Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024

Wyniki wyszukiwania

05.03.2021
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 39/20 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Pietrzaku postanawia: 1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Miasto Łódź; 2. dokonać ogłoszeń o...

Więcej
23.02.2021
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt II Ns 504/20 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny Przewodnicząca: Sędzia S.R. Aleksandra Jamróz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Łodzi z udziałem Gminy Miasta Łodzi, Danuty Bornet, Ryszarda (Richarda) Bornet i Aleksandry Pietrzak o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: 1. dokonać ogłoszeń o toczącym się...

Więcej
28.01.2021
Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sygn. akt IX K 2878/10 POSTANOWIENIE 22 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział IX Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Szywacz Protokolant: Sandra Wyżgoł po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 roku w sprawie Zbigniewa Wasilewskiego w przedmiocie rozstrzygnięcia o dowodach rzeczowych postanawia 1. na podstawie art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 233 k.p.k. złożyć do depozytu sądowego przekazując je na przechowanie w...

Więcej
08.01.2021
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 408/20 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 23 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Macieja Złotnickiego przy udziale Zofii Mortimer o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Mortimer – Szymczak postanawia: 1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników...

Więcej
21.12.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt II Ns 1558/13 POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy udziale Roberta Jędrasika, Anety Jędrasik, Miasta Łódź, Elżbiety Matuszewskiej o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: dokonać ogłoszeń o...

Więcej
30.12.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 2553/16 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy udziale Bogusława Kulika, Vanessy Danhauser, Kornela Kulika i Edwarda Jóźwiaka o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Jóźwiaku...

Więcej
30.12.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt II Ns 303/18 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Aleksandra Jamróz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie przy udziale Soni Kraski, Sandry Kraski, Damiana Pawlika, Marty Zapaśnik, Patrycji...

Więcej
16.10.2020
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sąd Rejonowy w Zgierzu, II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Sebastianowi Janiszewskiemu oskarżonego o czyn z: art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 278 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 13 § 1 kk w związku z art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 279 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 13...

Więcej
30.09.2020
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Dnia 29.09.2020r. Sygn. akt II Ns 970/19 Postanowienie z uwagi na niepowiadomienie o terminie rozprawy uczestnika Gabriela Dominiaka oraz konieczność dokonania ogłoszeń spadkowych Sąd postanowił: 1. (…) 2. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku Urzędu Miasta Łodzi i zamieszczenie na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd...

Więcej
17.09.2020
Sąd Rejonowy w Opolu

Sygn. akt: I Ns 160/18 ZARZĄDZENIE Dn. 18 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Franciszka Mainka z udziałem Teresy Ozimek o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Mainka na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: 1) ustanowić dla uczestnika postępowania Józefa Mainka (PESEL...

Więcej