Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Wyniki wyszukiwania

16.01.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia VI Wydział Karny - Sekcja Wykonania Orzeczeń informuje, iż wyrokiem z dnia 31 października 2023 r., który jest prawomocny od dnia 8 listopada 2023 r., zobowiązano solidarnie Manuela Janiaka, przebywającego w Areszcie Śledczym w Łodzi, ul. Smutna 21 oraz Damiana Rosińskiego zamieszkałego ul. Żeromskiego 93/16, 90-502 ŁÓDŹ do zapłacenia tytułem naprawienia szkody n/w pokrzywdzonych : . na rzecz Łukasza Olejniczaka kwotę 300 (trzystu) złotych - na rzecz...

Więcej
16.01.2024
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia VI Wydział Karny - Sekcja Wykonania Orzeczeń informuje, iż wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2021 r., który jest prawomocny od dnia 5 października 2023 r., zobowiązano skazanego Roberta Gosławskiego i Marcina Banasiaka solidarnie do zapłacenia tytułem naprawienia szkody na rzecz n/w pokrzywionych wskazanych kwot 1. Zbigniewa Radzikowskiego kwoty 2.000 zł.; 2. Haliny i Marka Porczyńskich solidarnie kwoty 2500 zł.; 3. Danuty Białeckiej i Ignacego...

Więcej
28.12.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Piotr Bach, Ewa Bartosik, Emilia Bilawa, Joanna Kowal-Łach, Andrzej Łach, Hanna Michniewicz-Bach, Martyna Panek, Paweł Panek, PZU S.A., Anna Rosiak, Santander Allianz TU S.A., Dariusz Stefaniak, Milena Stefaniak, Rafał Stefaniak, TUiR Allianz Polska S.A., Warta TUiR S.A. jako pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Ruslanowi Pirtskhelava, Mashii Dacie...

Więcej
21.12.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jerzego Chmiel z udziałem Radosława Chmiel, Petry Chmiel, Michała Chmiel, Honzika Chmiel o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Chmiel na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: I. ustanowić dla uczestników postępowania Radosława Chmiel, Petry Chmiel, Michała Chmiel...

Więcej
20.11.2023
Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 19 października 2023r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Marcina Bazan z udziałem Haliny Bazan, Jarosława Bazan o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Bazan na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc zarządza: I. ustanowić dla uczestnika postępowania Jarosława Bazan, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora...

Więcej
15.11.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sygn. akt II K 1315/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Joanna Dębowska Protokolant: stażysta Marta Szumska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Zgierzu -------------------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27...

Więcej
27.10.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 18 grudnia 2023 roku godz. 12.00 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: Mohamed Abdelmoneim Nikola Akerman Joanna Andrzejczak Marcin Anduła Dominika Antczak Wojciech Baczyński Milena Banasiak Zdzisław Banaś Lidziya Bartashevich Anastasiia Bedriakivska-Martynovych Volha Behi Sylwia Bendkowska Kamil Berg Klaudia Biskup Paulina Blok Zuzanna Bojda Sabina Borowska Agata Buczek Patrycja...

Więcej
16.10.2023
Sąd Rejonowy w Zgierzu

dot. (4202-4.Ds.428.2022) Sąd Rejonowy w Zgierzu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Sebastianowi Grabowskiemu oskarżonego o czyn z: art. 164 § 1 kk i art. 164 § 2 kk w związku z art. 163 § 1 pkt 1 kk odbędzie się dnia 07.12.2023 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowska 6 w sali nr VII. POUCZENIE 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na...

Więcej
28.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 23 listopada 2023 roku godz. 9.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: mał. Adrian Baran Damian Baran Grażyna Baran mał. Kamil Baran Mateusz Baran Bogumiła Bukowska Olga Bukowska Krzysztof Bukowski Alicja Florczyk Jarosław Gala Gmina Miasto - Łódź Beata Grzybowska mał. Gabriela Grzybowska mał. Krzysztof Grzybowski Barbara Hachuła Ewa Jackiewicz Jerzy Jedliński Bogusława Kędziora Gabriela...

Więcej
28.09.2023
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Termin: 23 listopada 2023 roku godz. 9.30 ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych: mał. Adrian Baran Damian Baran Grażyna Baran mał. Kamil Baran Mateusz Baran Bogumiła Bukowska Olga Bukowska Krzysztof Bukowski Alicja Florczyk Jarosław Gala Gmina Miasto - Łódź Beata Grzybowska mał. Gabriela Grzybowska mał. Krzysztof Grzybowski Barbara Hachuła Ewa Jackiewicz Jerzy Jedliński Bogusława Kędziora Gabriela...

Więcej