Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

18.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Barbara Skolasa Jolanta Kołeczek Mariola Popczyk Grażyna Woźniakowska Teresa Karpińska Beata Kałuszka Halina Kucharska Bogumiła Lupas Żaneta Nadolna Magdalena Zawadzka Joanna Zielińska Anna Lesiak Ewa Prokop-Press Sylwia Majda Elżbieta Owczarczyk Barbara Kisiela Karolina Nowak Andrzej Kabaciński Katarzyna Gregulska Jolanta Krakowiak Krystyna Piesiakowska Małgorzata Ludwiczak Barbara...

Więcej
18.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Barbara Skolasa Jolanta Kołeczek Mariola Popczyk Grażyna Woźniakowska Teresa Karpińska Beata Kałuszka Halina Kucharska Bogumiła Lupas Żaneta Nadolna Magdalena Zawadzka Joanna Zielińska Anna Lesiak Ewa Prokop-Press Sylwia Majda Elżbieta Owczarczyk Barbara Kisiela Karolina Nowak Andrzej Kabaciński Katarzyna Gregulska Jolanta Krakowiak Krystyna Piesiakowska Małgorzata Ludwiczak Barbara...

Więcej
08.09.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2023 r. sprawy z wniosku: Stefana Żygadło, Mariusza Żygadło, Joanny Ozgi z udziałem: Otylii Palmer, Zofii Orlik, Klaudiusza Orlik, Gabrieli Klimek, Renaty Puscz, Krystyny Pytel, Krystyny Piątkowskiej, Brygidy Holik, Benedikte Prokop, Waldemara Klyk, Marka Klyk, Joanny Klyk, Ryszarda Klyk, Marcina Klyk, Anny Jonczyk, Huberta...

Więcej
08.09.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Teresy Chmurowskiej, Zenona Chmurowskiego, Ireny Kubów z udziałem Andrzeja Kaczorowskiego, Jolanty Płonka, Jana Kaczorowskiego, Janusza Kierczek, Jerzego Mazurkiewicza, Andrzeja Mazurkiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Chmurowskim na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510...

Więcej
25.09.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sygn. akt II K 144/23 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2023 roku Sąd w Zgierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący Sędzia Adam Zieliński ………………………………. ………………………………. Protokolant st. sekr. sąd. Anna Królikowska bez udziału stron po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2023 roku sprawy: A. Arkadiusza Antkowiaka, syna Krzysztofa i Marioli z domu Jędrzejczak, urodzonego w dniu 24...

Więcej
12.07.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
11.07.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2023r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa VeloBank S.A. w Warszawie przeciwko Małgorzacie Jankowskiej o zapłatę postanawia: I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postępowanie; II. ustanowić dla pozwanej Małgorzaty Jankowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Joanny Sachanbińskiej...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej
04.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 7 września 2023 roku godz. 11.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Apteka A jak Apteka Apteka Doktor Max Apteka Omega Apteka Optima Apteka pod Eskulapem Apteka Radicula Apteka Zdrowie Apteka\"Dar Natury\" AS-MOT Benefit SystemS.A. Cefarm-Łódź sp. z o.o. Chemservice Sp. z o.o. CONTRACT Krzysztof Matysiak Michał Miller PARKIETUS sp. j. Poczta Polska S.A. w Warszawie PRO-INTERIO RTV-MAX...

Więcej