurelio" napisał:

zastanawiam się, czy w pewnych okolicznościach byłoby również zatem możliwe zarządzenie wykonania kary z uwagi na nieuiszczenie np. kosztów sądowych, wskazując, iż doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego
niee

Aurelio
09.02.2012 17:46:05

"censor" napisał:

zastanawiam się, czy w pewnych okolicznościach byłoby również zatem możliwe zarządzenie wykonania kary z uwagi na nieuiszczenie np. kosztów sądowych, wskazując, iż doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego
niee
Oczywiście, że nie. Mam tego pełną świadomość

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.