Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:

Archiwum prasowe

2016-08-26 , ebos
Dnia 14 czerwca 1933 r. zmarł w Krotoszynie śp. sędzia Tadeusz Brochwicz - Arendt skutkiem ciężkich ran odniesionych w zamachu rewolwerowym dnia 13-go czerwca 1933 r. Śmierć Jego głęboko wstrząsnęła społeczeństwem i okryła żałobą wszystkich prawników, skoro ś.p. Arendt zginął jako ofiara zawodu i obowiązku.

Orędownik Ostrowski, 23 czerwca 1933 r.

Fakty które poprzedziły zbrodnię i motywy sprawcy zabójstwa zostały przez prasę codzienną przedstawione w odmiennym świetle i dlatego należy je sprostować.

Otóż śp. sędzia Arendt prowadził w Sądzie Grodzkim w Krotoszynie sprawy cywilne i egzekucję z nieruchomości. W 1931 r. wdrożono przetarg przymusowy kilkuhektarowego gospodarstwa. Dzierżawcą tego gospodarstwa był Walenty Ramięga, który właścicielce dał 1.000 zł kaucji bez żadnego zabezpieczenia. W terminie przetargu stawił Ramięga wniosek, by nabywca zwrócił mu wpłaconą kaucję. Takiemu uzupełnienia warunków przetargu sprzeciwili się właściciele, zresztą uzupełnieniu takiemu sprzeciwiał się przepis § 572 k.c. wobec czego sędzia Arendt oddalił ten wniosek.

Od tego czasu datuje nienawiść Ramięgi do sędziego Arendta. Już w połowie 1932 r. otrzymuje sędzia Arendt listy od Ramięgi, który wyraźnie grozi mu zabiciem, o ile nie otrzyma swojej kaucji, której nie mógł wyegzekwować od poprzedniej właścicielki. Jedno z tych pism było przedmiotem rozprawy karnej o zbrodnię z § 114 kodeksu karnego z r. 1871. Ramięga został osadzony w areszcie śledczym i skazany przez Sąd Okręgowy w Ostrowie na karę więzienia przez 2 lata. Skutkiem zażalenia skazanego Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił areszt śledczy a w wyniku rozprawy apelacyjnej zawiesił tenże Sąd Ramiędze warunkowo wykonanie kary. Ramięga w końcu stycznia 1933 r. znalazł się na wolności. Przed Sądem Grodzkiem w Krotoszynie zawisły sprawy cywilneprzeciw niemu o zapłatę czynszu dzierżawnego i o eksmisję. Od prowadzenia tych spraw wyłączył się sędzia Arendt. W obu sprawach zapadły wyroki zasądzające, gdyż Ramięga przyznał fakt zalegania z zapłatą czynszu w dwóch po sobie następujących terminach, co stanowiło dostateczną podstawę do orzeczenia eksmisji.

Ramięga nie chciał słuchać kilkakrotnych pouczeń prowadzącego jego sprawy sędziego, że sędzia Arendt nie ponosi najmniejszej winy, a orzeczenie eksmisji spowodowane zostało faktem niepłacenia dzierżawy i knował swój plan zemsty. Po przygotowaniach i namyśle trwającym cały miesiąc, dnia 13
czerwca 1933 r. Ramięga w pobliżu Sądu oddaje z tyłu dwa strzały do sędziego Arendta, z których jeden trafia go w udo. Sędzia Arendt nie korzystał z możliwości ucieczki nie chcąc stworzyć pozorów tchórzostwa czy złego sumienia. Próbuje schronić się za drzewem, wyciągnąć broń z kieszeni i stawić czoło sprawcy w równej walce. Jednak i tu napastnik mierzy rewolwerem w Jego głowę; sędzia Arendt usiłuje wyrwać mu rewolwer, lecz siły go zawodzą. Gdy nadchodzą przechodnie i urzędnicy sądu, Ramięga zdołał już dwiema ostatniemi kulami ugodzić śmiertelnie sędziego Arendta i to w klatkę piersiową oraz w brzuch.

