Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Wyniki wyszukiwania

20.02.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Anny Wróbel z udziałem Andrzeja Wróbel, Adriana Wróbel, Wojciecha Wróbel o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wróbel na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: 1)ustanowić dla uczestnika postępowania Wojciecha Wróbel, którego miejsce pobytu nie jest znane...

Więcej
13.02.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu — I Wydział Cywilny w składzie następujqcym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2022r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie przeciwko Pawłowi Lewcuń o zapłatę postanawia: I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postepowanie; II. ustanowić dla pozwanego Pawła Lewcuń, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Mariusza Michalak...

Więcej
13.01.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

dot. (PO I Ds 30.2021, VI LK 2354/22) Termin: 27 lutego 2023 r. godz. 10:00 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych takich jak: Andrzej Zawadowicz, Aleksandra Kominek, Marek Kominek, Lucyna Pedrycz, Józefa Nowacka, Neonet SA, Bogdan Sosin, Aneta Hutnik, ACE European Limited Sp. z o.o., Kacper Krasuski, Aleksandra Krasuska, PZU SA, Magdalena Gierszczyńska, Dominik Gierszczyński, Adrian Gierszczyński, TUZ TUW, Paweł Lenartowicz...

Więcej
08.12.2022
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 6 października 2022r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wilhelminy Machajskiej z udziałem Walburgi Kantek, Katarzyny Jambor, Armina Hadad-Molaeian o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Jambor na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: 1) ustanowić dla uczestnika postępowania Armina Hadad Molaeian, którego miejsce...

Więcej
30.11.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że posiedzenie jawne w sprawie przeciwko Krzysztofowi Dębowskiemu i Marzenie Sygule oskarżonych o czyn z art. 13 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk i art. 190a § 2 kk i art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk i art. 190a § 2 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk i art. 190a § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 286 § 1 kk i art. 190a § 2 kk...

Więcej
09.11.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt XVIII Ns 329/22 POSTANOWIENIE Łódź, 28 października 2022 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym: Marcin Gajda po rozpoznaniu w dniu 28 października 2022 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Skarb Państwa – Areszt Śledczy w Łodzi przy udziale Mariusz Suliński o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza...

Więcej
09.11.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt XVIII Ns 329/22 POSTANOWIENIE Łódź, 28 października 2022 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym: Marcin Gajda po rozpoznaniu w dniu 28 października 2022 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Skarb Państwa – Areszt Śledczy w Łodzi przy udziale Mariusz Suliński o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza...

Więcej
09.11.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt XVIII Ns 329/22 POSTANOWIENIE Łódź, 28 października 2022 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym: Marcin Gajda po rozpoznaniu w dniu 28 października 2022 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Skarb Państwa – Areszt Śledczy w Łodzi przy udziale Mariusz Suliński o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza...

Więcej
02.11.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Olivia Bogusławska Agnieszka Kwiatkowska Robert Kowalski Jan Leszczyński Tomasz Jurkowski Rafał Nowakowski Agnieszka Nowacka Maciej Rewers Grzegorz Żeromiński Manuel Cortassa Adrian Wiktorek Gabriela Kaczorowska Maja Pipczyńska Katarzyna Stankiewicz Szymon Cichońskiego Amelia Kasierska Jakub Buczyński Jerzy Fischer Wojciech Głowacki Mikołaj Kisielewski Tomasz Wojciechowski Szczepan...

Więcej
30.09.2022
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi

„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wzywa uprawnionych do odbioru depozytu sądowego, złożonego na podstawie postanowienia tutejszego Sądu z dnia 31 maja 2010 roku, wydanego w sprawie VIII Ns 24/10, zezwalającego Wiesławie Paradowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 815,95 zł (osiemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem wierzytelności przysługującej Henryce Cichacz wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 marca 1994 roku - w...

Więcej