Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
24.08.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sygnatura akt II K 98/23 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2023 roku Sąd w Zgierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Adam Zieliński bez udziału stron po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku sprawy: Nodari Vashalomidze, syna Kote i Maya z domu Babilodze, urodzonego w dniu 07 grudnia 1993 roku w miejscowości Ozurgeti w Gruzji, oskarżonego o to, że: w dniu 28 stycznia 2023 roku w Głownie, gmina...

Więcej
19.06.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Barbara Skolasa Jolanta Kołeczek Mariola Popczyk Grażyna Woźniakowska Teresa Karpińska Beata Kałuszka Halina Kucharska Bogumiła Lupas Żaneta Nadolna Magdalena Zawadzka Joanna Zielińska Anna Lesiak Ewa Prokop-Press Sylwia Majda Elżbieta Owczarczyk Barbara Kisiela Karolina Nowak Andrzej Kabaciński Katarzyna Gregulska Jolanta Krakowiak Krystyna Piesiakowska Małgorzata Ludwiczak Barbara...

Więcej
16.06.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sąd Rejonowy w Zgierzu, II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Pawłowi Mikoś oskarżonego o czyn z: art.286 § 1 kk odbędzie się dnia 10.08.2023 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowska 6 w sali nr VII. POUCZENIE Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika. Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes...

Więcej
05.06.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygnatura akt XVIII Ns 117/23 POSTANOWIENIE Łódź, dnia 15 maja 2023 r. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym Ewa Urbaszek po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2023 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Yaroslav Revutskyi z udziałem Krzysztofa Trawińskiego, Zbigniewa Markowskiego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanawia: 1. zezwolić wnioskodawcy Yaroslav Revutskyi na złożenie do depozytu...

Więcej
02.06.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sygn. akt II Ns 184/23 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie z wniosku Marka Olczaka o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z 31 maja 2023 roku postanowił: 1. zezwolić dłużnikowi Markowi Olczakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400,00 zł (czterysta złotych, 00/100 groszy) tytułem części nawiązek zasądzonych na rzecz Zdzisława Korwiela i Marii Korwiel w pkt 2. i 4...

Więcej
24.05.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sygn. akt: II K 35/22 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Kamila Świdzińska Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Chmurska bez udziału stron po rozpoznaniu na posiedzeniu dnia 18 kwietnia 2023 roku sprawy Łukasza Kamińskiego, syna Bogdana i Anny z domu Błaszczyk, urodzonego w dniu 4 grudnia 1987 roku w Łodzi skazanego za przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne z wniosku kuratora zawodowego w...

Więcej