Ś.p. sędzia Arendt padł na posterunku, spiesząc na rozprawy, które prowadzi tym samym, sądzie od 4-ch przeszło lat z pełną bezstronnością i sumiennością, opierając swoje rozstrzygnięcia zawsze na gruntownej znajomości ustaw i głębokim wniknięciu w okoliczności sprawy. Jako człowiek ujmował wszystkich zaletami swego charakteru i odznaczał się przedewszystkiem wielką dobrocią serca. Niejednokrotnie wyrażał żal z powodu przykrego losu, jaki przyszły jego zabójca sam sobie zgotował i rozważał nad sposobami uratowania mu chociaż części majątku. - Zginął skutkiem spełnienia gróźb, w których urzeczywistnienie nigdy nie wierzył.

W dniu 17. bm. odbył się pogrzeb tragicznie Zmarłego, w którym poza Rodziną wzięli gremialnie udział wszyscy sędziowie Sądu Okresowego w Ostrowie, sędziowie Sądu Grodzkiego w Krotoszynie i sąsiednich Sądów Grodzkich z p. Prezesem Sądu Okręgowego Plejewskim na czele, tudzież przedstawiciele miejscowych władz oraz niezliczone rzesze miejscowego i okolicznego społeczeństwa. Pogrzeb ten był żywiołową manifestacją przeciw ohydnemu zamachowi, dokonanemu na osobie ś.p. sędziego Arendta.
Nad trumną zmarłego scharakteryzował p. Prezes Sądu Okręgowego Plejewskl w imieniu władz śp. sędziego Aredta w wyniosłym przemówieniu życie i działalność zmarłego jako sędziego, zaznaczając w szczególności, że rozstrzygnięcia, śp. sędziego Arendta odznaczały się zawsze wielką bezstronnością i objektywnością. Mimo tych zalet mówił dalej p. Prezes - i mimo zupełnie należytego załatwienia sprawy zabójcy i nawet chęć przyjścia mu z pomocą, znalazł się człowiek - potwór - który targnął się na życie śp. Sędziego Arendta; kule rewolwerowe zabójcy przerwały młode życie śp. Sędziego Arendta, człowieka wybitnie uzdolnionego i rokującego jak najlepsze widoki i to tylko dlatego, że w sposób zgodny z sumieniem sędziowskiem i zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw spełniał swoje obowiązki.

Z kolei przemawiali p. sędzia grodzki Losów im. kolegów Zmarłego p. adwokat Dr. Pawłowski im. miejscowych adwokatów i delegat Związku urzędników sądowych Sępiński. Sędzia Losów przedstawił w swem przemówieniu wszechstronne zalety Zmarłego jako kolegi i sędziego, adwokat Dr. Pawłowski
zwrócił przedewszystklem uwagę na ohydę czynu mordercy, którego ofiarą padł niewinnie jeden z najlepszych sędziów i człowiek o wielkich walorach serca i umysłu. Wreszcie przedstawiciel Związku Urzędników sądowych w pięknych słowach wyraził żal z powodu utraty w tak niezwykle tragicznych
okolicznościach wybitnego sędziego.

Głębokie wzburzenie przeciw czynowi zabójcy jest udziałem całego społeczeństwa. Trudno jest zrozumieć, by w moralnie zdrowem społeczeństwie polskiem mógł się znaleźć zwyrodnialec który targnąłby się na życie sędziego, który nikomu żadnej krzywdy nie wyrządził i który zawsze sumiennie wykonywał swoje obowiązki.

Mordercy, który dzisiaj stanie przed sądem doraźnym w Ostrowie, zasłużona kara nie minie.


Od Redakcji: pisownia oryginalna
Podziel się informacją o nas na Facebook`u:
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Czy można żądać usunięcia uli przez sąsiada — bo pszczoły zalatują na moją posesję?
Czy żądanie usunięcia pszczół z sąsiedztwa może być może być uzasadnione ryzykiem użądlenia przez pszczołę? Czy (...)
Gruntowna reforma Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak program pracy (...)
1/574